Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteriátoch

8 sep

04. 11. 2014 – DKÚ PA – Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteriáte Medzilaborce sa uskutoční 12. 3. 2015 o 9,00 h na ZŠ Duchnovičova v Medzilaborciach.
Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteriáte Orlov sa uskutoční 12. 3. 2015 o 9,00 h na ZŠ Šarišské Jastrabie.
Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteriáte Vranov nad Topľou – mesto sa uskutoční 12. 3. 2015 o 9,00 h na ZŠ Továrne.
Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteriáte Hrabské sa uskutoční 12. 3. 2015 o 9,30 h v Kultúrnom dome v Gerlachove.
Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteriáte Svidník sa uskutoční 12. 3. 2015 o 8,30 h v CZŠ sv. Juraja vo Svidníku.
Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteriáte Bardejov sa uskutoční 12. 3. 2015 o 8,30 h v CVČ v Bardejove.
Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteriáte Stropkov sa uskutoční 12. 3. 2015 o 9,00 h v Kláštore oo. redemptoristov v Stropkove.
Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteriáte Hanušovce nad Topľou sa uskutoční 12. 3. 2015 o 8,30 h v ZŠ Rudľov.
Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteriáte Sabinov sa uskutoční 12. 3. 2015 o 9,00 h na ObÚ v Milpoši.
Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteriáte Humenné sa uskutoční 12. 3. 2015 o 9,00 h na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho.
Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteriáte Poprad sa uskutoční 12. 3. 2015 o 9,30 h na ZŠ Dostojevského v Poprade.
Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteriáte Prešov sa uskutoční 12. 3. 2015 o 9,00 h na Gymnáziu bl. P.P. Gojdiča v Prešove.
Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteriáte Snina sa uskutoční 12. 3. 2015 o 9,00 h v CVČ Opus Dei v Snine.
Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteriáte Stará Ľubovňa sa uskutoční 12. 3. 2015 o 9,00 h na ZŠ vo Veľkom Lipníku.
Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteriáte Vranov nad Topľou – Čemerné sa uskutoční 12. 3. 2015 o 9,00 h v CVČ Bárka v Juskovej Voli.

Počet videní: : 24