Spoločná služba svätým nebeským beztelesným silám

3 okt

Tropár, 4. hlas

Vojvodcovia nebeských vojsk, – ustavične vás prosíme my nehodní: – Pomáhajte nám svojimi modlitbami. – Chráňte nás záštitou svojej slávy. – My vám úctu vzdávame a vrúcne voláme: – „Vyslo­boďte nás z bied, – kniežatá nebeských mocností.“

Kondák, 2. hlas

Vojvodcovia nebies, služobníci Božej slávy, – kniežatá anjelov a ochrancovia ľudí, – vyproste nám užitočné dary a hojné milosti, – lebo vy ste vodcovia duchovných síl.

Bohorodičník, 2. hlas

Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do več­nej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

Prokimen, 4. hlas

Vetry sú tvojimi poslami, – ohnivé plamene tvo­jimi služobníkmi.

Verš: Dobroreč, moja duša, Pánovi; Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.

Aleluja, 5. hlas

Verš: Chváľte ho, všetci jeho anjeli; chváľte ho, všetky nebeské mocnosti.

Verš: Nech chvália meno Pánovo, lebo na jeho rozkaz boli stvorené.

Pričasten

Vetry sú tvojimi poslami, – ohnivé plamene tvo­jimi služobníkmi. Aleluja.

Please follow and like us:
Počet videní: : 27