Základné školy

Príprava vyučovacej hodiny
pre základné školy

 

Materské školy
Narodilo sa Božie dieťa Mgr. Jana Kolcunová

Základné školy
1. ročník ZŠ
Desatoro – pozvanie k slobode a dôvere Mgr. Jana Oslacká
Ježiš vstal z mŕtvych Mgr. Mária Zlacká
Otče náš Mgr. Ľudmila Sidorová
Prvé roky života Krista – útek do Egypta, obetovanie, 12 ročný Ježiš v chráme Mgr. Mária Rusnáčková, sr. Romana SNPM
Rodina – ohnisko lásky Mgr. Lenka Hermanová
Rodostrom Mgr. Eva Pavlíková
Som na svete z lásky Mgr. Jana Oslacká
Svadba v Káne Mgr. Monika Danková
Svätý Duch Mgr. Lenka Timková
Svet – Stvorenie sveta  Mgr. Marek Voloch

2. ročník ZŠ
Blahoslavený Zefirín Jiménez Malla PaedDr. Andrea Vaľková
Boh mi dôveruje Mgr. sr. Damiána Kuzmová, OSBM
Lucia priniesla do rodiny svetlo Mgr. Mária Šimová
Osoba Ježiša Krista Mgr. Rastislav Zubaj
Otče náš – Mgr. Alena Voroňáková
Pán Ježiš ustanovil Petra za hlavu Cirkvi Mgr. Beáta Paločková
Dobre sa pozerať Mgr. Naukracia Zavacká, OSBM
Sedembolestná Mgr. Dana Tejová
Sviatosť  krstu Mgr. Jana Sojková

3. ročník ZŠ
7 sviatosti Mgr. Slávka Rusnáková
Aký je Boh? ThLic. Ivana Halgašová PhD.
Desatoro Mgr. Katarína Birošová
Kristova tŕňová koruna PaedDr. Diana Olšavská
Podobenstvo o vzácnej perle Mgr. Silvia Prejsová
Posledná večera PaedDr. Mária Molnárová
Rodina, ktorú mám rád Mgr. Lucia Tkačinová
Slávime Eucharistiu Mgr. Peter Kovalčík
Srdce Otca Mgr. Ján Tomus
Utíšenie búrky na mori Mgr. Eva Pavlíková

4. ročník ZŠ
Aké dary nám Boh daroval pri krste Mgr. Diana Olšavská
Cesta nádeje – Som jedinečný  Mgr. Mária Frišničová
Cesta nádeje – Som Jedinečný  Ing. Marcela Malcovská
Chrám Mgr.  Slávka sr. Augustína Rusnáčková, SNPM
Ján Krstiteľ  Mgr. Anna Labanová
Ježiš a Peter Amália sr. Damiána Kuzmová, OSBM
Ježiš je darom pre človeka Mgr. Pavol Šujeta
Kresťan – nositeľ Krista Mgr. Dagmar Pavúková
Kresťan nielen v chráme Mgr. Slávka Rusnáková
Modlitba Mgr. Sylvia Prejsová
Najťažšia skúška Abraháma Mgr. Martina Tomanová
Pomazanie chorých Mgr. Katarína s. Faustína Minčičová
Svätosť  Mgr. Alena Voroňáková
Svedectvo nádeje Mgr. Monika Danková
Svedok nadeje – Sv. Serafim  Mgr. Helena s. Jozefka Maníková, SNPM
Vianočný okruh – Vianočné obdobie PaedDr. Mária Molnárová
Život vo svetle a v tme Mgr. Peter Olejár

5. ročník ZŠ
Boh hovorí k človeku Mgr. Emil Rešetár
Boh sa prihovára človeku Mgr. Peter Hatrák
Boh hovorí k človeku ThLic. Ivana Halgašová, PhD.
Človek a hodnoty Mgr. Lukáš Maček
Človek a hodnoty Mgr. Ján Rusiňák
Desatoro Mgr. Metod Zorvan
Dialóg cez službu ThLic. Ivana Halgašová, PhD
Kňaz – služobník všetkých Mgr. Anna Labanová
Kráľ  Šalamún Mgr. Monika Lašová
Kto horí pre mňa Mgr. Martina Mosoriaková
Mandylion Mgr. Ingrid s. Jozafáta Durňáková, SNPM
Múdroslovné knihy     Mgr. Peter Veselý
Obeta Božieho ľudu Mgr. Anna Rebjáková
Obeta Božieho ľudu – I. Ing. Viera Krajňáková
Panna Mária – Mgr. Natália sr. Laura Timková,SNPM
Pravda a klamstvo ThLic. Ondrej Chalachan
Pravidla modlitby   PaedDr, Emília Drahňovská
Prorok Jonáš Mgr. Tomáš Končár
Som Božie Dieťa Mgr. Jozef Perecár
Úvod do Svätého písma Mgr. Marek Voloch
Úvod do Svätého písma Mgr. Iveta Vislocká
Veľká noc – smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista – Mgr. Martina Mosoriaková
Vzťahy v rodine Mgr. Igor Čikoš

6. ročník ZŠ
Byť človekom – Milosrdný Samaritán Mgr. Anna Labanová
Darovanie  Mgr. Jana Harčarová
Chlapec – dievča  PaedDr. Ľubomíra Pružinská, PhD.
Konať v pravde PaedDr. Ľubomíra Pružinská, PhD.
Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa, Ježiša Krista – Mgr. Gabriela sr. Monika Fecková, OSBM
Otče náš Mgr. Gabriela sr. Monika Fecková, OSBM
Pravidlá pre život Renáta s. Hieronyma Kaščíková, SNPM
Podobenstvá – ukrytá pravda ThLic. PaedDr. Ondrej Chalachan
Putovanie – židovská symbolika PaedDr. Anna Fedorová
Zhltni slovo – Ezechel Mgr. Renáta s. Hieronyma kaščíková, SNPM

7. ročník ZŠ
Anastasiss – Vzkriesenie Mgr. Helena sr. Jozefka Maníková, SNPM
Boh oslobodzuje človeka  Prezentácia Mgr. Jana Harčarová
Cesta viery v živote blahoslaveného Vasiľa Hopka Mgr. Mária Zlacká
Hlavné učenie svetových náboženstiev Mgr. Júlia Palšová
Pápežské misijné diela Mgr. Veronika Marková
Prenasledovanie Cirkvi v čase komunistického režimu v Československu Mgr. Lenka Tarasovičová
Rozhodnutia a dôsledky Mgr. Lenka Tarasovičová
Vy ste soľ zeme Mgr. Jozef Perecár
Sviatky životného cyklu PaedDr. Anna Fedorová
Zažiť odpustenie Mgr. Sylvia Prejsová

8. ročník ZŠ
Boh /Ježiš/ – náš kandidát PaedDr. Ľubomíra Pružinská
Boží zákon je svetlo na temných chodníkoch života Mgr. Darina Jurková
Čo je moje, je aj tvoje – od egoizmu k láske Mgr. Mária Harčariková
Extrémizmus a krestanstvo Mgr. Katarína Birošová
Kríž – znak našej spásy Mgr. Renáta s. Romana Blichová, OSBM
Ľudská dôstojnosť  Mgr. Ľudmila Sidorová
Ľudská dôstojnosť, sebaúcta Mgr. Silvia Stempová
Miloserdija dveri – Brána milosrdenstva Mgr. Helena s. Jozefka Maníková
Milosrdný Samaritán Štefan Kónya
Pokus o výtvarnú interpretáciu ikony Mgr. Dana Marková
Svedomie Mgr. Jana Harčarová
Túžby a plány Mgr. Andrea Vaľková

9. ročník ZŠ
Cesta lásky Mgr. Anna sr. Alžbeta Gerberyová, SNPM
Cesta viery v živote bl. Jozafáty Mgr. Mária Zlacká
Človek a hodnoty PaedDr. Helena Krenická
Čo znamená veriť? Mgr. Peter Krajňák
Definícia lásky Mgr. Jana Harčarová
Kresťanské posolstvo ľudskosti – PaedDr. Stanislav Maloš
Márnotratný syn Štefan Kónya
Priateľstvo Mgr. Dana Tejová
Rodina  Mgr. Pavol Šujeta
Som jedinečný Mgr. Katarína Marčáková
Spôsoby modlitby Mgr. Emil Rešetár
Svätý Duch v Cirkvi a v nás – Turice Mgr. Sr. Romana Renáta Blichová, OSBM
Túžba po láske PaedDr. Mária Molnárová
Túžba po láske Mgr. Ingrid s. Jozafáta Durňáková, SNPM
Verím v Svätého Ducha ThDr. Sr. Šebastiána Mária Vansáčová, PhD. OSBM
Zachej Mgr. Ján Zubko
Zobrazenie Ježiša v umení Ikona Mandylion PaedDr. Helena Krencká

Špeciálne základné školy

A – variant

5. ročník
Človek a hodnoty Mgr. Ján Rusiňák

6. ročník
Konáme dobré skutky – Chcem byť ako Ježiš PaedDr. Mária Kopčáková

B – variant

5. ročník
Desatoro Mgr. Lukáš Maček

9. ročník
Vyznanie viery Mgr. Lukáš Maček