Zaujímavosti z BS a BO

…aj takto sme odpovedali.


Ježišovo telo po smrti, skôr než bolo zavinuté do plátna a uložené do hrobu, bolo pomazané. Čím? Blatom, octom,

 

Na svadbe v Káne Galilejskej zaznelo: Synu, urob zázrak. Dajte ochutnať  tomu najstaršiemu. To víno je dobré. Ježiš, došlo im víno ešte pred začiatkom. Zlý ženich najprv podáva dobré víno a potom zlé, ale ty si si to zachoval a dal si na začiatku dobré víno a aj na konci. Víno v podobe vody sa nalieva do pohárov. Napite sa. Pite a radujte sa. Syn môj, došlo víno. Vidím! Kde zmizlo to víno?! Ježiš dáva prípitok. Došlo nám víno, máme len čistú vodu. Nech sa páči, tu je víno. Môžeme dostať  trochu vína? Také víno som ešte nepil. Skadiaľ ste zobrali také dobré víno? Ježiš povedal ženichovi: Napi sa vody! Neboj sa Mária, príde na mňa chvíľa. Nemáte vína? Víno došlo, nemáme čo piť. Ježiš zosobašuje. Choď ešte pre víno. Už nie je. Ježiš pomôž im. Načerpajte do pohárov. Pite z neho všetci. Uvidíte, keď ochutnáte. Urob víno a daj im! Dobre, povedz učeníkom aby ma počúvali. Doneste sudy! Menil víno. Už máte vína dosť. Synu, urob 1 zázrak. Odneste starejšiemu nech sa opije. Nepôjdeme na svadbu? Poďme! Môžeme ochutnať víno? Došlo víno. Premeň vodu na víno! Máte tu vodu.

Už viete, že Ježiš Kristus pri svojom prvom zázraku premenil vodu na víno v šiestich kamenných nádobách. Tie nádoby však mali svoj špeciálny účel. Načo slúžili?
Na umývanie riadu. Na Premenenie vína.

Sú rôzne dohady o tom, kedy sa Ježiš narodil a kedy zomrel. V Jánovom evanjeliu je poznámka, že to bolo v piatok. Napíšte mesiac a rok, ktorý sa tam uvádza.
40 dní od Veľkej noci, 20. 7. 43, 24. 4. 1060, 25. 12. 0000, 14. 4. 810, 11.4. 33, 50 mesiac 33 rok, sobota júl 788, 3. 3. 0, 5. 3. 1820, 25. 12. 2013, 18. 4. 34, január, 3. 3. 30, 18 deň, 4 mesiac 30 rok, 7. 4. 0030, Na Veľký piatok,

Ako iste viete apoštol Peter bol rybár. V Jánovom evanjeliu je uvedený presný počet rýb, ktoré chytil po Ježišovom zmŕtvychvstaní. Koľko ich bolo? 10 000, 3000,

“Ktože je to, že ho i vietor i more
nevidelo?”

Vo Svätom písme sa píše, že Jonáša pohltila veľká ryba. Dávnejšie sa ľudia domievali, že to bola veľryba, no novšie sa nazdávajú, že išlo o iného živočícha, ktorý je v Stredozemnom mori častý. O akého živočícha išlo? Nemo, vodník, ľudožrút, delfín, morský vták, morský drak, veleryba, vráskavec, chobotnica, muréna, sumec,

Počas Sviatkov Stánkov šiel každé ráno kňaz určený losovaním k prameňu Siloe, načrel vody do zlatej čaše a v slávnostnom sprievode ju priniesol do chrámu. Zaujíma nás, čo s prinesenou vodou potom spravil. Tou vodou si proroci a ľud umývali nohy. Umyli si v nej ruky. Krstil. Pili ju v chráme spoločne. Vypil ju. Posvätil ju svätenou vodou. Uzdravoval ňou chorých.

Keď k Ježišovi priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, bolo počuť aj: Nik do teba nehodil kameň? Nehodím ani ja! Ďakujem, pane. Prečo si to urobila? Ako si mohla zhrešiť proti Bohu? Pane, odpusť mi. Zhrešila som s iným mužom.

Už viete, že na Ježišovom kríži bolo napísané: “Ježiš Nazaretský, židovský kráľ.” Nás zaujíma v akom jazyku bol tento nápis napísaný: izraelsky, rímštine,

Čo robil Mojžiš na vrchu Horeb, keď sa mu zjavil Boh v ohnivom kríku? (robil to každý deň): vyzul sa, pomáhal ľuďom,

Ježiš mal rád deti a povedal, že takým patrí Božie kráľovstvo. K tomu dodal: Kto prijme Božie kráľovstvo ako dieťa…tak čo sa stane? (doplňte). Nebude dieťa mať. Pôjde do pekla. Zomrie.

Mária, ako naša duchovná Mama, je našou pomocníčkou a ochrankyňou. Aj na svadbe v Káne Galilejskej pomohla vyriešiť problém s chybajúcim ínom. Čo povedala Mária obsluhujúcim na svadbe v Káne? Pijte a jedzte v mene Božom. Príde Ježiš a všetko napraví. O chvíľu bude ďalšie víno.