Protopresbyterské kolo BS a BO – Bardejov

23 mar

23. 03. 2018 – Jozef Šofranko – V jubilejnom roku Prešovskej archieparchie sa naša tohtoročná Biblická súťaž a Biblická olympiáda začala na mieste, kde sme mohli získať plnomocné odpustky – v Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Bardejove. Po privítaní a úvodnom slove o. protopresbytera Michala Onderka sme sa pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu a modlitbu na úmysel Sv. Otca pre získanie plnomocných odpustkov.

Šesťdesiaťšesť súťažiacich rozdelených do 4 kategórii navzájom súťažili v trojčlenných družstvách. Tradične napínavé to bolo v A. kategórii, ale aj ostatné kategórie nám ponúkli veľa zaujímavých udalostí. Žiaci z Cirkevnej spojenej školy opäť potvrdili svoju kvalitu, keď vyhrali oba kategórie Biblickej súťaže. V Biblickej olympiáde obájili svoje prvenstvá žiaci zo ZŠ Wolkerova a z Gymnázia L. Stöckela.  Jednotlivé družstvá sa umiestnili v takomto poradí:

Biblická súťaž:
Kategória A (1 a 2 ročník)
1. Cirkevná spoj. škola Bardejov (Nina ŠINAĽOVÁ, Samuel HALGAŠ, Sára KRAJŇÁKOVÁ)
2. ZŠ Komenského Bardejov (Jakub ROMAN, Martin MATIAŠ, Michal HÜBLER)
3. Farnosť Bardejov – mesto (Emma KANDRÁČOVÁ, Sára CMAROVÁ, Liana KOVÁČOVÁ)

Kategória B (3 a 4 ročník)
1. Cirkevná spoj. škola Bardejov (Rafaela EXNEROVÁ, Salome ŠOFRANKOVÁ, Eva DANKOVÁ)
2. ZŠ Rešov (Dominika BRIŠKÁROVÁ, Miloš TOMKO, Petra MATTOVÁ)
3. ZŠ Wolkerova Bardejov (Ján ČEKAN, Nina ČEKANOVÁ, Bianka RUDAVSKÁ)

Biblická olympiáda:
Kategória 1 (5 až 9 ročník)
1. ZŠ Wolkerova Bardejov (Tereza LAZOROVÁ, Natália RUDAVSKÁ, Viktória ŠTEFANSKÁ)
2. Cirkevná spoj. škola Bardejov (Ján HROMO, Klára HROMOVÁ, Klaudia HROMOVÁ)
3. ZŠ Komenského Bardejov (Sofia KOVAĽOVÁ, Sarah K. KLEBANOVÁ, Božidara MACEČKOVÁ)

Kategória 2 (Stredné školy)
1. Gymnázium L. Stöckela (Michal ONDERKO, Sabína STERANČÁKOVÁ, Adam SOBEK)
2. SPŠ Bardejov (Slavomír HOMOĽA, František ONDERKO, Matúš BELEJČÁK)
3. SŠ J. Henischa Bardejov (Michal FEŇO, Martin TOKARČÍK, Ján PEREGRIM)

Úprimné Pán Boh zaplať patrí riaditeľovi Cirkevnej spojenej škole p. Martinovi Šmiľňákovi za poskytnutie priestorov, katechétke Veronike Markovej za pomoc a prípravu súťaže, o. Jánovi Rusnákovi z Rešova za zabezpečenie občerstvenia, o. Jánovi Hromovi z Bardejova za pamiatkové perá s nápisom Jubilejného roku Prešovskej archieparchie, kňazom a katechétkam, ale nezabúdame samozrejme ani na naše deti. Veríme, že vedomosti a poznatky, ktoré nadobudli počas prípravy im pomôžu aj v každodennom živote vo vzťahu k Bohu. Všetkým patrí veľká vďaka.

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 63