V Prešove sa konal seminár o hospitačnej činnosti na hodinách náboženstva

20 okt

20. 10. 2016 – DKÚ PA – Vychádzajúc z článku 4 Štatútu Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie (DKÚ) bod 4, ktorý hovorí o hospitačnej činnosti DKÚ, sa 18. októbra 2016 v priestoroch Metodicko-pedagogického centra, regionálne pracovisko Prešov, uskutočnil seminár na tému Hospitačná činnosť v rámci predmetu náboženstvo/náboženská výchova, ktorý bol pripravený pre členov Katechetickej komisie Prešovskej archieparchie. Lektor seminára, PaedDr. Ján Furman ako cieľ seminára označil získanie profesijných kompetencií zameraných na prípravu a realizáciu kvalifikovanej hospitačnej činnosti v predmete náboženstvo/náboženská výchova. Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie cez členov katechetickej komisie v každom školskom roku vykonáva hospitačnú činnosť u kňazov a učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy zapojených do školskej katechézy v Prešovskej archieparchii. V tomto školskom roku je do školskej katechézy zapojených 127 kňazov a 57 učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy.

Please follow and like us:
Počet videní: : 33