Aplikácia Homiletického direktória vo východnom obrade

Pamätajúc na to, čo sa uvádza v dokumente Sacrosanctum concilium i v ďalších textoch magistéria a tiež vo svetle Praenotanda k Ordo lectionum missae a Institutio generalis missalis Romani boli vytvorené dve časti Homiletického direktória, no neboli veľmi použiteľné v inom obrade ako latinskom.

Publikácia Aplikácia Homiletického direktória vo východnom obrade v prvej a druhej časti charakterizuje a aplikuje Homiletické direktórium na východný – byzantský obrad. Tretia časť sa snaží Katechizmus Katolíckej cirkvi predstaviť ako pomôcku pri zostavovaní homílie a ponúka riešenie sporných pasáži, ktoré nespomína ani katechizmus ani direktórium.

Na záver autor publikácie uvádza aplikovanie paragrafov Katechizmu Katolíckej cirkvi do východného systému čítaní z evanjeliára a stručný prehľad dokumentov zaoberajúcich sa homíliou po Druhom vatikánskom koncile.

Publikácia Aplikácia Homiletického direktória vo východnom obrade, ktorej autorom je Ondrej Miškovič, je len pracovnou verziou a návrhom, ako by bolo možné oficiálne Homiletické direktórium aplikovať na východný – byzantský obrad.

Webstránka: www.hd.kbs.sk/grkat

Aplikácia na Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_miskovicon.HomiletickeDirektorium

Publikácia na stiahnutie na tomto odkaze

Tabuľka pre východný obrad na tomto odkaze

Tabuľka pre západný obrad na tomto odkaze