13 apr

Ruka pokoja – Pápež Pius XII. a holokaust

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

Ruka pokojaPápež Pius XII. viedol katolícku cirkev počas dvoch búrlivých desaťročí, etablujúc sa ako obhajca mieru a morálny hlas sveta rozoštvaného vojnou. Avšak už krátko po jeho smrti v roku 1958 bol jeho heroický odkaz spochybnený niektorými historikmi, ktorí tvrdia, že jeho údajné mlčanie počas nacistického holokaustu dovolilo Hitlerovi uskutočniť jeho plán Konečného riešenia židovskej otázky. (55 min., nepredajné)