Seminár priebežného vzdelávania (24.10.2002)

24 jún

Seminár priebežného vzdelávania pre učiteľov náboženskej výchovy na ZŠ, ktorý organizuje Diecézny katechetický úrad Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove, sa uskutoční v piatok 25. 10. 2002 v aule Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty v Prešove o 9.00 hodine. Na tomto seminári, na ktorom sa zúčastní aj diecézny prešovský biskup Mons. Ján Hirka, bude zároveň predstavená nová učebnica náboženskej výchovy pre 7. ročník základných škôl.

Please follow and like us:
Počet videní: : 30