Žalm 145 (146)

20 júl

1 Aleluja.
Chváľ, duša moja, Pána;
2 celý život chcem chváliť Pána,
svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť.
3 Nespoliehajte sa na kniežatá
ani na ľudí vôbec; oni pomôcť nemôžu.
4 Vyjde z nich duch a vrátia sa do svojej zeme;
v ten deň padnú ich plány.
5 Blažený, komu pomáha Boh Jakubov,
kto sa spolieha na Pána, svojho Boha.
6 On stvoril nebo i zem,
more a všetko, čo je v ňom.
On zachováva vernosť naveky,
7 utláčaným prisudzuje právo,
hladujúcim dáva chlieb.
Pán vyslobodzuje väzňov,
8 Pán otvára oči slepým,
Pán dvíha skľúčených,
Pán miluje spravodlivých.
9 Pán ochraňuje cudzincov,
ujíma sa siroty a vdovy,
ale hatí cesty hriešnikov.
10 Pán bude kraľovať naveky;
tvoj Boh, Sion,
z pokolenia na pokolenie.

Please follow and like us:
Počet videní: : 39