Vitajte na stránke Diecézneho katechetického úradu!

home_1_00Vo všeobecnosti možno povedať, že katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje organicky a systematicky s cieľom uvádzať   veriacich do plnosti     kresťanského života.”                                            Ján Pavol II.                             Apoštolská Exhortácia      Catechesi tradendae, čl. 18

V súlade týchto slov a v starostlivosti o farskú a školskú katechézu v Prešovskej eparchii, Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD., prešovský eparcha, v zmysle kan. 243, § 3 CCEO menoval dňa 16. januára 2004 Katechetickú komisiu Prešovskej eparchie, ktorú tvorí za každý protopresbyterát jeden kňaz, ktorý je zároveň vedúcim Oblastného katechetického strediska svojho protopresbyterátu. Povýšením Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo sa zmenil názov Diecézneho katechetického úradu Prešovskej eparchie na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. V spolupráci s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie Diecézny katechetický úrad spolupracuje v napĺňaní týchto slov Svätého Otca v školskej a farskej katechéze.

Najnovšie aktuality

10. 09. 2018 - DKÚ PA - Aktuálny zoznam učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy v Prešovskej archieparchii v šk. roku 2018/2019 nájdete tu ...
Čítať Viac
000
Výborná správa pre všetkých mladých z Prešova a blízkeho okolia. Vidíme sa 20.9. v Kine Scala na skvelej akcii ...
Čítať Viac
6. 8. 2018 - DKÚ PA - Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita menoval novú Katechetickú komisiu Prešovskej archieparchie od 1. augusta 2018. Zoznam členov komisie ...
Čítať Viac
DKÚ PA - Pohovory so žiadateľmi o vydanie Kánonickej katechetickej misie sa uskutočnia 31. júla 2018 /utorok/ o 9,00 h v priestoroch Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove ...
Čítať Viac

Viac aktualít

Naše aktivity :


Biblický kvíz
Tento biblický kvíz je jediný svojho druhu na Slovensku. Prešovský diecézny katechetický úrad si pre Vás pripravil široku škálu otázok zo Svätého písma. Tento test trvá maximálne 600 sekúnd, čo je presne 10 minút, obsahuje 15 otázok a na konci testu Vás systém ohodnotí a taktiež ukáže, kde ste odpovedali nesprávne. Kliknutím na tento odkaz sa Vám zobrazia úvodné pokyny pre tento test. Vaše výsledky môžete umiestniť do výsledkovej tabuľky. Vďaka tejto aplikácií nášho DKÚ môže byť hodina náboženstva o čosi zaujímavejšia. Veľa šťastia pri tomto kvíze a ak sa Vám páčil, tak ho môžete kľudne zdieľať na sociálnych sieťach.


Kazateľský príbeh na zamyslenie 

  • Čnosti brata Benilda

    Keď roku 1928 Pius XI. hovoril o čnostiach brata Benilda zo Spoločnosti školských bratov (Pavol VI. ho 29.10.1967 vyhlásil za svätého), povedal: „Bol to ponížený Boží služobník. Jeho každodenný život prebiehal v skromnosti a tichosti. No v tomto obyčajnom, všednom živote bolo veľa neobyčajného a nevšedného. Každý deň ten istý, s tými istými povinnosťami, s tými istými slabosťami a biedami… Aká neobyčajná čnosť sa vyžaduje, keď chceme plniť obyčajné povinnosti s neobyčajnou presnosťou. Alebo lepšie, keď máme celý komplex obyčajných povinností, ktoré prináša všedný deň, plniť nie s tak častou obyčajnou, všednou nepresnosťou, povrchnosťou, ľahkomyseľnosťou, ale s pozornosťou, ohľaduplnosťou a horlivosťou ducha. Cirkev vystupuje ako učiteľka svätosti zvlášť vtedy, keď vyzdvihuje tieto pokorné svetlá, ktoré často nebadajú ani tí, čo ich mali pred očami. Tak dáva hodnotu tomu, čo je obyčajné, všedné, každodenné, čo navonok nevyniká, nežiari, nevzrušuje, nefascinuje. A tak beží život mnohých v starosti o obyčajné, každodenné veci.“

(Prevzaté z internetu, pre viac príbehov navštívte našu zbierku.
Príbeh sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Múdrosť východných otcov 

  • O zachovávaní príkazov Pána

    Ako môžeme horlivo a starostlivo zachovávať príkazy Pána? Je prirodzené, že spomienka na príjemnú a užitočnú vec a samé očakávanie vzbudzuje v duši túžbu po nej a lásku k nej. Preto ak niekto znenávidí a zhnusí si hriech (Ž 118, 163) a očistí si dušu od každého hriechu, zrodí sa v duši túžba po prikázaniach Božích. Lebo ak telo, keď je choré, cíti odpor a nechuť k jedeniu, tak aj duša v hriechu stáva sa ľahostajnou a lenivou k Božím veciam. Horlivosť v zachovávaní príkazov sa zrodí v duši z hlbokého presvedčenia, že príkaz Boží je večným životom a Božie prisľúbenia sú skutočnosťou pre tých, ktorí zachovávajú Zákon. Vtedy ľahko vznikne v duši nadšenie Dávida, ktorý hovoril: „Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé. Vzácnejšie sú než zlato, než veľký drahokam, sladšie sú než med, než medové kvapky z plastu“ (Ž 18, 10-11).

(Prevzaté z internetu, pre viac apoftegmatov navštívte našu zbierku.
Apoftegmat sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Ďakujeme Vám za návštevu našej webstránky a prosíme Vás o modlitby.
o. Peter Cap, riaditeľ  Diecézneho katechetického úradu v Prešove