Vitajte na stránke Diecézneho katechetického úradu!

home_1_00-300x206Vo všeobecnosti možno povedať, že  katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje  organicky a systematicky s cieľom uvádzať veriacich do plnosti kresťanského života.”
  Ján Pavol II
Apoštolská Exhortácia
Catechesi tradendae, čl. 18

V súlade týchto slov a v starostlivosti o farskú a školskú katechézu v Prešovskej eparchii, Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD., prešovský eparcha, v zmysle kan. 243, § 3 CCEO menoval dňa 16. januára 2004 Katechetickú komisiu Prešovskej eparchie, ktorú tvorí za každý protopresbyterát jeden kňaz, ktorý je zároveň vedúcim Oblastného katechetického strediska svojho protopresbyterátu. Povýšením Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo sa zmenil názov Diecézneho katechetického úradu Prešovskej eparchie na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. V spolupráci s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie Diecézny katechetický úrad spolupracuje v napĺňaní týchto slov Svätého Otca v školskej a farskej katechéze.

Najnovšie aktuality

DKÚ PA - Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita v súvislosti s personálnymi zmenami v Prešovskej archieparchii k 15. júlu 2019 menoval novú Katechetickú komisiu Prešovskej archieparchii ...
Čítať Viac
DKÚ PA - Aktuálny Zoznam katechétov Prešovskej archieparchie pre školský rok 2019/2020 nájdete tu ...
Čítať Viac
DKÚ PA - Pedagogicko-organizačné pokyna na školský rok 2019/2020 nájdete tu ...
Čítať Viac

Viac aktualít

Naše aktivity :


Biblický kvíz
Tento biblický kvíz je jediný svojho druhu na Slovensku. Prešovský diecézny katechetický úrad si pre Vás pripravil široku škálu otázok zo Svätého písma. Tento test trvá maximálne 600 sekúnd, čo je presne 10 minút, obsahuje 15 otázok a na konci testu Vás systém ohodnotí a taktiež ukáže, kde ste odpovedali nesprávne. Kliknutím na tento odkaz sa Vám zobrazia úvodné pokyny pre tento test. Vaše výsledky môžete umiestniť do výsledkovej tabuľky. Vďaka tejto aplikácií nášho DKÚ môže byť hodina náboženstva o čosi zaujímavejšia. Veľa šťastia pri tomto kvíze a ak sa Vám páčil, tak ho môžete kľudne zdieľať na sociálnych sieťach.


Kazateľský príbeh na zamyslenie 

  • Nástroj budúceho šťastia

    Vlny vyhodili na breh malého neobývaného ostrova jediného človeka, ktorý prežil stroskotanie lode. Vzýval Boha, aby ho zachránil. Každý deň skúmavo hľadel na horizont, ale zdalo sa, že nijaká loď sa nepribližuje. Vyčerpaný si nakoniec horko-ťažko postavil úbohú chatrč a nanosil do nej to málo, čo si zachránil. Ale jedného dňa, keď sa vrátil z poľovačky, našiel chatrč v plameňoch. K oblohe sa dvíhal stĺp dymu. Stalo sa to najhoršie. Premkol ho žiaľ a zúfalstvo. Na druhý deň ráno priplávala k ostrovu loď a zachránila ho. „Ako ste vedeli, že som tu?“ opýtal sa posádky. „Videli sme váš dymový signál,“ odpovedali mu. Možno sa to v tejto chvíli nezdá, no vaše súčasné ťažkosti môžu byť nástrojom vášho budúceho šťastia.

(Prevzaté z internetu, pre viac príbehov navštívte našu zbierku.
Príbeh sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Múdrosť východných otcov 

  • O labužníctve

    Ako sa zachránime pred labužníctvom v jedení? Ak rozum bude naším vodcom a učiteľom vo všetkom, čo je užitočné a potrebné, či je to príjemné, alebo nepríjemné.

(Prevzaté z internetu, pre viac apoftegmatov navštívte našu zbierku.
Apoftegmat sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Ďakujeme Vám za návštevu našej webstránky a prosíme Vás o modlitby.
o. Peter Cap, riaditeľ  Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie