ŠIESTA PÔSTNA SOBOTA – LAZÁROVA

24 okt

Lazárova sobota je kresťanský sviatok, ktorý sa slávi v sobotu pred Kvetnou nedeľou, resp. v sobotu týždeň pred Veľkou sobotou. Spomína sa na Ježišov príchod do Betánie, kde vzkriesil z mŕtvych svojho priateľa Lazára (Jn 11, 1-43). Vzkriesenie Lazára sa oslavuje ako prísľub budúceho vzkriesenia všetkých ľudí a zároveň dôkaz, že Ježiš Kristus je Pánom nad smrťou. Slávenie sviatku sa začína liturgiou vopredposvätených darov v piatok večer (posledný deň Veľkého štyridsaťdňového pôstu). V sobotu nasleduje utiereň, ktorá sa podobá na nedeľnú utiereň, a po nej liturgia svätého Jána Zlatoústeho.

Please follow and like us:
Počet videní: : 32