Protopresbyterské kolo BS a BO – Bardejov 28.3.2023

28 mar

o. Jozef Šofranko – V utorok 28. marca sa v priestoroch Cirkevnej spojenej školy v Bardejove uskutočnil ďalší ročník Biblickej súťaže a Biblickej olympiády so začiatkom v Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Bardejove. Po modlitbe nasledovalo privítanie a úvodné slovo o. protopresbytera Michala Onderka ml.

Tridsaťdeväť súťažiacich rozdelených do štyroch kategórii navzájom súťažili v trojčlenných družstvách.

Veľký „boj“ prebiehal v obidvoch kategóriách Biblickej súťaže. V A. kategórii o víťazovi muselo rozhodnúť až vyraďovacie kolo. V B. kategórii bolo zase prihlásených najviac družstiev, aj tu bola súťaž napínavá až do konca.

V Biblickej olympiáde si svoje víťazstvo obhájili súťažiaci z Cirkevnej spojenej školy v Bardejove (1. kategória) a Gymnázia Leonarda Stöckela (2. kategória).  Kategórii stredné školy „kraľuje“ Gymnázium Leonarda Stöckela už veľmi dlho. Naposledy boli zdolaní ešte v roku 2008.

Jednotlivé družstvá sa umiestnili v takomto poradí:

Biblická súťaž:
Kategória A (1 a 2 ročník)
1. ZŠ Komenského Bardejov (Zara PANGRÁCOVÁ, Nina KOSTUROVÁ, Hana HARNIČÁROVÁ)
2. Cirkevná spojená škola Bardejov
3.Gréckokatolícka farnosť Bardejov – mesto

Kategória B (3 a 4 ročník)
1.  ZŠ Wolkerova Bardejov (Olívia KOVALČÍKOVÁ, Emma PAVELOVÁ, Oliver PAVLIČKO)
2. Gréckokatolícka farnosť Bardejov – mesto
Gréckokatolícka farnosť Rešov

Biblická olympiáda:
Kategória 1 (5 až 9 ročník)
1. Cirkevná spojená škola Bardejov (Salome ŠOFRANKOVÁ, Rafaela EXNEROVÁ, Sára EXNEROVÁ)
2. ZŠ Wolkerova Bardejov

Kategória 2 (Stredné školy)
1. Gymnázium Leonarda Stöckela (Lívia RENČKOVÁ, Karolína STERANKOVÁ, Miriam MOKRIŠOVÁ)
2.Stredná priemyselná škola technická Bardejov

Úprimné Pán Boh zaplať patrí riaditeľovi Cirkevnej spojenej škole za poskytnutie priestorov, p. katechétke Veronike Markovej, ktorá pripravovala priestory a materiály na súťaže, kňazom a katechétkam za námahu a prípravu detí, ale samozrejme aj našim deťom, bez ktorých by tieto súťaže neboli.

S myšlienkou, aby sme získané vedomosti a poznatky vedeli použiť aj vo svojom živote sme sa všetci rozišli domov. Všetkým patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 73