Rok 2013

 • Vianoce 2013

  20. 12. 2013 – DKÚ PA – Požehnané Vianočné sviatky a nastávajúci Nový rok 2014, všetkým kňazom, katechétom a nácštevníkom stránky praje DKÚ.

 • Ako žiť svoju sexualitu – dôstojne, krásne, pravdivo a šťastne

  19. 12. 2013 – DKÚ PA – Nová kniha v knižnici.

 • Najvyšší počet nahlasených družstiev do BS a BO

  17. 12. 2013 – DKÚ PA – Po doplnení počtu nahlásených družstiev z posledného protopresbyterátu sme zaznamenali rekord. Prihlasených je 245 družstiev do BS a BO čo je 735 súťažiacich. Minuloročný rekord sme prekonali o 19 družstiev. Samozrejme nejde o definítivný počet, ten sa ukáže až po ukončení protopresbyterských kôl koncom marca 2014.

 • Odborno-metodický seminár

  11. 12. 2013 – DKÚ PA – Dňa 10. decembra 2013 sa v priestoroch Metodicko-pedagogické centra, regionálne pracovisko Prešov /MPC/ uskutočnil odborno-metodický seminár s názvom „Prehĺbiť chápanie významu symbolov v textoch sv. Písma,“ ktorý pre svojich kňazov a katechétov pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s MPC v Prešove. Asi dvadsiatke kňazov a katechétov bola lektorkou PaedDr., Mgr. Darinou Petríkovou, PhD. predstavená pomôcka pre handicapované deti rôzneho druhu a stupňa postihnutia, deti s poruchami čítania a písania, deti, ktoré ešte nevedia čítať. Každé slovo v Evanjeliu je doplnené symbolom – kresbou, pre ľahšie pochopenie čítaného textu. Symboly sú zrozumiteľné a zhotovené tak, aby ich dieťa mohlo aj samé nakresliť. Jednotlivé symboly sú farebne odlíšené farebným ( čiernym, modrým, červeným, žltým, šedým) pozadím podľa slovných druhov. Ide o novú formu farskej katechézy ktorá je prispôsobená tým, ktorí by sa k čítaniu Svätého Písma pre svoj handicap nemohli dostať.

 • Tak, a je to tu.

  26. 11. 2013 – DKÚ PA – Dnes 26. 11. 2014 o 11,42 h sme privítali návštevníka s číslom 15000. Dňa 28. 8. 2013 bola zverejnená myšlienka stihnuť 15000 návštev do konca roka. Stihli sme to s mesačným predstihom. Ďakujeme.

 • …už iba pár návštev

  25. 11. 2013 – DKÚ PA – Zostáva pár Vašich návštev na stránke a privítame návštevníka s číslom 15000.

 • Hupsov šľabikár Lipka

  22. 11. 2013 – DKÚ PA – Hupsov šľabikár Lipka

 • Noc čítania Biblie 2013

  20. 11. 2013 – DKÚ PA – Propozície. Biblisti.

 • Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ: Prekladateľské a biblické dielo sv. Cyrila a Metoda

  18. 11. 2013 – DKÚ PA – Príspevok.

 • “… a Slovo bolo u Boha.”

  14. 11. 2013 – DKÚ PA – Súťaž v prednese poézie a prózy. Propozície 2013/2014.

 • Termín protopresbyterskéko kolá BS a BO v protopresbyterátoch

  06. 11. 2013 – DKÚ PA – Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Stará Ľubovňa sa uskutoční 18. 3. 2014 na ZŠ vo Veľkom Lipníku o 9,00 h.
  Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Hrabské sa uskutoční 20. 3. 2014 na ZŠ v Malcove o 9,00 h.
  Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Giraltovce sa uskutoční 10. 3. 2014 na ZŠ v Šarišskom Štiavniku o 9,00 h.
  Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Medzilaborce sa uskutoční 12. 3. 2014 na ZŠ Duchnovičova v Medzilaborciach o 9,00 h.
  Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Prešov sa uskutoční 17. 3. 2014 na Gymnáziu bl. P.P. Gojdiča v Prešove o 9,00 h.
  Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Stropkov sa uskutoční 28. 3. 2014 v kláštore oo.redemptoristov v Stropkove o 9,00 h.
  Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Bardejov sa uskutoční 11. 3. 2014 v CVČ v Bardejove o 9,00 h.
  Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Humenné sa uskutoční 21. 3. 2014 na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom o 9,00 h.
  Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Hanušovce nad Topľou sa uskutoční 19. 3. 2014 na ZŠ Rudlov o 8,30 h.
  Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Orlov sa uskutoční 31. 3. 2014 na ZŠ Orlov o 9,00 h.
  Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Sabinov sa uskutoční 14. 3. 2014 na ObÚ Milpoš o 9,00 h.
  Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Vranov nad Topľou – Čemerné sa uskutoční 13. 3. 2014 v GMC Bárka Juskova Voľa o 9,00 h.

 • Riadenie katolíckej školy a školského zariadenia

  18. 10. 2013 – DKÚ PA – Kontinuálne vzdelávanie

 • Termín protopresbyterskéko kolá BS a BO v protopresbyterátoch Svidník a Poprad

  17. 10. 2013 – DKÚ PA – Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Snina sa uskutoční 25. 3. 2014 v CZŠ sv. Juraja vo Svidníku o 9,00 h.
  Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Poprad sa uskutoční 27. 3. 2014 v ZŠ Nižné Repaše o 9,00 h.

 • Termín protopresbyterskéko kolá BS a BO v protopresbyteráte Snina

  16. 10. 2013 – DKÚ PA – Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Snina sa uskutoční 24. 3. 2014 v CCVČ Opus Dei v Snine o 9,00 h.

 • Odborno-metodický seminár

  04. 10. 2013 – DKÚ PA – Dňa 1. októbra 2013 liturgiou sv. Jána Zlatoústeho, na sviatok Ochrany presvätej Bohorodičky v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove začali katechéti Prešovskej archieparchie nový školský rok. Peter Lach, kancelár ABÚ v homílií poukázal na to, že Mária je tou matkou ku ktorej sa schádzajú všetky jej deti. Program pokračoval na pôde Metodicko-pedagogického centra, kde lektor o. ICLic. Jozef Zorvan predstavil biblické knihy Exodus, proroka Jonáša a Jánovo evanjelium, ktoré boli vybrané ako ústredné knihy Biblickej súťaže i Biblickej olympiády pre tento školský rok. Spája ich spoločná téma „Z tmy do svetla.“ Knihy boli predstavené katechetickou i biblickou metódou. Znova je tu príležitosť nielen čítať Božie Slovo, ale nechať ho pôsobiť a pretvárať životy nielen kňazov či katechétov, ale samotných súťažiacich a ich rodín, lebo vtedy „biblické otázky“ sa stávajú ich súčasťou.

 • Duchovné cvičenia pre katechétov

  03. 10. 2013 – DKÚ PA – Duchovné cvičenia pre katechétov 2013/2014

 • Termín Metropolitného kola BS 2013/2014

  02. 10. 2013 – DKÚ PA – Metropolitné kolo BS 2013/2013 sa uskutoční 6. a 7. 5. 2014 v Juskovej Voli.

 • Termín protopresbyterskéko kolá BS a BO v protopresbyteráte Vranov nad Topľou – mesto

  01. 10. 2013 – DKÚ PA – Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Vranov nad Topľou – mesto sa uskutoční 26. 3. 2014 na ZŠ Bernolákova vo Vranove nad Topľou o 9,00 h.

 • Svätý Otec v homílii pred katechétmi: Katechéta je živou pamiatkou Boha

  30. 09. 2013 – DKÚ PA – Svätý Otec v homílii pred katechétmi: Katechéta je živou pamiatkou Boha

 • Nové knihy v knižnici

  26. 09. 2013 – DKÚ PA – Do katechetickej knižnice pribudli dva nové tituly. Biblia – Nový zákon a YOUCAT.

 • Komentár ku knihám pre Biblickú olympiádu

  18. 09. 2013 – DKÚ PA – Komentár ku knihám pre Biblickú olympiádu a samotné knihy nájdete tu.

 • Pozvánka na seminár

  10. 09. 2013 – DKÚ PA – Pozvánku na katechetický seminár nájdete tu.

 • Propozície BO 2013/2014

  05. 09. 2013 – DKÚ PA – Propozície BO 2013/2014 nájdete tu.

 • 15 000 návštev na stránke

  28. 08. 2013 – DKÚ PA – Stíhneme do konca roka?

 • Evanjelium podľa Lukáša v symboloch

  26. 08. 2013 – DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spoluprváci s Mgr. Darina Petríkovou, PhD. ponúka Evanjelium podľa Lukáša v symboloch ako pomôcku pre handicapované deti rôzneho druhu a stupňa postihnutia, deti s poruchami čítania a písania, deti, ktoré ešte nevedia čítať. Každé slovo v Evanjeliu je doplnené symbolom – kresbou, pre ľahšie pochopenie čítaného textu. Symboly sú zrozumiteľné a zhotovené tak, aby ich dieťa mohlo aj samé nakresliť. Jednotlivé symboly sú farebne odlíšené farebným ( čiernym, modrým, červeným, žltým, šedým) pozadím podľa slovných druhov. Spomôckou sa dá pracovať na hodinách náboženskej výchovy, v domácom prostredí pri štúdiu. Pomôcka je doplnená o metodickú príručku. CD si môžete zakúpiť na emailovej adrese dkupo@greckokat.sk, infovet@infovet.sk. Náhľad.

  Evanjelium podľa Lukáša v symboloch
  1. CD – Život a zázraky Pána Ježiša v Evanjeliu podľa Lukáša – 85 strán /5,- €/
  2. CD – Podobenstvá v Evanjeliu podľa Lukáša – 85 strán /5,- €/
  3. CD – Hra Puzzle – 85 strán /5,- €/
  4. CD – Metodická príručka – 30 strán /zdarma/

 • Aktuálny zoznam katechétov pre školský rok 2013/2014

  16. 08. 2013 – DKÚ PA – Aktuálny zoznam katechétov nájdete tu.

 • Príprava vyučovacej hodiny – doplnenie

  31. 07. 2013 – DKÚ PA – Stránka bola doplnená novými témami.

 • Nová katechetická komisia Prešovskej archieparchie

  30. 07. 2013 – DKÚ PA – V súvislosti s personálnymi zmenami bola menovaná nová Katechetická komisia Prešovskej archieparchie.

 • Miesto konania Celoslovenského kola BO

  29. 07. 2013 – DKÚ PA – Celoslovenské kolo BO 2013/2014 sa uskutoční v Gréckokatolíckom mládežníckom Centre Barka v Juskovej Voli.

 • Pohovory so žiadateľmi o udelenie KKM – náhradný termín

  22. 07. 2013 – DKÚ PA – Pohovory so žiadateľmi o udelenie Kánonickej katechetickej misie sa uskutočnia 13. 8. 2013.

 • Pohovory so žiadateľmi o udelenie KKM

  06. 07. 2013 – DKÚ PA – Pohovory so žiadateľmi o udelenie Kánonickej katechetickej misie sa uskutočnia 18. 7. 2013.

 • Propozície projektu Východní svätí pre súčasnosť 2013/2014

  04. 07. 2013 – DKÚ PA – Propozície projektu Východní svätí pre súčasnosť nájdete tu.

 • Propozície BS 2013/2014

  03. 07. 2013 – DKÚ PA – Propozície biblickej súťaže pre nový školský rok nájdete tu.

 • Prázdniny 2013

  28. 06. 2013 – DKÚ PA – Všetkým našim kňazom, katechétom, žiakom a študentom prajeme Bohom poženaný čas prázdnin.

 • Celoslovenské kolo BO 2013/2014 v Prešovskej archieparchii

  21. 06. 2013 – DKÚ PA – Organizátorom Celoslovenského kola BO 2013/2014 bude Prešovská archieparchia.

 • Celoslovenské kolo Výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže 2012/2013

  20. 06. 2013 – DKÚ PA – Víťazné práce nájdete tu.

 • Pedagogicko-organizačné pokyna 2013/2014

  07. 06. 2013 – DKÚ PA – POP na nový školský rok nájdete tu.

 • Metropolitné kolo – Východní svätí pre súčasnosť

  06. 06. 2013 – DKÚ PA – Východní svätí pre súčasnosť 2012/2013. Víťazné práce

 • Rok sv. Cyrila a Metoda v školskej a farskej katechéze

  29. 05. 2013 – DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko v Prešove, pozýva učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy na odborno-metodický seminár.

 • Celoslovenské kolo BO 2012/2013

  27. 05. 2013 – DKÚ PA – V dňoch 22. a 23. 5. 2013 sa v Nitre uskutočnilo Celoslovenské kolo BO 2013/2013. Výsledky, Video.

 • O bohoch a ľuďoch

  23. 05. 2013 – DKÚ PA – Do našej knižnice pribudlo nové DVD o Bohoch a ľuďoch.

 • Metropolitné kolo BS

  21. 05. 2013 – DKÚ PA – Metropolitné kolo BS 2012/2013 sa uskutočnilo 16. – 17. 5. 2013 v GMC Bárka v Juskovej Voli. Výsledky Fotogaléria

 • Vysvedčenie

  15. 05. 2013 – DKÚ PA – S blížiacim sa záverom školského roka DKÚ ponúka vysvedčenie pre kňazov a katechétov.

 • Národný pochod za život

  07. 05. 2013 – DKÚ PA – Organizačný tím Národného pochodu za život pozýva kňazov, katechétov a farské spoločenstvá k zapojeniu do “Evangelium vitae”, ktorý je určený najmä pre mladých, školské kolektívy a mládežnícke spoločenstvá. Bližšie informácie nájdete v prílohe. Tento projekt sa koná s podporou o. arcibiskupa a metropolitu Jána.

 • Archieparchiálne kolo – Biblia očami detí a mládeže

  26. 04. 2013 – DKÚ PA – Biblia očami detí a mládeže 2012/2013. Víťazné práce

 • Archieparchiálne kolo – Východní svätí pre súčasnosť

  24. 04. 2013 – DKÚ PA – Východní svätí pre súčasnosť 2012/2013. Víťazné práce

 • Duchovné cvičenia

  23. 04. 2013 – DKÚ PA – DKU potvrdzuje, že duchovné cvičenia pre katechétov, ktoré boli naplánované 2. – 5. 5. 2013 v Exercičnom dome sv. Ignáca sa uskutočnia v uvedenom termíne a exercitátorom bude SEOLic. o. Milan Lach, SJ, novovymenovaný pomocný prešovský biskup.

 • Archieparchiálne kolo BS

  18. 04. 2013 – DKÚ PA – Dnes, 18. 4. 2013 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. P.P. Gojdiča uskutočnilo archieparchiálne kolo BS.  Fotogaléria

 • Archieparchiálne kolo BO

  17. 04. 2013 – DKÚ PA – Dnes, 17. 4. 2013 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. P.P. Gojdiča uskutočnilo archieparchiálne kolo BO. Fotogaléria

 • Ponuka plagátov

  15. 04. 2013 – DKÚ PA – Inšpirovaní podnetmi priamo od učiteľov náboženstva a animátorov, sme sa v našom vydavateľstve rozhodli priniesť sériu biblických plagátov s pracovnými listami. Keďže takáto pomôcka na Slovensku doteraz chýbala, sme presvedčení, že vynikajúco poslúži pri práci v školách, malých skupinkách či spoločenstvách, pri farských katechézach alebo na nástenkách. Každý plagát je dizajnovo veľmi vydarene spracovaný a navyše na zadnej strane obsahuje štyri kopírovateľné A4 pracovné listy spolu s pomôckami a návrhmi pre katechétu či animátora na vyučovanie danej témy. Veríme, že táto séria výučbových plagátov s pracovnými listami si nájde miesto aj vo vašej skupinke, triede, škole alebo spoločenstve. Bližšie informácie na DKÚ. Kumran.

 • Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyterátoch

  27. 03. 2013 – DKÚ PA – Dnes, 27. 3. 2013 sa v priestoroch ZŠ v Šarišskom Jastrabí uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády protopresbyterátu Orlov. Správa Fotogaléria
  Dnes, 26. 3. 2013 sa v priestoroch ZŠ v Rudlove uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády protopresbyterátu Hanušovce nad Topľou. Správa Fotogaléria
  Dnes, 25. 3. 2013 sa v priestoroch ZŠ vo Veľkom Lipníku uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády protopresbyterátu Stará Ľubovňa. Správa Fotogaléria
  Dnes, 22. 3. 2013 sa v priestoroch ZŠ v Malcove uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády protopresbyterátu Hrabské. Správa Fotogaléria
  Dnes, 21. 3. 2013 sa v priestoroch Kláštora otcov redemptoristov v Stropkove uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády protopresbyterátu Stropkov. Správa Fotogaléria
  Dnes, 20. 3. 2013 sa v priestoroch CZŠ P.P. Gojdiča v Prešove uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády protopresbyterátu Prešov. Správa Fotogaléria

  Dnes, 19. 3. 2013 sa v priestoroch SOŠ v Sabinove uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády protopresbyterátu Sabinov. Správa Fotogaléria

 • Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Snina

  18. 03. 2013 – DKÚ PA – Dnes, 18. 3. 2013 sa v priestoroch CVČ v Snine uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády protopresbyterátu Snina. Správa Fotogaléria

 • Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Humenné

  16. 03. 2013 – DKÚ PA – Dnes, 15. 3. 2013 sa v priestoroch Cirkevného Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády protopresbyterátu Humenné. Správa Fotogaléria

 • Jeden z nás

  15. 03. 2013 – DKÚ PA – Fórum života vyzýva všetkých občanov SR, aby podporili Európsku iniciatívu občanov s názvom Jeden z nás. Ide o prvú európsku iniciatívu občanov zameranú na ochranu ľudského života a ľudskej dôstojnosti. Iniciatívu je možné podporiť podpisom aj elektronicky. O iniciatíve Materiál pre dobrovoľníkov Formulár vyhlásenia

 • Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Svidník

  14. 03. 2013 – DKÚ PA – Dnes, 14. 3. 2013 sa v priestoroch CZŠ sv. Juraja vo Svidníku uskutočnilo ho v Medzilaborciach protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády protopresbyterátu Svidník. Správa Fotogaléria

 • Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Medzilaborce

  12. 03. 2013 – DKÚ PA – Dnes, 12. 3. 2013 sa uskutočnilo v priestoroch ZŠ Komenského v Medzilaborciach protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády protopresbyterátu Medzilaborce. Správa Fotogaléria.

 • Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Vranov nad Topľou – Čemerné

  11. 03. 2013 – DKÚ PA – Dnes, 11. 3. 2013 sa uskutočnilo v priestoroch CVČ Bárka v Juskovej Voli protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády protopresbyterátu Vranov nad Topľou – Čemerné. Správa Fotogaléria

 • YOUCAT

  08. 03. 2013 – DKÚ PA – Vhodná pomôcka pre vyučovanie N/Nv, alebo farskú katechézu. Informácie tu.

 • Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Bardejov

  06. 03. 2013 – DKÚ PA – Dnes, 6. 3. 2013 sa uskutočnilo v priestoroch CVČ v Bardejove protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády protopresbyterátu Bardejov. Správa Fotogaléria

 • Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Giraltovce

  05. 03. 2013 – DKÚ PA – Dnes, 5. 3. 2013 sa uskutočnilo v priestoroch súkromnej ZŠ v Giraltovciach protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády protopresbyterátu Giraltovce. Správa Fotogaléria

 • Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Vranov nad Topľou – mesto

  04. 03. 2013 – DKÚ PA – Dnes, 4. 3. 2013 sa uskutočnilo v priestoroch ZŠ Bernolákova vo Vranove nad Topľou protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády protopresbyterátu Vranov nad Topľou – mesto. Správa Fotogaléria

 • Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Poprad

  28. 02. 2013 – DKÚ PA – Dnes, 28. 2. 2013 sa uskutočnilo v priestoroch ZŠ Nižné Repaše protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády protopresbyterátu Poprad. Správa Fotogaléria

 • Zajtra začíname

  27. 02. 2013 – DKÚ PA – Protopresbyterským kolom v protopresbyteráte Poprad začíname zajtra 15. ročník BS a 12. ročník BO.

 • Tvorba nových učebníc pre Náboženstvo/Náboženskú výchovu

  19. 02. 2013 – DKÚ PA – KBS vyhlasuje konkurz na autorov učebníc katolíckeho náboženstva pre základnú školu, strednú školu a špeciálnu základnú školu. Prihlášky s dotazníkom je potrebné poslať najneskôr do 28. februára 2013 na diecézny katechetický úrad podľa miesta trvalého bydliska záujemcu. Bližšie informácie nájdete tu.

 • Nová podstránka – Počty žiakov

  12. 02. 2013 – DKÚ PA – Bola pridaná nová podstránka – Počty žiakov, ktorá graficky znázorňuje počty prihlásených žiakov a študentov na Náboženstvo/Náboženskú výchovu – východný obrad v jednotlivých školských rokoch.

 • Dodatky k metodickým príručkám pre SŠ

  11. 02. 2013 – DKÚ PA – Doplnené dodatky k metodickým príručkám pre SŠ nájdete tu.

 • BS a BO v grafe

  07. 02. 2013 – DKÚ PA – Grafické výsledky BS a BO nájdete tu.

 • Výveska

  05. 02. 2013 – DKÚ PA – Na hlavnú stránku bola pridaná Výveska.

 • Kontinuálne vzdelávanie

  04. 02. 2013 – DKÚ PA – Vážení učitelia náboženstva/náboženskej výchovy!
  Ponúkame Vám možnosť kontinuálneho vzdelávania v akreditovaných vzdelávacích programov v rámci predmetu náboženstvo/náboženská výchova, ktoré poskytuje Metodicko-pedagogické centrum, RP Prešov. V prípade záujmu sa môžete prihlásiť elektronicky na adrese www.mpc-edu.sk a následne vytlačenú a podpísanú prihlášku záujemcom a riaditeľom školy zaslať na adresu: Metodicko-pedagogické centrum, RP Prešov, T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov.
  V prípade záujmu cca 20 účastníkov vzdelávanie môžeme realizovať priamo vo Vašej diecéze, resp. dekanáte v priestoroch učební kontinuálneho vzdelávania vo Vašej bezprostrednej blízkosti. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese: jan.furman@mpc-edu.sk; peter.orendac@mpc-edu.sk alebo telefonicky na t. č. 051/7565115; mobil: 0915 929 914; 0918 584 489. Ponukový list.

  S pozdravom
  Ján Furman
  Peter Orendáč

 • Odborno-metodický seminár

  01. 02. 2013 – DKÚ PA – Bližšie informácie nájdete tu.

 • Presun kompetencií

  31. 01. 2013 – DKÚ PA – Svätá stolica zverejnila 25. januára dva apoštolské listy motu proprio Benedikta XVI., ktorými sa prenáša kompetencia nad seminármi z Kongregácie pre katolícku výchovu na Kongregáciu pre klerikov a oblasť katechézy z Kongregácie pre klerikov na Pápežskú radu na podporu novej evanjelizácie. oba dokumenty boli ohlásené Svätým Otcom už 27. októbra 2012 na záver prác Biskupskej synody o novej evanjelizácii. Druhým apoštolským listom Fides per doctrinam Svätý Otec zveruje kompetenciu nad katechézou Pápežskej rade na podporu novej evanjelizácie. Kompetencia sa týka “starostlivosti a rozvoja náboženskej formácie veriacich”, právomoci vydávať normy, aby sa “katechéza vyučovala vhodným spôsobom a podľa tradície Cirkvi”. Pápežská rada má v kompetencii aj schvaľovanie katechizmov a iných katechetických dokumentov. /Prevzaté z KN 5/2013/

 • Zmena termínu duchovných cvičení

  25. 01. 2013 – DKÚ PA – Duchovné cvičenia pre katechétov sa uskutočnia v novom termíne. Bližšie informácie nájete tu.

 • Zmena termínu protopresbyterského kola BS a BO v protopresbyteráte Poprad

  18. 01. 2013 – DKÚ PA – Protopresbyterské kolo BS a BO sa v protopresbyteráte Poprad uskutoční v novom termíne 28. 2. 2013

 • 10 000 návštev na stránke

  14. 01. 2013 – DKÚ PA – V piatok 11. 1. 2012 o 15,58 h sme prekonali hranicu 10 000 prihlásení na stránke. Nestihli sme to do konca roka 2012, ale 11 dní po začatí nového kalendárneho roka. Ďakujeme.

 • Počet nahlásených družstiev do BS a BO v protopresbyterátoch

  11. 01. 2013 – DKÚ PA – Počet nahlásených družstiev do BS a BO v protopresbyteráte Vranov nad Topľou – mesto nájdete tu
  Počet nahlásených družstiev do BS a BO v protopresbyteráte Hrabské nájdete tu

  Počet nahlásených družstiev do BS a BO v protopresbyteráte Sabinov nájdete tu
  Počet nahlásených družstiev do BS a BO v protopresbyteráte Bardejov nájdete tu
  Počet nahlásených družstiev do BS a BO v protopresbyteráte Hanušovce nad Topľou nájdete tu
  Počet nahlásených družstiev do BS a BO v protopresbyteráte Vranov nad Topľou – Čemerné nájdete tu
  Počet nahlásených družstiev do BS a BO v protopresbyteráte Orlov nájdete tu
  Počet nahlásených družstiev do BS a BO v protopresbyteráte Prešov nájdete tu
  Počet nahlásených družstiev do BS a BO v protopresbyteráte Stropkov nájdete tu

 • Počet nahlásených družstiev do BS a BO v protopresbyterátoch

  02. 01. 2013 – DKÚ PA – Počet nahlásených družstiev do BS a BO v protopresbyteráte Stará Ľubovňa nájdete tu
  Počet nahlásených družstiev do BS a BO v protopresbyteráte Snina nájdete tu.
  Počet nahlásených družstiev do BS a BO v protopresbyteráte Svidník nájdete tu.
  Počet nahlásených družstiev do BS a BO v protopresbyteráte Poprad nájdete tu.