Príprava vyučovacej hodiny

Materské školy

Príprava vyučovacej hodiny pre materské školy   Materské školy Narodilo sa Božie dieťa Mgr. Jana Kolcunová

Základné školy

Príprava vyučovacej hodiny pre základné školy   Materské školy Narodilo sa Božie dieťa Mgr. Jana Kolcunová Základné školy 1. ročník ZŠ Desatoro – pozvanie k slobode a dôvere Mgr. Jana Oslacká Ježiš vstal z mŕtvych Mgr. Mária Zlacká Otče náš Mgr. Ľudmila Sidorová Prvé roky života Krista – útek do Egypta, obetovanie, 12 ročný Ježiš […]

Stredné školy

Príprava vyučovacej hodiny pre stredné školy   Biblia – Kniha kníh Mgr. Jana s. Ivana SOJKOVÁ, SNPM Boháč a lazár Mgr. Valeria HORVÁTOVÁ Cirkev – názov a obrazy Mgr. Katarína sr. Faustína NIMČIČOVÁ, SNPM Cirkev – názov a predobrazy Mgr. Renata sr. Hieronyma KAŠČIKOVÁ, SNPM Cirkev – názov a predobrazy I. – Mgr. Kvetoslava RINDOŠOVÁ […]

Špeciálne školy

Príprava vyučovacej hodiny pre špeciálne školy A – variant 4. ročník Krst PaedDr. Andrea Vaľková 5. ročník Človek a hodnoty Mgr. Ján Rusiňák 6. ročník Konáme dobré skutky – Chcem byť ako Ježiš PaedDr. Mária Kopčáková B – variant 4. ročník Krst Pána Ježiša, pracovný list Mgr. Ján Rusiňák 7. ročník Ohováranie – previnenie proti […]