Spoločná služba hieromučeníkom

3 okt

Tropár, 4. hlas

Bože našich otcov, – vždy s nami láskavo zaob­chádzaš. – Neodopieraj nám svoje milosrden­stvo, – ale na ich príhovor udeľ nám pokojný život.

Kondák, 3. hlas

Biskupi a mučeníci, – zišli sme sa, aby sme vás oslávili. – Vy ste lúče nezapadajúceho Slnka. – Ožiarili ste všetkých, čo bývali v temnotách neve­do­mosti. – Priviedli ste ich k poznaniu nadpriro­dzených právd. – Preto vám spievame, otcovia naši: – „Buďte velebení, krásne vzory kajúcnosti.“

Bohorodičník, 3. hlas

Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svä­tých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi ja­sajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u več­ného Boha.

Prokimen, 7. hlas

V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.

Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.

Aleluja, 2. hlas

Verš: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú.

Verš: Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok.

Pričasten

Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

Please follow and like us:
Počet videní: : 35