Patapios, prepodobný

25 nov

DÁTUM SPOMIENKY : 08. DECEMBER CELÝ NÁZOV : Náš prepodobný otec Patapios   SYNAXÁR : Jeho meno má grécky pôvod a neznámy význam. Patapios je pustovníkom z Konštantínopolu, či, podľa iných zdrojov, z egyptských Téb. Mal sa dožiť vysokého veku. Patapios vynikal … Read More »