Slová, ktoré nestratili svoju aktuálnosť

17 aug

P. Lombardi pri exercíciach pre tristo biskupov roku 1965 v Ríme počas zasadania Koncilu povedal: „Ctihodní otcovia! Dovoľte mi, aby som vám s pokorou úbohého kňaza, ale i s odvahou muža, ktorí musí hovoriť v mene Pánovom, pripomenul Ježišovu sťažnosť: Synovia tohoto sveta si rozumnejšie počínajú voči seberovným ako synovia svetla (porov. Lk 16,8). Čo znamenajú tieto slová? Synovia svetla často spia… Synovia tohto sveta bdejú. Myslím, že dnes by Ježiš nehovoril ináč… Synovia sveta sú dnes svojím spôsobom nesmierne chytrí, takže sú schopní preniknúť do sveta, kedykoľvek to chcú urobiť. Coca-colu nájdete na letiskách celého sveta, jej reklamu na všetkých cestách, aj v poslednej dedine. Podnikatelia plánovali, rozvrhli – a vyhrali. Synovia tohto sveta sa rozhodli bojovať proti Bohu, postavili proti nemu zástavu ideí a vypracovali plány. Rozhliadli sa, zvolili prostriedky a začali s plnými silami… Dnes sa v nejakej miestnosti zíde desať podnikateľov, dohodnú sa na novej móde a za krátky čas ju príjme celý svet! Títo ľudia vynašli techniku utvárať verejnú mienku a použili ju vo svetových rozmeroch. My sme na to zatiaľ ani nepomysleli… Viete, že niekoľko centier ovplyvňuje dnes celý svet? Sú schopné za niekoľko hodín zničiť nejakú osobnosť, alebo utvoriť a vyzdvihnúť inú. Viete, že jeden film má dnes do 500 miliónov divákov a že ho teda vidí šestina sveta? Šestina.. Šestina sveta hľadí v krátkom čase na ten istý dej, sleduje tie isté vášne, ten istý škandál, ten istý idol, tú istú neveru, zradu alebo zvrhlosť! Zmenou ceny kávy, cukru, či bavlny možno zničiť a pokoriť nejakú krajinu! Mali by sme dať aj my slovo mužom, ktorí vidia do jednotlivých vecí a vyznajú sa v nich. Mužom dneška! Nie odborníkom spred 30 rokov. Svet medzitým odbehol… Synovia sveta by nám mohli povedať, čomu sa venovať, koho vychovávať, kto je užitočnejší – či filmový režisér, alebo niekto, kto sa modlí, ale stará sa len o seba… Synovia sveta by nám vedeli povedať, čomu venovať pozornosť a peniaze Cirkvi! Staviame katedrály, ale nemáme peniaze na štúdium nadaných detí i na prostriedky, ktorými by sme mohli dostihnúť dnešné ľudstvo, nemáme peniaze… A pritom dobrý film, obsadený najlepšími hercami, by mohol osloviť 500 miliónov ľudí! Aj strhujúca kniha… Ak je dnes nevera zlom, ktoré siaha na korene života, čo je hoden národ, ktorého najlepšie náboženské sily sú zamerané iným smerom, než je šírenie a upevňovanie viery? Čomu sa venujú kňazi, čo robia rehoľníci a rehoľné sestry, čo vzdelaní laici? Nepracujú metódami spred sto rokov? Prispôsobili svoju činnosť potrebám dneška? Nestarajú sa len o telesne a duševne postihnutých, akoby duchovnú náboženskú núdzu nevideli? Ako málo priebojnej sily je však v nás všetkých, i v tých, ktorí nás majú viesť k získavaniu sveta! A predsa svätosť a priebojnosť nestoja proti sebe! Práve duchovný človek by mal vedieť i myslieť a objavovať nové cesty! Nezahrabme sa do malých vecí. Žite z Boha, žite z modlitby, ale potom sa navzájom raďte a pretvárajte svet! Majme odvahu a budeme pevní!“

Please follow and like us:
Počet videní: : 45