Spomienky na mladosť

13 aug

Ela Švabinská v knihe Spomienky na mladosť uvádza zásadu svojho manžela, známeho maliara: „Keď chceme dosiahnuť vysokého bodu dokonalosti vo svojej práci i vo svojom snažení, je potrebné si vytýčiť bod čo najvyšší, hraničiaci s nemožnosťou. I keď tento bod nedosiahneme, budeme sa k nemu približovať. Ten, kto si určí len nízky cieľ, ostane nízko, kto má malé ideály, zostáva malým. A Boh nechce, aby sme boli malí v láske k Nemu a tak aj k blížnemu.“

Please follow and like us:
Počet videní: : 40