22 mar

Protopresbyterské kolo BO a BS v protoprebyteriáte Stropkov

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

o. Peter Hrib – Dňa 21. marca 2019 o 09.00 hodine sa uskutočnilo v kláštore otcov redemptoristov v Stropkove protopresbyterské kolo Biblickej olympiády a Biblickej súťaže na školský rok 2018/2019.

Otec dekan na úvod privítal účastníkov súťaže, nasledovala krátka modlitba a rozdelenie podľa jednotlivých kategórií. Zúčastnilo sa 54 súťažiacich, ktorí tvorili  18 družstiev v troch kategóriách. 4 prihlásené družstva sa žiaľ nezúčastnili. V daných kategóriách sa na I. mieste umiestnili:

 

Biblická olympiáda 1. kategória: ZŠ s MŠ Bukovce

Biblická súťaž A. kategória: ZŠ Chotča

Biblická súťaž B. kategória: ZŠ s MŠ Havaj.

 

Vyhodnotenie súťaže bolo o 11.30 hodine. Výhercovia prvých troch miest boli odmenení vecnými cenami. Ostatní súťažiaci obdŕžali symbolické ceny útechy a patrilo im taktiež poďakovanie za ich účasť i snahu. Odchádzali s povzbudením, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.

Výherné družstva v jednotlivých kategóriách postúpili do archieparchiálneho kola, ktoré sa uskutoční v apríli v Prešove.

Fotogaléria