Vitajte na stránke Diecézneho katechetického úradu!

home_1_00-300x206Vo všeobecnosti možno povedať, že  katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje  organicky a systematicky s cieľom uvádzať veriacich do plnosti kresťanského života.”
  Ján Pavol II
Apoštolská Exhortácia
Catechesi tradendae, čl. 18

V súlade týchto slov a v starostlivosti o farskú a školskú katechézu v Prešovskej eparchii, Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD., prešovský eparcha, v zmysle kan. 243, § 3 CCEO menoval dňa 16. januára 2004 Katechetickú komisiu Prešovskej eparchie, ktorú tvorí za každý protopresbyterát jeden kňaz, ktorý je zároveň vedúcim Oblastného katechetického strediska svojho protopresbyterátu. Povýšením Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo sa zmenil názov Diecézneho katechetického úradu Prešovskej eparchie na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. V spolupráci s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie Diecézny katechetický úrad spolupracuje v napĺňaní týchto slov Svätého Otca v školskej a farskej katechéze.

Najnovšie aktuality

DKÚ PA - Diecézny katechetický úrad  Prešovskej archieparchie v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou /GTF PU/ v Prešove pripravuje pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy odborno-metodický seminár s názvom „Úvod do biblických kníh pre biblickú súťaž a biblickú olympiádu,“ ktorý sa uskutoční ...
Čítať Viac
DKÚ PA - Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita v súvislosti s personálnymi zmenami v Prešovskej archieparchii k 15. júlu 2019 menoval novú Katechetickú komisiu Prešovskej archieparchii ...
Čítať Viac
DKÚ PA - Aktuálny Zoznam katechétov Prešovskej archieparchie pre školský rok 2019/2020 nájdete tu ...
Čítať Viac

Viac aktualít

Naše aktivity :


Biblický kvíz
Tento biblický kvíz je jediný svojho druhu na Slovensku. Prešovský diecézny katechetický úrad si pre Vás pripravil široku škálu otázok zo Svätého písma. Tento test trvá maximálne 600 sekúnd, čo je presne 10 minút, obsahuje 15 otázok a na konci testu Vás systém ohodnotí a taktiež ukáže, kde ste odpovedali nesprávne. Kliknutím na tento odkaz sa Vám zobrazia úvodné pokyny pre tento test. Vaše výsledky môžete umiestniť do výsledkovej tabuľky. Vďaka tejto aplikácií nášho DKÚ môže byť hodina náboženstva o čosi zaujímavejšia. Veľa šťastia pri tomto kvíze a ak sa Vám páčil, tak ho môžete kľudne zdieľať na sociálnych sieťach.


Kazateľský príbeh na zamyslenie 

  • Žltý bicykel

    Ondrej mal len jedno veľké prianie: bicykel. Žltý bicykel s množstvom doplnkov, ktorý videl vo výklade jedného obchodného domu. Nedokázal na neho nemyslieť. Videl ho v snoch, v hrnčeku s kakaom, v postave Karla Veľkého na stránke dejepisu. Ale Ondrejova mamička musela dať peniaze ešte za veľa vecí a výdaje každým dňom narastali. Nemohla Ondrejovi kúpiť bicykel, ktorý si tak prial. Ondrej o matkiných ťažkostiach vedel a preto sa rozhodol, že o bicykel poprosí samotného Boha. Nech mu ho dá k Vianociam. Každý večer preto Ondrej vo svojej modlitbe pripomínal: „Nezabudni mi dať na Vianoce žltý bicykel. Amen.“ Matka každý večer počula, ako sa Ondrej modlí a zakaždým smutne potriasla hlavou. Vedela, že Ondrej bude sklamaný. Prišiel Štedrý večer a Ondrej samozrejme žiaden bicykel nedostal. Večer si ako obyčajne kľakol k modlitbe vedľa postieľky. Matka zašepkala: „Asi ťa mrzí, že si nedostal bicykel. Dúfam, že sa nehneváš na Boha, že nevypočul tvoje modlitby?“ Ondrej sa pozrel na matku: „Ale nie. Ja sa na neho nehnevám. Boh počul moje modlitby a povedal mi: Nie.“

(Prevzaté z internetu, pre viac príbehov navštívte našu zbierku.
Príbeh sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Múdrosť východných otcov 

  • O tom, ako premáhať zlé žiadosti

    Ako možno premôcť zlé žiadosti? S vrúcnou túžbou splniť vôľu Božiu a s takým duševným rozpoložením, aké mal ten, ktorý povedal: „… výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé. Vzácnejšie sú než zlato, než veľký drahokam, sladšie sú než med, než medové kvapky z plastu“ (Ž 19, 10-11). Lebo keď uskutočniteľná túžba za lepším učí opovrhovať horším, ako učia všetci svätí, o koľko viac potom núti opovrhovať zlom, za ktoré sa treba hanbiť,

(Prevzaté z internetu, pre viac apoftegmatov navštívte našu zbierku.
Apoftegmat sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Ďakujeme Vám za návštevu našej webstránky a prosíme Vás o modlitby.
o. Peter Cap, riaditeľ  Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie