Tvorba nových učebníc pre Náboženstvo/Náboženskú výchovu

4 sep

19. 02. 2013 – DKÚ PA – KBS vyhlasuje konkurz na autorov učebníc katolíckeho náboženstva pre základnú školu, strednú školu a špeciálnu základnú školu. Prihlášky s dotazníkom je potrebné poslať najneskôr do 28. februára 2013 na diecézny katechetický úrad podľa miesta trvalého bydliska záujemcu. Bližšie informácie nájdete tu.

Please follow and like us:
Počet videní: : 63