Vitajte na stránke Diecézneho katechetického úradu!

home_1_00Vo všeobecnosti možno povedať, že katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje organicky a systematicky s cieľom uvádzať   veriacich do plnosti     kresťanského života.”                                            Ján Pavol II.                             Apoštolská Exhortácia      Catechesi tradendae, čl. 18

V súlade týchto slov a v starostlivosti o farskú a školskú katechézu v Prešovskej eparchii, Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD., prešovský eparcha, v zmysle kan. 243, § 3 CCEO menoval dňa 16. januára 2004 Katechetickú komisiu Prešovskej eparchie, ktorú tvorí za každý protopresbyterát jeden kňaz, ktorý je zároveň vedúcim Oblastného katechetického strediska svojho protopresbyterátu. Povýšením Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo sa zmenil názov Diecézneho katechetického úradu Prešovskej eparchie na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. V spolupráci s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie Diecézny katechetický úrad spolupracuje v napĺňaní týchto slov Svätého Otca v školskej a farskej katechéze.

Najnovšie aktuality

6. 8. 2018 - DKÚ PA - Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita menoval novú Katechetickú komisiu Prešovskej archieparchie od 1. augusta 2018. Zoznam členov komisie ...
Čítať Viac
DKÚ PA - Pohovory so žiadateľmi o vydanie Kánonickej katechetickej misie sa uskutočnia 31. júla 2018 /utorok/ o 9,00 h v priestoroch Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove ...
Čítať Viac
DKÚ PA - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo nové Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 ...
Čítať Viac
DKÚ PA - V stredu  30. mája 2018 sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove uskutočnilo stretnutie vladyku Jána Babjaka SJ, s mladými výtvarníkmi. Stretnutia sa zúčastnili žiaci a študenti MŠ, ZŠ a SŠ, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže ...
Čítať Viac

Viac aktualít

Naše aktivity :


Biblický kvíz
Tento biblický kvíz je jediný svojho druhu na Slovensku. Prešovský diecézny katechetický úrad si pre Vás pripravil široku škálu otázok zo Svätého písma. Tento test trvá maximálne 600 sekúnd, čo je presne 10 minút, obsahuje 15 otázok a na konci testu Vás systém ohodnotí a taktiež ukáže, kde ste odpovedali nesprávne. Kliknutím na tento odkaz sa Vám zobrazia úvodné pokyny pre tento test. Vaše výsledky môžete umiestniť do výsledkovej tabuľky. Vďaka tejto aplikácií nášho DKÚ môže byť hodina náboženstva o čosi zaujímavejšia. Veľa šťastia pri tomto kvíze a ak sa Vám páčil, tak ho môžete kľudne zdieľať na sociálnych sieťach.


Kazateľský príbeh na zamyslenie 

  • Božia spravodlivosť

    Starec Paisij hovorí: Predstav si, že za stolom sedia dvaja ľudia a majú pred sebou tanier, na ktorom je desať marhúľ. Ak jeden pre svoju chamtivosť a labužníctvo zje sedem a druhému nechá tri, vtedy krivdí druhému. Toto je nespravodlivosť. Ak však povie – „Veď sme dvaja a marhúľ je desať – teda každému z nás patrí päť,“ – a zje päť a druhému nechá ďalších päť, v tom prípade tento človek uplatňuje ľudské právo a má ľudskú spravodlivosť. Kvôli tomuto ľudskému právu sa často utiekame k súdom, aby sme našli spravodlivosť. Ak však zbadá, že druhému bratovi chutia marhule a bude predstierať, že jemu nechutia – zje len jednu – a povie druhému: „Brat môj, ty zjedz ostatné marhule, pretože mne nechutia, trochu mi aj škodia a preto bude lepšie, aby som ďalšie nejedol,“ vtedy má Božiu spravodlivosť, vďaka ktorej dáva prednosť tomu, aby bol podľa ľudského chápania ukrivdený. Avšak Božie požehnanie mnohonásobne odmení jeho obeť.

(Prevzaté z internetu, pre viac príbehov navštívte našu zbierku.
Príbeh sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Múdrosť východných otcov 

  • O treste za ohováranie

    Aký trest si zaslúži ten, čo ohovára bratov, počúva ohovárania, alebo dovoľuje ohovárať? I jeden i druhý si zasluhuje odlúčenie od spoločnosti bratov: „Kto tajnostkársky ohovára blížneho, toho umlčím“ (Ž 101, 5).

(Prevzaté z internetu, pre viac apoftegmatov navštívte našu zbierku.
Apoftegmat sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Ďakujeme Vám za návštevu našej webstránky a prosíme Vás o modlitby.
o. Peter Cap, riaditeľ  Diecézneho katechetického úradu v Prešove