Zmena časovej dotácie predmetu katolícke náboženstvo

17 júl

07. 06. 2011 – DKÚ PA – Ministerstvo školstva SR chválilo zmenu časovej dotácie pre predmet Náboženská výchova z pevne stanovenej pre jednotlivé ročníky na časovú dotáciu pre jednotllivé vzdelávacie stupne. Táto zmena môže priniesť narušenie systematickej edukácie zvlášť v nižšom sekundárnom stupni /roč. 5. – 9. a 1. – 4. osemročných gymnáziách/. Povinnú dotáciu môže škola realizovať tak, že v niektorých ročníkoch bude zvýšená a v niektorých nemusí byť vôbec vyučovanie náboženstva Preto je dôležité zo strany rodičov, kňazov a katechétov zaujímať sa na školách o rozložení povinnej dotácie na jednotlivé ročníky, aby nedošlo k výpadku predmetu Nv v niektorom ročníku. V prílohe je bližšie vysvetlenie. Pozri.

Please follow and like us:
Počet videní: : 45