Vitajte na stránke Diecézneho katechetického úradu!

home_1_00Vo všeobecnosti možno povedať, že katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje organicky a systematicky s cieľom uvádzať   veriacich do plnosti     kresťanského života.”                                            Ján Pavol II.                             Apoštolská Exhortácia      Catechesi tradendae, čl. 18

V súlade týchto slov a v starostlivosti o farskú a školskú katechézu v Prešovskej eparchii, Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD., prešovský eparcha, v zmysle kan. 243, § 3 CCEO menoval dňa 16. januára 2004 Katechetickú komisiu Prešovskej eparchie, ktorú tvorí za každý protopresbyterát jeden kňaz, ktorý je zároveň vedúcim Oblastného katechetického strediska svojho protopresbyterátu. Povýšením Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo sa zmenil názov Diecézneho katechetického úradu Prešovskej eparchie na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. V spolupráci s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie Diecézny katechetický úrad spolupracuje v napĺňaní týchto slov Svätého Otca v školskej a farskej katechéze.

Najnovšie aktuality

07. 01. 2019 - DKÚ PA - Dňa 13. 3. 2018 sa na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom Katechéza - výzvy a impulzy. Zborník z tejto konferencie nájdete v katechetickej ...
Čítať Viac
29. 12. 2018 - DKÚ PA - nahlásené družstvá a miesto konania protopresbyterských kôl BS a BO 2018/2019 nájdete tu ...
Čítať Viac
DKÚ PA  - V tomto duchu sa niesol odborno-metodický seminár, ktorý dňa 13. 12. 2018 zorganizoval Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Prešov /MPC RP Prešov/ v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Prešovskej archieparchie. Na úvod všetkých učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy ...
Čítať Viac
DKÚPA - Na základe osobných dotazníkov učiteľov katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy - východný obrad, prinášame štatistické údaje za školský rok 2018/2019. Štatistické údaje ...
Čítať Viac

Viac aktualít

Naše aktivity :


Biblický kvíz
Tento biblický kvíz je jediný svojho druhu na Slovensku. Prešovský diecézny katechetický úrad si pre Vás pripravil široku škálu otázok zo Svätého písma. Tento test trvá maximálne 600 sekúnd, čo je presne 10 minút, obsahuje 15 otázok a na konci testu Vás systém ohodnotí a taktiež ukáže, kde ste odpovedali nesprávne. Kliknutím na tento odkaz sa Vám zobrazia úvodné pokyny pre tento test. Vaše výsledky môžete umiestniť do výsledkovej tabuľky. Vďaka tejto aplikácií nášho DKÚ môže byť hodina náboženstva o čosi zaujímavejšia. Veľa šťastia pri tomto kvíze a ak sa Vám páčil, tak ho môžete kľudne zdieľať na sociálnych sieťach.


Kazateľský príbeh na zamyslenie 

  • Netopiere

    Myši spolu s vrabcami viedli dlhý spor a pšenicu. Nevedeli sa dohodnúť a tak požiadali o pomoc netopiere. Netopiere vyslovili verdikt tak, že vrabcom povedali, že sú myši a myšiam, že sú vrabce. Odvtedy sa netopiere neukazúju cez deň, ale lietajú len v noci.

(Prevzaté z internetu, pre viac príbehov navštívte našu zbierku.
Príbeh sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Múdrosť východných otcov 

  • O snahe páčiť sa ľuďom

    Či sa dopúšťa hriechu a akú náruživosť prezrádza ten, kto drahším odevom opovrhne a vyberie si podľa svojej vôle horší odev alebo obuv? Myslím, že márnej sláve slúži ten, čo niečo robí alebo hovorí pre nestálu slávu sveta alebo pre ľudí, ktorí sa na neho pozerajú, alebo ho počúvajú. Ľuďom slúži, aby sa im páčil ten, kto plní vôľu niekoho, aby si získal jeho uznanie, hoci by to, čo robí, bolo horké potupenie

(Prevzaté z internetu, pre viac apoftegmatov navštívte našu zbierku.
Apoftegmat sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Ďakujeme Vám za návštevu našej webstránky a prosíme Vás o modlitby.
o. Peter Cap, riaditeľ  Diecézneho katechetického úradu v Prešove