21 júl

Vrúcna a horlivá láska

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

Keď vidím, že niekto nemiluje modlitbu a nemá k nej vrúcnu a horlivú lásku, to je jasné, že v jeho duši nevládne nič šľachetné. Naopak, keď vidím, že niekto horlivo dbá o službu Bohu a pokladá za veľké nešťastie, že sa nemôže nepretržite modliť, už viem, že on je nádejný hrdina každej čnosti a chrám boží. (sv. Efrém Sýrsky)