09. máj – Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor.

9 máj

Svätý prorok Izaiáš

Svätý mučeník Christofor

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „nosič Krista“. Dnešný svätec je mučeníkom. No konkrétnejšie údaje miesta a času jeho umučenia sa nám nedochovali. Najstarším svedectom o úcte k svätému Christoforovi je nápis nad schránkou s relikviami v chráme bitýnijskom Chalcedóne. Vysviacka tohto chrámu svätého Christofora bola 22. septembra 452. Pôvodná životopisná legenda o svätom Christoforovi rozpráva o ľudožrútovi s hlavou psa Reprobovi, ktorý pri krste prijal meno Christofor a naučil sa ľudskú reč. Po mnohých utrpeniach zomrel mučeníckou smrťou. Pôvod jednotlivých motívov nebol objasnený. Súvislosť s mimokresťanskými motívmi, ako pohanské božstvo Anubis s hlavou psa, nespochybňujú historicitu Christoforovho mučeníctva. Rozšírenie úcty k nemu putovalo po byzantských kultúrnych cestách najmä do Raveny, južného Talianska a Sicílie, od 7. storočia aj do Španielska. Spoločne s rozširovaním kultu vznikali snahy o poľudštenie legendami opradeného svätca. Z Christofora sa stal obor, ktorý chcel slúžiť iba najmocnejšiemu. Najprv slúži u kráľa, potom u diabla a nakoniec u Krista. Na radu pustovníka prenáša pútnikov cez rieku. Keď jedného dňa preniesol Krista, prijal od Ježiša krst. Vznik takto upravenej legendy bol pravdepodobne ovplyvnený významom jeho mena. V tejto podobe sa legenda o svätom Christoforovi rozšírila v severných krajinách. V románskych krajinách bol kult úcty k dnešnému svätcovi zriedkavý.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, BBKL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 36