Večerné modlitby

2 okt

Je zvykom človeka, že po skončení určitého obdobia bilancuje. Tak aj kresťan, keď skončí deň, ktorý mu pripravil Boh, mal by konať podobne. Mal by večer, prv než zaspí, vo chvíli ticha prejsť celý deň, či ho naplnil skutkami podľa Božej vôle. Za prejavené dobrodenia by mal chváliť Boha, pri dobrých skutkoch mu ďakovať za silu, ak si uvedomil hriechy, vzbudiť si úprimnú ľútosť, že urazil Otca, ktorý ho miluje. Pred týmto spytovaním svedomia je potrebné, tak ako pri každej liturgickej modlitbe sa pomodliť zvyčajný začiatok.
Po spytovaní svedomia nasledujú žalmy. Mali by sa modliť vcelku za sebou, ale môžu sa modliť aj samostatne.
Ako prvý nasleduje 50. (51.) a po ňom 69. (podľa Neovulgáty 70.) žalm. Ide o jeden z mesiášskych žalmov. Jeho obsahom sú výzvy proti nepriateľom a požehnanie tých, ktorí ho hľadajú a milujú jeho spásu. Tento žalm sa má modliť v pondelok, sobotu a nedeľu. Po ňom nasleduje 6. žalm. Ten sa modlí v pondelok, utorok a stredu. Je to prvý zo siedmych kajúcich žalmov. Ide o prosbu o Božie zmilovanie nad množstvom preliatych sĺz, ktorú Boh vypočul a prijal. Ďalší, 90. (91.) žalm, sa modlí v utorok, stredu a štvrtok. Je oslavou Božej moci a ochrany pred každým nepriateľom, škodcom a všetkým zlom, ktoré človeku číha na život, a to práve pre to, že sa človek pritúli k Bohu a vzýva jeho meno. Nasleduje 101. (102.) žalm, ktorý sa má modliť v štvrtok, piatok a sobotu. Je to modlitba utláčaného, ktorý v súžení prednáša Pánovi svoje žiale. Tento žalm pravdepodobne vznikol na konci babylonského zajatia a patrí medzi kajúce žalmy. Posledným je 142. (143.) žalm, ktorý sa modlí v piatok a nedeľu. Ide takisto o kajúci žalm. V ňom si človek uvedomuje svoju hriešnosť a odvoláva sa na skôr na Božie milosrdenstvo, než na Božiu spravodlivosť. Dobrý “Boží duch” má človeka viesť na “správnu cestu”. Prosí o milosť, aby sa nepotkol na ceste dokonalosti.
Po týchto žalmoch nasleduje vyznanie viery a ďalšie tropáre a modlitby. Večernú modlitbu zakončujú modlitby k Bohorodičke a k Ježišovi Kristovi a záverečné prepustenie.

VEČERNÁ MODLITBA

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.
Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen
Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, – ktorý si všade a všetko naplňuješ, – poklad dobra a darca života, – príď a prebývaj v nás, – očisť nás od každej poškvrny – a spas, Dobrotivý, naše duše.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti. – Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (3x).
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, – posväť sa meno tvoje, – príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúšťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia, – ale zbav nás Zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (6x).
Ľud: Pane, zmiluj sa (6x).
Kňaz: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Ľud: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Kňaz: Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.
Ľud: Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.
Kňaz: Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Na tomto mieste je vhodné spytovať si svedomie.

50. ŽALM

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo – a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.
Úplne zmy zo mňa moju vinu – a očisť ma od hriechu.
Vedomý som si svojej neprávosti – a svoj hriech mám stále pred sebou.
Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil – a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé,
aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku – a nestranný vo svojom súde.
Naozaj som sa v neprávosti narodil – a hriešneho ma počala moja mať.
Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom – a v samote mi múdrosť zjavuješ.
Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; – umy ma a budem belší ako sneh.
Daj, aby som počul radosť a veselosť, – a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.
Odvráť svoju tvár od mojich hriechov – a zotri všetky moje viny.
Bože, stvor vo mne srdce čisté – a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
Neodvrhuj ma spred svojej tváre – a neodnímaj mi svojho ducha svätého.
Navráť mi radosť z tvojej spásy – a posilni ma duchom veľkej ochoty.
Poučím blúdiacich o tvojich cestách – a hriešnici sa k tebe obrátia.
Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia – a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou.
Pane, otvor moje pery – a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.
Veď ty nemáš záľubu v obete, – ani žertvu neprijmeš odo mňa.
Obetou Bohu milou je duch skrúšený; – Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.
Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, – vybuduj múry Jeruzalema.
Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; – potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

69. ŽALM

(pondelok, sobota a nedeľa)

Bože, príď mi na pomoc; – Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
Nech sa hanbia a červenajú tí, – čo mi číhajú na život.
Nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí, – čo mi chcú zle.
Nech ustúpia a zapýria sa tí, – čo mi hovoria: “Tak mu treba.”
No nech jasajú a radujú sa z teba tí, – čo ťa hľadajú,
a nech ustavične volajú: “Nech je zvelebený Boh” tí, – čo tvoju spásu milujú.
No ja som úbožiak a bedár; – Bože, ponáhľaj sa ku mne.
Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ, – Pane, nemeškaj.

6. ŽALM

(pondelok, utorok a streda)

Pane, nekarhaj ma v svojom hneve, – netrestaj ma v svojom rozhorčení.
Zľutuj sa, Pane, nado mnou, lebo som nevládny, – uzdrav ma, Pane, lebo sa mi kosti chvejú.
Aj dušu mám už celkom zdesenú. – Ale ty, Pane, dokedy…?
Obráť sa, Pane, zachráň mi dušu. – Spas ma, veď si milosrdný.
Veď medzi mŕtvymi nik nemyslí na teba. – A kto ťa môže chváliť v podsvetí?
Už ma vyčerpalo vzlykanie, lôžko mi noc čo noc vlhne od plaču, – slzami máčam svoju posteľ.
Od náreku sa mi oko zahmlilo – a uprostred všetkých mojich nepriateľov som zostarol.
Odíďte odo mňa, všetci, čo páchate neprávosť, – lebo Pán vypočul môj hlasný plač.
Pán moju prosbu vypočul, – Pán prijal moju modlitbu.
Všetci moji nepriatelia nech sa zahanbia a nech sa zdesia náramne – a zahanbení nech sa ihneď stratia.

90. ŽALM

(utorok streda a štvrtok)

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva – a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,
povie Pánovi: “Ty si moje útočište – a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.”
Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov – a zo zhubného moru.
Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. – Jeho pravda je štítom a pancierom,
nebudeš sa báť nočnej hrôzy, – ani šípu letiaceho vo dne,
ani moru, čo sa tmou zakráda, – ani nákazy, čo pustoší na poludnie.
I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, – teba nezasiahne.
Budeš sa môcť dívať vlastnými očami – a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom.
Lebo tvojím útočišťom je Pán, – za ochrancu si si zvolil Najvyššieho.
Nestihne ťa nijaké nešťastie – a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,
lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, – aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.
Na rukách ťa budú nosiť, – aby si si neuderil nohu o kameň.
Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, – leva i draka rozšliapeš.
Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, – ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.
Keď ku mne zavolá, ja ho vypočujem a budem pri ňom v súžení, – zachránim ho i oslávim.
Obdarím ho dlhým životom – a ukážem mu svoju spásu.

101. ŽALM

(štvrtok, piatok a sobota)

Pane, vypočuj moju modlitbu – a moje volanie nech dôjde k tebe.
Neskrývaj svoju tvár predo mnou; – v deň môjho súženia nakloň ku mne svoj sluch.
Kedykoľvek ťa budem vzývať, – čím skôr ma vypočuj.
Lebo moje dni sa tratia ako dym – a kosti mám rozpálené sťa pahreba.
Moje srdce je zdeptané ako tráva a vysychá, – takže zabúdam jesť svoj chlieb.
Od samého náreku – som iba kosť a koža.
Som ako pelikán na púšti, – ako kuvik uprostred zrúcanín.
Nemôžem spať a som ako osamelý vrabec na streche. – Moji nepriatelia ma potupujú každý deň, preklínajú ma tí, čo zúria proti mne.
Veď popol jedávam ako chlieb – a nápoj miešam so slzami;
to pre tvoj hnev a výčitky, – lebo ty si ma najprv vyzdvihol a potom odsotil.
Moje dni sú ako tieň, ktorý sa nakláňa, – a ja schnem sťa tráva.
Ale ty, Pane, trváš večne – a spomienka na teba z pokolenia na pokolenie.
Vstaň a zľutuj sa nad Sionom, lebo už je čas, aby si sa nad ním zľutoval, – lebo už je tu ten čas.
Veď tvoji služobníci milujú jeho kamene – a ľútostia nad jeho troskami.
Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania – a tvojej slávy všetci zemskí králi;
lebo Pán vystaví Sion – a zjaví sa vo svojej sláve.
Zhliadne na modlitbu núdznych – a nepohrdne ich prosbami.
Nech sa to zaznačí pre pokolenie budúce – a obnovený ľud oslávi Pána.
Veď Pán hľadí zo svojej vznešenej svätyne – a z nebies pozerá na zem;
čuje nárek zajatých – a odsúdeným na smrť vracia slobodu,
aby na Sione hlásali meno Pánovo – a v Jeruzaleme jeho slávu,
keď sa tam zídu vospolok národy – a kráľovstvá, aby slúžili Pánovi.
Cestou mi sily podlomil – a skrátil moje dni.
Hovorím: “Bože môj, neber ma v polovici mojich dní; – tvoje roky trvajú z pokolenia na pokolenie.
Na začiatku si stvoril zem, – aj nebesia sú dielom tvojich rúk.
Ony sa pominú, ale ty zostaneš; rozpadnú sa sťa odev, – vymeníš ich ako rúcho a zmenia sa.
Ale ty ostávaš vždy ten istý – a tvoje roky sú bez konca.
Deti tvojich služobníkov budú bývať v bezpečí – a ich potomstvo bude pevné pred tebou.”

142. ŽALM

(piatok a nedeľa)

Pane, vypočuj moju modlitbu, pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu, – pre svoju spravodlivosť ma vypočuješ.
A svojho služobníka na súd nevolaj, – veď nik, kým žije, nie je spravodlivý pred tebou.
Nepriateľ ma prenasleduje, zráža ma k zemi, – do temnôt ma vrhá ako dávno mŕtveho.
Duch sa mi zmieta v úzkostiach; – v hrudi mi srdce meravie.
Spomínam si na uplynulé dni, o všetkých tvojich skutkoch rozmýšľam – a uvažujem o dielach tvojich rúk.
Vystieram k tebe ruky, – za tebou dychtím ako vyprahnutá zem.
Rýchle ma vypočuj, Pane, lebo už klesám na duchu. – Neskrývaj predo mnou svoju tvár,
aby som nebol ako tí, čo zostupujú do hrobu.
Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, – lebo sa spolieham na teba.
Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať, – veď svoju dušu dvíham k tebe.
Pred nepriateľmi ma zachráň; – Pane, k tebe sa utiekam.
Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh; – na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch.
Pre svoje meno, Pane, zachováš ma nažive; – pretože si spravodlivý, vyveď ma z úzkosti.
Vo svojom milosrdenstve znič mojich nepriateľov, – zahub všetkých, čo ma sužujú, veď ja som tvoj služobník.

Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, v ľuďoch dobrá vôľa (3x).

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, – Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.
I v jedného Pána Ježiša Krista, – jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, – splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené.
On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. – A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.
Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, – bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma.
A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. – A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.
I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. – Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov.
V jednu svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev. – Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov
a očakávam vzkriesenie mŕtvych – a život budúceho veku. Amen.

Kondák: Nemáme inej pomoci, – nemáme inej nádeje, – okrem teba, prečistá Panna, – ty nám pomáhaj, – v teba dúfame – aj sa tebou chválime, – lebo sme tvoji služobníci. – Nedopusť, aby sme boli zahanbení.
Ikos: Svoje ruky, na ktorých si Boha ako dieťa nosila, vystri, Matka, pre množstvo milostí: neopusť nás, lebo stále dúfame v teba, svojím príhovorom a ustavičnou ochranou nám vždy pomáhaj. Vypros našim dušiam milosrdenstvo, na veky oblažujúce. Ty si zástankyňa hriešnikov v núdzi a v nebezpečenstve. Keďže si milosrdná a láskyplná, predstihni prosebníkov v naliehavých žiadostiach, zastávaj sa, Bohorodička, svojich verných ctiteľov.

Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti. – Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (3x).
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, – posväť sa meno tvoje, – príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúšťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia, – ale zbav nás Zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Tropáre, 4. hlas: Bože našich otcov, – vždy s nami láskavo zaobchádzaš. – Neodopieraj nám svoje milosrdenstvo, – ale na ich príhovor udeľ nám pokojný život.
Kriste Bože, tvoja Cirkev – ozdobila sa krvou mučeníkov ako purpurovým plášťom. – Prelievali ju po celom svete – a teraz ich ústami volá k tebe: – “Zošli svojmu ľudu hojné dary. – Udeľ pokoj veriacim – a našim dušiam hojné milosti.
Sláva: Medzi svätými, Kriste, – duše svojich služobníkov obdaruj pokojom. – Tam, kde niet bolesti, trápenia ani stonu, – iba život nekonečný.
I teraz: Ty si naša hradba, ty si prístav náš. – Ty si vítaná orodovnica u Boha, – ktorého si porodila, panenská Bohorodička, – záchrana veriacich. (Alebo kondák nasledujúceho dňa, sviatku alebo svätého.)

Pane, zmiluj sa (40x).

V každom čase a v každej chvíli v nebi na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine i naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov. Amen.

MODLITBA K BOHORODIČKE

Nepoškvrnená, nevinná, neporušená, najčistejšia Panna, Vládkyňa a služobnica Božia, ty si ľuďom porodila večné Slovo a znova si vrátila nebu našu padlú prirodzenosť. Ty si jediná spása nešťastných a nádej utláčaných. Ochotne sa prihováraš za všetkých, čo sa k tebe utiekajú. Ty si záchrana kresťanov. Neodvracaj sa odo mňa hriešneho, plného nečistých myšlienok, slov a skutkov. Stal som sa ti celkom nepotrebný. Oddával som sa rozkošiam, lenivosti a ľahkomyseľnosti. Ale ako Matka Boha, ktorý tak vrúcne miluje ľudí, zmiluj sa nado mnou hriešnym a blúdiacim. Prijmi moju modlitbu, hoci vychádza z nečistých úst. Prihovor sa u svojho Syna a nášho Vládcu s dôverou Matky, aby aj mne otvoril bránu svojho láskyplného milosrdenstva. Nech nepozerá na množstvo mojich hriechov, ale nech mi udelí milosť pokánia a verného zachovávania Božích prikázaní. Ustavične ma ochraňuj, plná lásky, dobroty a milosrdenstva. Pomáhaj mi v terajšom živote a horlivo sa ma zastávaj. Zbav ma nespočetných nepriateľov a pomáhaj mi kráčať cestou spásy. Až budem odchádzať z tohto sveta, posilňuj moju skľúčenú dušu a ďaleko odo mňa zažeň desivé vidiny zlého ducha. A v hrozný deň posledného súdu zachráň ma pred večnými mukami. Urob ma dedičom nesmiernej slávy svojho Syna a nášho Boha. Pomôž mi ju získať, Vládkyňa moja, najsvätejšia Bohorodička, svojím príhovorom, ochranou a láskou svojho jednorodeného Syna a Spasiteľa Ježiša Krista, ktorému patrí všetka česť, sláva a poklona spolu s Otcom, ktorý nemá počiatku, i s presvätým, dobrým a oživujúcim Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

MODLITBA K JEŽIŠOVI KRISTOVI

Pane, uberáme sa na nočný odpočinok, preto obdaruj pokojom naše duše i telá. Chráň nás od hriešnych a zmyselných snov. Utíš naše vášne. Uhas ohnivé strely zlého ducha, ktorými nás chce raniť. Utlm naše hriešne, pozemské túžby. Obdaruj nás pravou múdrosťou a správnym zmýšľaním, úprimným srdcom a pokojným spánkom bez pokušení. Prebuď nás v čase nočnej modlitby a upevni nás vo vernom zachovávaní Božích prikázaní, aby sme vždy mali na mysli tvoju svätú vôľu. Pomôž nám, aby sme ťa pri nočnom bdení velebili, ospevovali, dobrorečili ti a chválili tvoje slávne a vznešené meno, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Preslávna Panna a Bohorodička, prijmi naše modlitby a predlož ich svojmu Synovi a nášmu Bohu, nech tvojím prostredníctvom osvieti a spasí naše duše.

Tu možno vložiť poďakovania a prosby k Bohu vlastnými slovami podľa potreby.

Naša nádej je Otec, naše útočište Syn a náš ochranca je Svätý Duch. Svätá Trojica, Bože náš, sláva tebe.
Dôstojné je velebiť teba, Bohorodička, vždy blažená a nepoškvrnená Matka nášho Boha. Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

PREPUSTENIE

Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.
Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.
Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonosných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.
Amen.

Please follow and like us:
Počet videní: : 44