Tretia hodinka

2 okt

Čas modlitby tejto hodinky zodpovedá našej deviatej hodine dopoludnia. Modlitby obsahujú spomienky na tajomstvá dejín spásy, ktoré sa odohrali v tomto čase. Judášova zrada, potupenie a súd pred Pilátom, až po Kristovo putovanie na Golgotu. Pripomíname si tiež zostúpenie Svätého Ducha na apoštolov v podobe ohnivých jazykov.
Po zvyčajnom začiatku nasledujú ako v prvej hodinke žalmy. Prvý je 16. žalm, ktorý sa modlíme v pondelok a štvrtok. V žalme Kristus vyjavuje pred svojim Otcom všetku horkosť zrád a surovej nenávisti, ktorá vládne pred rozsudkom smrti. Kristus ukazuje svoju nevinnosť a bezcitnosť sŕdc svojich nepriateľov. Ďalším je 24. (podľa Neovulgáty 25.)žalm. Ten sa modlíme v utorok a piatok. V ňom napriek zlobe a utrpeniu pred Pilátom a Herodesom volá Kristus k Bohu plný dôvery. Žalm vyjadruje vnútorné rozpoloženie tých, ktorí svoje súženie s dôverou predkladajú Pánovi. Posledným je 50. (51.) žalm 50, ktorý sa modlíme v stredu, sobotu a nedeľu. Tento žalm je volaním pokornej a kajúcej duše človeka, ktorý vidí, že jeho hriechy sú príčinou Kristovho utrpenia. No v rovnakej miere je aj prosbou o zoslanie Svätého Ducha do srdca obmytého Božou láskou.
Nasledujúce tropáre počas veľkého pôstu nám práve pripomínajú Zostúpenie Svätého Ducha. Po tropároch nasleduje modlitba, ktorou sa odvolávame na Božie milosrdenstvo a jeho zľutovanie. Zároveň prosíme o posvätenie duší a očistenie tiel, usmernenie myšlienok, rozvážny a triezvy rozum, oslobodenie od každého zármutku, zla a utrpenia. Vyjadrujeme túžbu po hradbe zo svätých anjelov, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie Božej nedotknuteľnej slávy.
Po tejto modlitbe nasleduje hymnus na Bohorodičku. Ospevujeme ju ako jedinú z ľudí, ktorá prevyšuje v čestnosti cherubínov a v sláve serafínov, lebo bez porušenia porodila Boha Slovo a je teda opravdivou Bohorodičkou.
Pred záverečným prepustením prosíme všemocného Otca, jednorodeného Syna a presvätého Ducha o milosť a záchranu napriek tomu, že sme hriešny, tak ako on sám bude chcieť.

Mgr. Juraj Gradoš, Emil Zorvan

TRETIA HODINKA

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.
Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen
Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, – ktorý si všade a všetko naplňuješ, – poklad dobra a darca života, – príď a prebývaj v nás, – očisť nás od každej poškvrny – a spas, Dobrotivý, naše duše.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti. – Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (3x).
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, – posväť sa meno tvoje, – príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúšťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia, – ale zbav nás Zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (6x).
Ľud: Pane, zmiluj sa (6x).
Kňaz: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Ľud: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Kňaz: Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.
Ľud: Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.
Kňaz: Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

16. ŽALM

(pondelok, štvrtok)

Vypočuj, Pane, moju spravodlivú žiadosť, – všimni si moju prosbu pokornú.
Nakloň sluch k mojej modlitbe, – čo plynie z perí úprimných.
Nech z tvojej tváre vyjde rozsudok o mne; – tvoje oči vidia, čo je správne.
Skúmaj moje srdce i v noci ma navštív, – skúšaj ma ohňom a nenájdeš vo mne neprávosť.
Moje ústa nehrešia, ako robia ľudia zvyčajne. – Podľa slov tvojich perí vyhýbam sa cestám násilníkov.
Pevne drž moje kroky na svojich chodníkoch, – aby moje nohy nezakolísali.
K tebe, Bože, volám, lebo ty ma vypočuješ. – Nakloň ku mne sluch a vypočuj moje slová.
Ukáž svoje predivné milosrdenstvo, – ty, čo pred protivníkmi pravicou zachraňuješ dôverujúcich v teba.
Chráň ma ako zrenicu oka, skry ma v tôni svojich perutí – pred bezbožnými, čo ma sužujú.
Obkľučujú ma nepriatelia, – zatvárajú si bezcitné srdcia, ich ústa spupne hovoria.
Už pristupujú a už ma zvierajú, – očami sliedia, ako by ma na zem zrazili.
Sú ako lev pripravený na korisť, – ako levíča, čo čupí v úkryte.
Povstaň, Pane, predíď ich a zraz, – svojím mečom mi zachráň život pred bezbožným,
svojou rukou pred smrteľníkmi, Pane, – pred smrteľníkmi, ktorým sa podiel života končí na zemi.
Zo svojich zásob im naplň žalúdok, – nech sa nasýtia ich synovia a čo nezjedia, nech prenechajú svojim deťom.
Ja však v spravodlivosti uzriem tvoju tvár – a až raz vstanem zo sna, nasýtim sa pohľadom na teba.

24. ŽALM

(utorok, piatok)

K tebe, Pane, dvíham svoju dušu, – tebe dôverujem, Bože môj:
Nech nie som zahanbený – a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou.
Veď nik, čo dúfa v teba, nebude zahanbený. – Ale nech sú zahanbení tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery.
Ukáž mi, Pane, svoje cesty – a pouč ma o svojich chodníkoch.
Veď ma vo svojej pravde a uč ma, – lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň.
Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie – a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.
Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, – ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve, veď si, Pane, dobrotivý.
Pán je dobrý a spravodlivý: – ukazuje cestu hriešnikom.
Pokorných vedie k správnemu konaniu – a tichých poúča o svojich cestách.
Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť – pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.
Pre tvoje meno, Pane, – odpusť mi môj hriech, i keď je veľký.
Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? – Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť.
Z blahobytu sa bude tešiť jeho duša – a jeho potomstvo bude dedičom zeme.
Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja, – a zjaví im svoju zmluvu.
Moje oči sa neprestajne upierajú na Pána, – veď on mi vyslobodzuje nohy z osídel.
Pozriže na mňa a zmiluj sa nado mnou, – lebo som sám a úbohý.
Uľav mi v úzkosti srdca – a vytrhni ma z mojich tiesní.
Pozri na moju pokoru a na moje trápenie – a odpusť mi všetky priestupky.
Pozri, ako sa moji nepriatelia rozrástli – a nenávidia ma ukrutne.
Ochraňuj moju dušu a vysloboď ma; – nech nie som zahanbený, že sa utiekam k tebe.
Nech ma ochráni nevinnosť a statočnosť, – veď sa pridŕžam teba.
Bože, vysloboď Izraela – zo všetkých jeho súžení.

50. ŽALM

(streda, sobota, nedeľa)

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo – a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.
Úplne zmy zo mňa moju vinu – a očisť ma od hriechu.
Vedomý som si svojej neprávosti – a svoj hriech mám stále pred sebou.
Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil – a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé,
aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku – a nestranný vo svojom súde.
Naozaj som sa v neprávosti narodil – a hriešneho ma počala moja mať.
Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom – a v samote mi múdrosť zjavuješ.
Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; – umy ma a budem belší ako sneh.
Daj, aby som počul radosť a veselosť, – a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.
Odvráť svoju tvár od mojich hriechov – a zotri všetky moje viny.
Bože, stvor vo mne srdce čisté – a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
Neodvrhuj ma spred svojej tváre – a neodnímaj mi svojho ducha svätého.
Navráť mi radosť z tvojej spásy – a posilni ma duchom veľkej ochoty.
Poučím blúdiacich o tvojich cestách – a hriešnici sa k tebe obrátia.
Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia – a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou.
Pane, otvor moje pery – a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.
Veď ty nemáš záľubu v obete, – ani žertvu neprijmeš odo mňa.
Obetou Bohu milou je duch skrúšený; – Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.
Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, – vybuduj múry Jeruzalema.
Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; – potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

Po žalmoch ľud: Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, – sláva tebe, Bože (3x).
Pane, zmiluj sa (3x).

Sláva: tropár dňa alebo sviatku alebo svätca – na tomto mieste uvádzame len tieto tropáre.

NEDEĽA

6. hlas

Pri tvojom hrobe zjavili sa anjelské Sily. – Strážcovia padli ako mŕtvi. – Vonku Mária stála a tvoje presväté telo hľadala. – A ty si peklo plienil, – lebo ťa už raniť nemohlo. – U mŕtvych si vstal a Matke sa ukázal. – Sláva tebe, Pane, Darca života

PONDELOK – ANJELOM

4. hlas

Vojvodcovia nebeských vojsk, – ustavične vás prosíme my nehodní: – Pomáhajte nám svojimi modlitbami. – Chráňte nás záštitou svojej slávy, – my vám úctu vzdávame a vrúcne voláme: – “Vysloboďte nás z bied, – kniežatá nebeských mocností.

UTOROK – JÁNOVI KRSTITEĽOVI

2. hlas

Pamiatku spravodlivých oslavujeme chválospevmi. – Ale teba, Predchodca, uctilo svedectvo Pánovo. – Bol si vyvýšený nad všetkých prorokov, – lebo si pokrstil Predpovedaného. – Ochotne si trpel za pravdu. – V predpeklí si zvestoval príchod vteleného Boha, – ktorý prišiel, aby zbavil svet hriechu – a nám dal veľkú milosť.

STREDA – KRÍŽU

1. hlas

Spas ľud svoj, Pane – a požehnaj svoje dedičstvo. – Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi – a svoj ľud ochraňuj svätým Krížom.

ŠTVRTOK – APOŠTOLOM

3. hlas

Svätí apoštoli, proste milostivého Boha, – aby našim dušiam odpustil hriechy.

PIATOK – KRÍŽU

1. hlas

Spas ľud svoj, Pane – a požehnaj svoje dedičstvo. – Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi – a svoj ľud ochraňuj svätým Krížom.

SOBOTA – VŠETKÝM SVÄTÝM

2. hlas

Apoštoli, proroci a mučeníci, – biskupi, vyznávači a všetci spravodliví, – dobrý boj ste bojovali a vieru statočne vyznávali. – Dôverovali ste Spasiteľovi. – Preto vás vrúcne prosíme, – prihovorte sa za nás u Dobrotivého, – aby spasil naše duše.

I teraz: bohorodičník: Bohorodička, ty si pravý vinič, – z ktorého nám vyrástol plod života. – K tebe sa modlíme: Modli sa k nemu, Vládkyňa, so svätými apoštolmi, – aby sa zmiloval nad našimi dušami.

* * *

Vo veľkom pôste (pondelok až piatok) tropár, 6. hlas: Pane, ty si o tretej hodine – zoslal svojim apoštolom svojho presvätého Ducha. – Neodním ho od nás, Dobrý, – no obnov nás, ktorí sa k tebe modlíme.
1. verš: Bože, stvor vo mne srdce čisté – a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
2. verš: Neodvrhuj ma spred svojej tváre – a neodnímaj mi svojho Svätého Ducha.
Sláva: I teraz: bohorodičník: Bohorodička, ty si pravý vinič, – z ktorého nám vyrástol plod života. – K tebe sa modlíme: Modli sa k nemu, Vládkyňa, so svätými apoštolmi, – aby sa zmiloval nad našimi dušami.

* * *

Ľud: Nech je velebený Pán deň – čo deň; – nesie nás Boh, naša spása. – Náš Boh je Boh spásy.

Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti. – Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (3x).
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, – posväť sa meno tvoje, – príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúšťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia, – ale zbav nás Zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Kondák dňa alebo sviatku alebo svätca – na tomto mieste uvádzame len tieto kondáky.

NEDEĽA

6. hlas

Boh náš, Kristus, čo nám dal život, – svojou oživujúcou rukou vzkriesil zosnulých. – Vyviedol ich z temných dolín smrti. – Priniesol spásu ľudskému pokoleniu, – lebo on je Záchranca, – vzkriesenie a život všetkých.

PONDELOK – ANJELOM

2. hlas

Vojvodcovia nebies, služobníci Božej slávy, – kniežatá anjelov a ochrancovia ľudí, – vyproste nám užitočné dary a veľké milosti, – lebo vy ste vodcovia duchovných síl.

UTOROK – JÁNOVI KRSTITEĽOVI

3. hlas

Dnes neplodná rodí Kristovho predchodcu, – ktorý je splnením všetkých proroctiev. – On v Jordáne pokrstil Krista, – ako to predpovedali Písma. – Tým sa stal prorokom, kazateľom i predchodcom Božieho Slova.

STREDA – KRÍŽU

4. hlas

Dobrovoľne si pnel na Kríži, Kriste. – Preto udeľ svoje dary ľudu nosiacemu tvoje meno. – Poteš svätú Cirkev. – Daj jej víťazstvo nad nepriateľmi. – Pomáhaj jej a obdaruj pokojom – i trvalými úspechmi.

ŠTVRTOK – APOŠTOLOM

2. hlas

Neohrozených kazateľov a hlásateľov pravdy Božej, – svojich vyvolených učeníkov, – prijal si, Pane, do nebeskej slávy – a obdaril ich večným pokojom. – Ich mučenícka smrť ti bola milšia ako všetky obetné dary, – lebo ty jediný prenikáš do hlbín srdca.

PIATOK – KRÍŽU

4. hlas

Dobrovoľne si pnel na Kríži, Kriste. – Preto udeľ svoje dary ľudu nosiacemu tvoje meno. – Poteš svätú Cirkev. – Daj jej víťazstvo nad nepriateľmi. – Pomáhaj jej a obdaruj pokojom – i trvalými úspechmi.

SOBOTA – VŠETKÝM SVÄTÝM

8. hlas

Ako svoje prvotiny, Pane, – prináša ti zem bohabojných mučeníkov. – Na ich príhovor udeľ Cirkvi pokoj – a pre modlitby Bohorodičky ochraňuj svoj ľud, – lebo ty jediný si plný milosrdenstva.

* * *

Vo veľkom pôste (pondelok až piatok) berieme namiesto kondáku tieto tropáre, 8. hlas: Požehnaný si, Kriste, Bože náš: – rybárov si urobil nado všetko múdrymi, – keďže si im zoslal Ducha Svätého, – a cez nich si celý svet ulovil, — Milujúci človeka, sláva tebe.
Sláva: Keď zostúpil Najvyšší, – pomiatol jazyky a rozdelil národy. – Teraz však rozdáva ohnivé jazyky – a všetko povoláva k jednote. – Preto jednohlasne – oslavujme presvätého Ducha.
I teraz: Ty si nádej, zástankyňa a útočisko kresťanov, – pevná hradba a pre nevládnych tichý prístav, prečistá Bohorodička. – Ty zachraňuješ svet svojou neprestajnou modlitbou, – pamätaj i na nás, preslávna Panna.

* * *

Ľud: Pane, zmiluj sa (40x).
Kňaz: V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov. Amen.
Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Sláva: I teraz: Čestnejšia si ako cherubíni – a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, – bez porušenia si porodila Boha Slovo, – opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.
V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Bože, zľutuj sa nad nami a požehnaj nás, rozjasni nad nami svoju tvár a zmiluj sa.
Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen.

* * *

Vo veľkom pôste (pondelok až piatok) hovoríme modlitbu nášho prepodobného otca Efréma Sýrskeho:

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. Veľká poklona.
Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. Veľká poklona.
Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. Veľká poklona.
Nasleduje 12 malých poklôn, pričom hovoríme:
Bože, buď milostivý mne hriešnemu.
Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou.
Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi.
Potom hovoríme bez prerušenia celú modlitbu Pane a Vládca môjho života, teda po slová lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen, a robíme jednu veľkú poklonu.
Tiež Trojsvätú pieseň a všetko po Otče náš:
Pane, zmiluj sa (12x).

* * *

Kňaz: Vládca, Bože Otče všemocný, Pane, jednorodený Synu, Ježišu Kriste a Svätý Duchu, jediné božstvo, jediná moc, zmiluj sa nado mnou hriešnym a spôsobom, ktorý ty poznáš, zachráň ma, svojho nehodného služobníka, veď ty si požehnaný na veky vekov.
Ľud: Amen.

PREPUSTENIE

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.
Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.
Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonosných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.
Ľud: Amen.

Please follow and like us:
Počet videní: : 30