CELOSLOVENSKÁ KATECHETICKÁ KONFERENCIA – „POĎ VON!“

27 okt

V novembri očakávajte udalosť, ktorú si nemôžete nechať ujsť.

Je ňou CELOSLOVENSKÁ KATECHETICKÁ KONFERENCIA s názvom „POĎ VON!“

Konferencia je zameraná na kňazov, katechétov, kresťanských učiteľov, vychovávateľov a všetkých veriacich aktívnych vo farnostiach, ktorí hľadajú spôsoby odovzdávania viery v dnešnom modernom svete. Miestom konania konferencie je Hotel SATEL v Poprade.

Môžete sa tešiť na podnetné prednášky od inšpiratívnych rečníkov. Konferencia ponúka priestor pre  aktuálne témy, nové myšlienky a spôsoby ako oživiť a odovzdávať vieru. Účastníci nájdu priestor na diskusie, zdieľanie skúseností a praktické tipy pre prácu na poli katechézy. Bude to vynikajúca príležitosť spoznať nových ľudí a budovať sieť kontaktov.

Pozvanie prijali a ako rečníci a lektori sa predstavia Dr. Petroc  Willey (USA), Bobette Huzovic (USA), o. biskupi Marek Forgáč a František Trstenský, doc. Tibor Reimer, doc. Branislav Kľuska, Marián Kolník, o. Martin Mekel, Renáta Ocilková a mnohí ďalší. Záštitu nad podujatím prevzal o. arcibiskup Bernard Bober.

Detailnejšie informácie o programe nájdete na stránke www.kpkc.sk.