Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Sabinov

4 sep

15. 11. 2012 – DKÚ PA – Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Sabinov sa uskutoční 19. 3. 2013 o 9,00 h v priestoroch SOŠ v Sabinove.

Počet videní: : 22