Vitajte na stránke Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie!

home_1_00-300x206Vo všeobecnosti možno povedať, že  katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje  organicky a systematicky s cieľom uvádzať veriacich do plnosti kresťanského života.”
  Ján Pavol II
Apoštolská Exhortácia
Catechesi tradendae, čl. 18

V súlade týchto slov a v starostlivosti o farskú a školskú katechézu v Prešovskom biskupstve Mons. Ján Hirka., Dr. h. c.., prešovský sídelný biskup v zmysle dekrétu pápeža Pia XI. Provido sane concilio zriadil 1. októbra 1993 Diecézny katecheticky úrad (vtedy stredisko) v Prešove. Povýšením Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo sa zmenil názov Diecézneho katechetického úradu Prešovskej eparchie na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. V spolupráci s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie Diecézny katechetický úrad spolupracuje v napĺňaní týchto slov Svätého Otca v školskej a farskej katechéze.

Najnovšie aktuality

DKÚ PA - Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže, pracovisko Prešov pripravuje dňa 7. marca. 2023 odborný seminár s názvom Blahoslavený biskup Vasiľ Hopko v súradniciach času a doby. Na seminár je potrebné sa ...
Čítať Viac
DKÚ PA - Pod týmto názvom sa dňa 17. januára 2023 niesol odborný seminár v Prešove, ktorý pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s NIVaM. Odborný lektor doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD ...
Čítať Viac
DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže, pracovisko Prešov pripravuje dňa 17. 01. 2023 odborný seminár s názvom Aplikácia soteriológie na praktický život. Na seminár je potrebné sa prihlásiť na adrese: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/3762 ...
Čítať Viac
DKÚ PA - „Formácia katechétov zahŕňa rôzne rozmery. Ten najhlbší sa týka osoby katechétu; jeho ľudského a kresťanského rozmeru. Formácia mu totiž má pomôcť dozrievať predovšetkým ako človeku, ako veriacemu a ako apoštolovi. Potom je tu to, ...
Čítať Viac

Viac aktualít

Naše aktivity :


Biblický kvíz
Tento biblický kvíz je jediný svojho druhu na Slovensku. Prešovský diecézny katechetický úrad si pre Vás pripravil široku škálu otázok zo Svätého písma. Tento test trvá maximálne 600 sekúnd, čo je presne 10 minút, obsahuje 15 otázok a na konci testu Vás systém ohodnotí a taktiež ukáže, kde ste odpovedali nesprávne. Kliknutím na tento odkaz sa Vám zobrazia úvodné pokyny pre tento test. Vaše výsledky môžete umiestniť do výsledkovej tabuľky. Vďaka tejto aplikácií nášho DKÚ môže byť hodina náboženstva o čosi zaujímavejšia. Veľa šťastia pri tomto kvíze a ak sa Vám páčil, tak ho môžete kľudne zdieľať na sociálnych sieťach.


Kazateľský príbeh na zamyslenie 

  • Hriešnici

    Pred týmto krížom kľačia hriešnici – sme nimi my všetci. Lebo sme ho ukrižovali. Lebo na neho boli vložené naše hriechy. Z našich hriechov sa zrodila smrť, ktorá ho premohla. On vytrpel, čo sme spôsobili my ako vinu. (Karl Rahner)

(Prevzaté z internetu, pre viac príbehov navštívte našu zbierku.
Príbeh sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Múdrosť východných otcov 

  • O nalomenej trstine a hasnúcom knôte

    Čo je „nalomená trsť a hasnúci knôt“ (Mt 12, 20) a čo to znamená nedolomiť trsť a nedohasiť knôt? Myslím, že nalomenou trsťou je ten, čo s nejakou náruživosťou plní Boží príkaz. Netreba ho lámať alebo vyhadzovať, ale radšej liečiť ako Pán učil: „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali…“ (Mt 6, 1). Aj Apoštol prikazuje: „Všetko robte bez šomrania a pochybovania“ (Flp 2, 14) a na inom mieste: „Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu…“ (Flp 2, 3). A hasnúci knôt je ten, čo neplní prikázania s vrúcnou túžbou a s plnou horlivosťou, ale ospanlivo a lenivo. Netreba ho dohasiť, ale skôr prebudiť myšlienkou o Božom súde a jeho prisľúbeniach.

(Prevzaté z internetu, pre viac apoftegmatov navštívte našu zbierku.
Apoftegmat sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Ďakujeme Vám za návštevu našej webstránky a prosíme Vás o modlitby.
o. Peter Cap, riaditeľ  Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie