Úvod do biblických kníh pre Biblickú olympiádu a Biblickú súťaž 2021/2022

29 okt

DKU PA – Pod týmto názvom sa niesol dňa 28. októbra 2021 odborný seminár, ktorý v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálne pracovisko Prešov pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemickej situácii sa seminár konal online formou. Ako už samotný názov napovedá seminár bol venovaný témam: interpretácie biblických textov a ich význam a taktiež aj témou bolo objasnenie viacerých biblických symbolov.

Odborný lektor seminára doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD., priblížil účastníkom vedný odbor biblickej hermeneutiky pod, ktorý spadá fenomén interpretácie Písma, rozšíril známe biblické rozprávania patriarchov, podrobne objasnil symboliku hada a ženy v knihe Genezis 3 v kontexte Starého a Nového zákona a ozrejmil aj pomerne naračnú časť z knihy Sudcov.

Please follow and like us:
Počet videní: : 24