Vitajte na stránke Diecézneho katechetického úradu!

home_1_00Vo všeobecnosti možno povedať, že katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje organicky a systematicky s cieľom uvádzať   veriacich do plnosti     kresťanského života.”                                            Ján Pavol II.                             Apoštolská Exhortácia      Catechesi tradendae, čl. 18

V súlade týchto slov a v starostlivosti o farskú a školskú katechézu v Prešovskej eparchii, Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD., prešovský eparcha, v zmysle kan. 243, § 3 CCEO menoval dňa 16. januára 2004 Katechetickú komisiu Prešovskej eparchie, ktorú tvorí za každý protopresbyterát jeden kňaz, ktorý je zároveň vedúcim Oblastného katechetického strediska svojho protopresbyterátu. Povýšením Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo sa zmenil názov Diecézneho katechetického úradu Prešovskej eparchie na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. V spolupráci s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie Diecézny katechetický úrad spolupracuje v napĺňaní týchto slov Svätého Otca v školskej a farskej katechéze.

Najnovšie aktuality

16. 04 . 2018 - o. Štefan Paločko - Dňa 10. 4. 1018 sa v Metodicko-pedagogickom centre, regionálne pracovisko  Prešov uskutočnil odborno-metodický seminár, ktorý pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie pre učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy ...
Čítať Viac
10. 04. 2018 - DKÚ PA - Katolícke pedagogické a katechetické centrum (KPKC) v spolupráci s biblistami Františkom Trstenským a  Róbertom Jágrom predkladajú biblický projekt VÍKEND S BOŽÍM SLOVOM 2018, ktorý nadväzuje na projekt Noc čítania ...
Čítať Viac
04. 04. 2018 - DKÚ PA - Po úspešnom ukončení protopresbyterských kôl Biblickej súťaže (BS) a Biblickej olympiády (BO), ktoré sa vo všetkých 16 protopresbyterátoch Prešovskej archieparchie uskutočnili 22. marca toho roka, pripravuje Diecézny katechetický ...
Čítať Viac
03. 04. 2018  - DKÚ PA - Popri biblickej súťaži a biblickej olympiáde Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie organizuje pre žiakov a študentov aj projekt Východní svätí pre súčasnosť. Projekt je zameraný na spoznávanie života ...
Čítať Viac

Viac aktualít

Naše aktivity :


Biblický kvíz
Tento biblický kvíz je jediný svojho druhu na Slovensku. Prešovský diecézny katechetický úrad si pre Vás pripravil široku škálu otázok zo Svätého písma. Tento test trvá maximálne 600 sekúnd, čo je presne 10 minút, obsahuje 15 otázok a na konci testu Vás systém ohodnotí a taktiež ukáže, kde ste odpovedali nesprávne. Kliknutím na tento odkaz sa Vám zobrazia úvodné pokyny pre tento test. Vaše výsledky môžete umiestniť do výsledkovej tabuľky. Vďaka tejto aplikácií nášho DKÚ môže byť hodina náboženstva o čosi zaujímavejšia. Veľa šťastia pri tomto kvíze a ak sa Vám páčil, tak ho môžete kľudne zdieľať na sociálnych sieťach.


Kazateľský príbeh na zamyslenie 

  • Ono to naozaj funguje!

    Mladý muž si cez prázdniny zarábal predajom kresťanských kníh. Jedného dňa navštívil rodinu, ktorá ho milo prijala. Asi desaťročné dievčatko pozorne sledovalo, ako mládenec predstavuje knihy. Vybral z tašky peknú obrázkovú Bibliu pre deti a ukazoval ju dievčatku. Usmievalo sa, ale na jeho otázky neodpovedalo. Vtedy matka so smútkom v očiach vysvetlila, čo sa stalo. Elenka utrpela pred niekoľkými mesiacmi úraz. Pri hre jej deti trafili kameňom do krku. Nastali komplikácie a ukázalo sa, že dievčatko stratilo reč. Lekári vyskúšali všetky možnosti. Aj tí najuznávanejší odborníci však nakoniec konštatovali, že už nikdy nebude hovoriť. „Skúšali ste modliť sa za to?“ spýtal sa chlapec nesmelo. „Prečo?… Nie, to sme neskúšali,“ priznala matka. Mladý muž stručne vysvetlil, že Boh sa stará nielen o duchovné a duševné potreby, ale vie aj o našich telesných potrebách. Sľúbil, že sa bude o nás starať. „Verím, že môže aj uzdravovať,“ dodal nakoniec. Potom navrhol, či by sa mohli spolu pomodliť. Mama, dievčatko a mládenec si kľakli a on vyslovil jednoduchú modlitbu: „Pane Bože, ty si veľký lekár. Uzdrav, prosím, Elenku, aby mohla zas hovoriť. Amen.“ O chvíľu odišiel. Sľúbil však, že sa o nejaký čas vráti a donesie im knihy, ktoré si objednali. Aké radostné stretnutie to bolo, keď mu pri ďalšej návšteve otvorila šťastná matka. V očiach mala slzy radosti. „Ani si neviete predstaviť, čo sa u nás stalo! Hneď na druhý deň začala Elenka opäť rozprávať,“ vysvetľovala mama. „Opäť je zdravá.“

(Prevzaté z internetu, pre viac príbehov navštívte našu zbierku.
Príbeh sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Múdrosť východných otcov 

  • O tom, aké vlastnosti má hnev, aké spravodlivé rozhorčenie a o tom, z rozhorčenia ľahko padneme hnevu

    Aké vlastnosti má hnev, aké spravodlivé rozhorčenie a ako často začíname rozhorčením a dostávame sa do náruživosti hnevu? Rozhnevaná duša sa snaží zapríčiniť zlo tomu, kto ju rozhneval a rozumné rozhorčenie má cieľ polepšiť hriešnika. Pochádza z nespokojnosti so zlým skutkom. Ale nie to divné, že duša začína dobrými pocitmi a dostáva sa do zlého. Máme veľa takých príkladov. Preto treba pamätať na slová Svätého písma: „…kladú mi pasce na cestu“ (Ž 140, 6) a na inom mieste: „A kto závodí, nedostane veniec, ak nezávodí podľa pravidiel“ (2 Tim 2, 5). Všade sa treba chrániť všetkého, čo je premrštené, nie v svojom čase a nie podľa poriadku. Jedno z tých troch vždy je príčinou, že na zlé sa mení to, čo sa zdá byť dobré.

(Prevzaté z internetu, pre viac apoftegmatov navštívte našu zbierku.
Apoftegmat sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Ďakujeme Vám za návštevu našej webstránky a prosíme Vás o modlitby.
o. Peter Cap, riaditeľ  Diecézneho katechetického úradu v Prešove