Rok 2021

 • Pozvánka

  DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom RP Prešov pozýva učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy na odborný seminár Ľudská dôstojnosť – pokus o determináciu, ktorý sa uskutoční dňa 8. marca 2021 s programom:

  9,00 – 10,30 h  Vybrané bioetické problémy

  10,15 – 10,30 h Prestávka

  10,30 – 11,15 h Ekológia – súčasť  evanjelizácie

  11,15 – 12,00 h Ekológia na hodinách náboženskej výchovy

  12,00 – 12,30 h Diskusia, záver

  Lektor: prof. ThDr. Marek Petro, PhD. GTF Prešovskej univerzity v Prešove

  Prihláška: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/2107

  Pozvánka

 • Biblická súťaž, Biblická olympiáda, Biblia očami detí a mládeže a Východní svätí pre súčasnosť 2020/2021

  DKÚ PA  – Biblická súťaž – pre tento školský rok bola biblická súťaž zrušená

  Biblia očami detí a mládeže – termín zaslania prác na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie zostáva nezmenený – do 31. marca 2021.

  Východní svätí pre súčasnosť –  termín zaslania prác na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie bol preložený – do 30. júna 2021.

  Biblická olympiáda – Milí učitelia, katechéti, kolegyne, kolegovia chceme v situácii, ktorá je pre nás nová, poukázať na zvýšenú pozornosť patriacu Božiemu slovu a povzbudiť vás všetkých k zapojeniu sa do Biblickej olympiády.

  Súťaž sme pripravili v online priestore (či už budú žiaci v škole alebo doma) a pripájame niekoľko podrobnejších informácií:

  – registrácia do dekanátneho (protopresbyterského) kola je spustená dnešným dňom

  – registráciu žiakov je potrebné urobiť aj v prípade, že ste pred časom posielali na katechetické stredisko prihlášku (resp. ste vypĺňali formulár)

  – zatiaľ je to umožnené školám, ktoré používajú EduPage

  – postup ako učiteľ zaregistruje troch súťažiacich za školu prikladáme v prílohe

  – registrácia je možná do začiatku dekanátneho (protopresbyterského) kola – 10. marec 2021

  Pripravujeme:

  – registráciu pre školy, ktoré nemajú EduPage

  – podrobné inštrukcie k priebehu súťaže

  – skúšobný test, kde si súťažiaci vyskúšajú formu jednotlivých úloh

  Registracia

 • Kurikulum predmetu gréckokatolícke náboženstvo/náboženská schválené

  DKU PA – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  listom zo dňa 8. decembra 2020  schválilo Kurikulum predmetu gréckokatolícke náboženstvo/náboženská výchova a jeho overovanie na vybraných základných školách.

  Svoj súhlas s uvedeným Kurikulom vyjadrila aj Rada hierarchov Prešovskej metropolie na svojom riadnom 28. zasadnutí dňa 26. februára 2020. Už v 2. polroku školského roka 2020/2021 sa začne s jeho overovaním na vybraných školách.

  Nové Kurikulum predmetu gréckokatolícke náboženstvo/náboženská výchova sa vrátilo k blokovej metóde výučby o čo žiadali aj učitelia uvedeného predmetu. Zároveň má pomôcť k vnímať a žiť tradíciu svojej miestnej partikulárnej cirkvi.

  List MŠ, vedy, výskumu a športu SR

  Kurikulum pre MŠ

  Kurikulum pre ZŠ