Stredné školy

Príprava vyučovacej hodiny
pre stredné školy

 

Biblia – Kniha kníh Mgr. Jana s. Ivana Sojková, SNPM
Boháč a lazár Mgr. Valeria Horvátová
Cirkev – názov a obrazy Mgr. Katarína sr. Faustína Nimčičová, SNPM
Cirkev – názov a predobrazy Mgr. Renata sr. Hieronyma Kaščiková, SNPM
Cirkev – názov a predobrazy I. – Mgr. Kvetoslava Rindošová
Cirkev – názov a predobrazy II. PaedDr. Ľudmila s. Antónia Chovanová
Dary Svätého Ducha Mgr. Slavomír Nergeš
Hlavné obsahové celky a teológia Nového zákona PaedDr. Ľudmila s. Antónia Chovanová, SNPM
Hodnota zákona vo všeobecnosti Mgr. Kvetoslava Rindošová
Hodnoty Bc. Lenka Hermanová
Islam Mgr. Valéria Horvátová
Jozef Egypský Mgr. Ľudmila sr. Antónia Chovanová, SNPM
Konflikt vo vzťahoch Mgr. Helena s. Františka Vasiliková, OSBM
Modlitba, potreba modlitby Mgr. Kvetoslava Rindošová
Pád človeka Mgr. Júlia Palšová
Pôvod zla Mgr. Anna Štefaniová
Pozor na sekty! PaedDr. ThLic. Ondrej Chalachan, PhD.
Stvorenie sveta Gn 1,1 – 2,4a Mgr. Patrik Ištok
Stvorenie sveta: Veda a viera Mgr. Ema Jarošová
Sviatosť manželstva  Mgr. Kvetoslava Rindošová
Veľkonočná katechéza Mgr. Mária sr. Romana Rusnáčková, SNPM
Veľkosť a otázky človeka – Sebaprijatie Mgr. Valeria Horvátová
Viera v živote človeka Mgr. Marek Voloch
Zoslanie Svätého Ducha Mgr. Ema Jarošová