Vitajte na stránke Diecézneho katechetického úradu!

home_1_00Vo všeobecnosti možno povedať, že katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje organicky a systematicky s cieľom uvádzať   veriacich do plnosti     kresťanského života.”                                            Ján Pavol II.                             Apoštolská Exhortácia      Catechesi tradendae, čl. 18

V súlade týchto slov a v starostlivosti o farskú a školskú katechézu v Prešovskej eparchii, Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD., prešovský eparcha, v zmysle kan. 243, § 3 CCEO menoval dňa 16. januára 2004 Katechetickú komisiu Prešovskej eparchie, ktorú tvorí za každý protopresbyterát jeden kňaz, ktorý je zároveň vedúcim Oblastného katechetického strediska svojho protopresbyterátu. Povýšením Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo sa zmenil názov Diecézneho katechetického úradu Prešovskej eparchie na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. V spolupráci s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie Diecézny katechetický úrad spolupracuje v napĺňaní týchto slov Svätého Otca v školskej a farskej katechéze.

Najnovšie aktuality

14. 03. 2018 - DKÚ PA - Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálne pracovisko Prešov /MPC/ pozýva kňazov a učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy na odborno-metodický seminár s názvom Kristovo spasiteľné dielo, ktorý sa uskutoční dňa ...
Čítať Viac
19. 02. 2018 - DKÚ PA - Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v Roku výročí Prešovskej archieparchie v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou v Prešove pripravuje medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Katechéza - výzvy a ...
Čítať Viac
14. 02. 2018 - DKÚ PA - Po úspešnom ukončení školských kôl Biblickej olympiády sa vo všetkých 16 protopresbyterátoch Prešovskej archieparchie uskutoční dňa 22. marca 2018  o 9,00 h - protopresbyterské kolo Biblickej súťaže /BS/ ...
Čítať Viac
05. 02. 2018 - DKÚ PA - Ako ukazuje screen obrazovky, už v týchto chvíľach 14:43 h sme privítali návštevníka našej stránky s číslom 20 000. Ďakujeme ...
Čítať Viac

Viac aktualít

Naše aktivity :


Biblický kvíz
Tento biblický kvíz je jediný svojho druhu na Slovensku. Prešovský diecézny katechetický úrad si pre Vás pripravil široku škálu otázok zo Svätého písma. Tento test trvá maximálne 600 sekúnd, čo je presne 10 minút, obsahuje 15 otázok a na konci testu Vás systém ohodnotí a taktiež ukáže, kde ste odpovedali nesprávne. Kliknutím na tento odkaz sa Vám zobrazia úvodné pokyny pre tento test. Vaše výsledky môžete umiestniť do výsledkovej tabuľky. Vďaka tejto aplikácií nášho DKÚ môže byť hodina náboženstva o čosi zaujímavejšia. Veľa šťastia pri tomto kvíze a ak sa Vám páčil, tak ho môžete kľudne zdieľať na sociálnych sieťach.


Kazateľský príbeh na zamyslenie 

  • František Saleský

    František Saleský bol veľmi dobrý biskup. Žil asi pred 400 rokmi. Jedného dňa šiel na svojom koni do akejsi dediny. Stretol sa so sedliakom. Ten mu povedal: „Musím vám niečo povedať. Viete, že sa viem modliť tak, že nemyslím na nič iného?“ „To je úžasné,“ odpovedal František. „Ešte som nestretol človeka, ktorý by to dokázal. Preto by som ťa chcel odmeniť. Počúvaj! Ak sa dokážeš pomodliť celý Otče náš tak, že nepomyslíš na niečo iného, dám ti svojho pekného koňa.“ Sedliak sa potešil a hneď sa začal modliť: „Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje… Dáte mi aj sedlo, alebo len koňa?“ Tu sa biskup zasmial: „Bohužiaľ, bohužiaľ. Ani koňa, ani sedlo.“ Sedliak pochopil, že práve o všetko prišiel. Nedokázal sa bez roztržitosti pomodliť ani len túto krátku modlitbu.

(Prevzaté z internetu, pre viac príbehov navštívte našu zbierku.
Príbeh sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Múdrosť východných otcov 

  • O sústredenosti pri modlitbe

    Ako zachovať sústredenie pri modlitbe? Ak budeme veriť, že pred našimi očami je prítomný Boh. Lebo kto sa pozerá na knieža alebo na (iného) predstaveného a hovorí s ním, pozorne sa naň díva. O koľko pozornejší bude ten, čo sa modlí k Bohu, ktorý „skúma vnútro i srdce“ (Zjv 2, 23), vykonávajúc to, čo je napísané: „Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok“ (1 Tim 2, 8).

(Prevzaté z internetu, pre viac apoftegmatov navštívte našu zbierku.
Apoftegmat sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Ďakujeme Vám za návštevu našej webstránky a prosíme Vás o modlitby.
o. Peter Cap, riaditeľ  Diecézneho katechetického úradu v Prešove