Termín protopresbyterskéko kolá BS a BO v protopresbyterátoch Svidník a Poprad

5 sep

17. 10. 2013 – DKÚ PA – Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Snina sa uskutoční 25. 3. 2014 v CZŠ sv. Juraja vo Svidníku o 9,00 h.
Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Poprad sa uskutoční 27. 3. 2014 v ZŠ Nižné Repaše o 9,00 h.

Please follow and like us:
Počet videní: : 47