Žalm 136 (137)

20 júl

1 Na brehu babylonských riek,
tam sme sedávali a plakali,
keď sme si spomínali na Sion.
2 Na vŕby tejto krajiny
vešali sme svoje citary.
3 Lebo tí, čo nás zajali,
žiadali od nás spevy
a tí, čo nás trápili, žiadali veselosť:
“Zaspievajte nám nejaké piesne sionské!”
4 Akože môžeme spievať pieseň Pánovu
v cudzej krajine?
5 Keby som, Jeruzalem, zabudol na teba,
nech mi odumrie pravica.
6 Nech sa mi prilepí jazyk na podnebie,
keby som nepamätal na teba,
keby som Jeruzalem nepovýšil
za vrchol svojej radosti.
7 Nezabudni, Pane, synom Edomu
deň Jeruzalema,
keď volali: “Zbúrajte ho, zbúrajte
až po samy základy.”
8 Babylonská dcéra, ty ničiteľka,
blahoslavený, kto ti odplatí zlo,
čo si nám spôsobila;
9 blahoslavený, kto chytí tvoje deti a hodí o skalu.

Sláva:

Počet videní: : 17