Vplyv siekt na deti a mládež

24 jún

13. 5. 2005 – Dňa 12. 5. 2005 sa v Metodicko – pedagogickom centre v Prešove konal seminár pre katechétov pod názvom – „Vplyv siekt na deti a mládež“. Seminár otvoril modlitbou o. ICLic. Jozef Maretta, ktorý hovoril o sektách, predovšetkým o tých, ktoré sú registrované na Slovensku a o ich deštrukčnom vplyve. V závere sa dotkol aj okultizmu a niektorých jeho praktík nezlučiteľných s kresťanským presvedčením a všetko to podložil Božím slovom. Seminár ukončil modlitbou a požehnaním.

Počet videní: : 23