Služba za zosnulých

3 okt

Tropár, 8. hlas

Hĺbkou svojej múdrosti všetko riadiš s láskou k človeku – a dávaš každému, Tvorca jediný, čo je osožné. – Daruj, Pane, odpočinutie duši svojho služobníka (alebo duši svojej služobnice alebo dušiam svojich služobníkov), – lebo svoju nádej vkladal (alebo vkladala alebo vkladali) do teba, – nášho Boha, Stvoriteľa a Pôvodcu.

Kondák, 8. hlas

Medzi svätými, Kriste, – dušu svojho služobníka (alebo dušu svojej služobnice alebo duše svojich služobníkov) obdaruj pokojom. – Tam, kde niet bolesti, trápenia ani stonu, – iba život nekonečný.

Bohorodičník, 8. hlas

Ty si naša hradba, ty si prístav náš. – Ty si vítaná orodovnica u Boha, – ktorého si porodila, panenská Bohorodička, – záchrana veriacich.

Prokimen, 6. hlas

Duše ich budú – prebývať v šťastí.

Verš: K Tebe, Pane, dvíham svoju dušu.

Aleluja, 6. hlas

Verš: Blažení, ktorých si si vyvolil a prijal k sebe, Pane.

Verš: A ich pamiatka z pokolenia na pokolenie.

Namiesto Dôstojné

Najčistejšia Bohorodička, – Matka nezapadajúceho Slnka, – pros za tých, čo v teba dôverujú. – Upros svojimi modlitbami dobrotivého Boha, – aby doprial miesto nášmu zosnulému (alebo našej zosnulej, alebo našim zosnulým) – tam, kde prebývajú duše spravodlivých – a učinil ho dedičom (alebo ju dedičkou, alebo ich dedičmi) Božieho bohatstva v sieňach spravodlivých – na večnú pamiatku, Nepoškvrnená.

Pričasten

Blažení, ktorých si vyvolil a prijal, Pane. – A ich pamiatka z pokolenia na pokolenie. Aleluja.

Please follow and like us:
Počet videní: : 33