Vzdelávanie

Aplikácia Homiletického direktória vo východnom obrade

Pamätajúc na to, čo sa uvádza v dokumente Sacrosanctum concilium i v ďalších textoch magistéria a tiež vo svetle Praenotanda k Ordo lectionum missae a Institutio generalis missalis Romani boli vytvorené dve časti Homiletického direktória, no neboli veľmi použiteľné v ... Read More »

Rámcový vzdelávací program - osnovy

Rámcový vzdelávací program – osnovy /kurikulum/ vyučovacieho predmetu katolícke náboženstva/náboženská výchova je záväzným dokumentom pre vyučovanie náboženstva v škole. Bol schválený na 67. plenárnom zasadnutí KBS dňa 27. a 28. 10. 2010 a MŠVVaŠ SR s ním súhlasilo 24. 8. ... Read More »

Materiály k výučbe

Zobrazení: 29

Skupiny tvorené z viacerých ročníkov

LEGISLATÍVA Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) (245/2008 Z.z) 15 Náboženská výchova sa vyučuje ako jeden z povinne voliteľných predmetov v alternácii s etickou výchovou v základných školách a v stredných školách; v týchto školách je súčasťou štátneho vzdelávacieho ... Read More »

Osobný dotazník

1. strana 2. strana /Osobný dotazník vytlačte na jeden papier obojstranne/ Zobrazení: 42

YOUCAT

 Bližšie informácie nájdete tu a tu Celý YOCAT nájdete TU (pdf 66mb) Zobrazení: 12

Štatistické údaje o vyučovaní Katolíckeho náboženstva - východný obrad v Prešovskej archieparchii

2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2003/2004 2002/2003 2001/2002 Zobrazení: 21

Dokumenty a legislatíva

Cathechesi tradendae Zmluva medzi Slovenskou republikou a Vatikánom o katolíckej výchove a vzdelávaní Hodnotenie predmetu Náboženská výchova Sprievodca školským rokom  2021/2022 Vyhláška 320/2008 § 15 Zobrazení: 6

Ochrana života

Balíček pomôcok pre výučbu k ochrane života V rámci evanjelizácie a šírenia kultúry života by sme chceli ponuknúť katechétom a všetkým, ktorí pracujú s mladými ľuďmi a prichádzajú do styku s touto témou, sadu pomôcok k edukatívnym aktivitám. Balíček obsahuje ... Read More »

Gréckokatolícke katechizmy

        Zobrazení: 61