Služba v čase sucha

3 okt

Tropár, 2. hlas

Pokry, Pane, oblohu mrakmi – a zošli nám potrebný dážď, – aby tvojim služobníkom priniesla zem hojnú úrodu – a nasýtila všetko živé na zemi, – na príhovor Bohorodičky i všetkých svätých.

Kondák, 6. hlas

Tvorca a Živiteľ náš, darca všetkého dobra, – pred tebou padáme na kolená – a vrúcne ťa prosíme: – „Odpusť nám naše hriechy. – Odvráť od nás spravodlivý hnev.– Daj našej zemi potrebný dážď, – lebo si dobrý a plný milosrdenstva.“

Bohorodičník, 6. hlas

Nezahanbiteľná Zástankyňa kresťanov, – nena­hraditeľná Prostredníčka u Tvorcu. – Nepohrdni hlasnými modlitbami hriešnikov, – ale príď nám, Dobrotivá, na pomoc, – veď ťa stále vzývame, – predstihni prosebníkov v naliehavých žiados­tiach, – zastávaj sa, Bohorodička, svojich verných ctiteľov.

Prokimen, 4. hlas

Napoj zem vlahou – a rozmnož jej úrodu.

Verš: Zem skypruješ dažďami a požehnávaš jej rastliny.

Aleluja, 8. hlas

Verš: Rok korunuješ svojou dobrotou, kade prejdeš, všade je hojnosť.

Verš: Pašienky púšte vlaha zarosí a pahorky sa opášu plesaním.

Pričasten

Spustil si hojný dážď na svoje dedičstvo, Bože, – a zotavil si jeho úrodu. Aleluja.

Please follow and like us:
Počet videní: : 29