Vitajte na stránke Diecézneho katechetického úradu!

home_1_00-300x206Vo všeobecnosti možno povedať, že  katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje  organicky a systematicky s cieľom uvádzať veriacich do plnosti kresťanského života.”
  Ján Pavol II
Apoštolská Exhortácia
Catechesi tradendae, čl. 18

V súlade týchto slov a v starostlivosti o farskú a školskú katechézu v Prešovskej eparchii, Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD., prešovský eparcha, v zmysle kan. 243, § 3 CCEO menoval dňa 16. januára 2004 Katechetickú komisiu Prešovskej eparchie, ktorú tvorí za každý protopresbyterát jeden kňaz, ktorý je zároveň vedúcim Oblastného katechetického strediska svojho protopresbyterátu. Povýšením Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo sa zmenil názov Diecézneho katechetického úradu Prešovskej eparchie na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. V spolupráci s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie Diecézny katechetický úrad spolupracuje v napĺňaní týchto slov Svätého Otca v školskej a farskej katechéze.

Najnovšie aktuality

DKÚ PA - Informácie o duchovných cvičeniach v školskom roku 2019/2020 nájdete tu ...
Čítať Viac
DKÚ PA - Propozície východní svätí pre súčasnosť 2019/2020 nájdete tu ...
Čítať Viac
DKU PA - Metropolitné kolo Biblickej súťaže 2019/2020 sa uskutoční 4. a 5. mája 2020 v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Barka v Juskovej Voli ...
Čítať Viac
DKÚ PA - Vo štvrtok  9. mája 2019 sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove uskutočnilo stretnutie vladyku Jána Babjaka SJ, s mladými výtvarníkmi. Stretnutia sa zúčastnili žiaci a študenti MŠ, ZŠ a SŠ, ktorí sa zapojili do výtvarnej ...
Čítať Viac

Viac aktualít

Naše aktivity :


Biblický kvíz
Tento biblický kvíz je jediný svojho druhu na Slovensku. Prešovský diecézny katechetický úrad si pre Vás pripravil široku škálu otázok zo Svätého písma. Tento test trvá maximálne 600 sekúnd, čo je presne 10 minút, obsahuje 15 otázok a na konci testu Vás systém ohodnotí a taktiež ukáže, kde ste odpovedali nesprávne. Kliknutím na tento odkaz sa Vám zobrazia úvodné pokyny pre tento test. Vaše výsledky môžete umiestniť do výsledkovej tabuľky. Vďaka tejto aplikácií nášho DKÚ môže byť hodina náboženstva o čosi zaujímavejšia. Veľa šťastia pri tomto kvíze a ak sa Vám páčil, tak ho môžete kľudne zdieľať na sociálnych sieťach.


Kazateľský príbeh na zamyslenie 

  • Boh niekedy šepká

    Istý mladý muž stratil svoju prácu. Súčasne sa však objavili aj rôzne iné problémy a toto všetko spôsobilo, že sa cítil veľmi stratený. Nevedel ako ďalej. Rozhodol sa ísť za svojím duchovným otcom. Sadli si do pracovne. Muž podrobne vyrozprával svoje problémy a nakoniec takmer s hnevom povedal: „Prosil som Boha, aby mi vnukol čo mám robiť. Povedzte, otče, prečo mi neodpovedal?!“ Kňaz, ktorý sedel v druhom kúte izby za písacím stolom, povedal niečo, ale tak potichu a nezrozumiteľne, že mladý muž sa nahol dopredu a spýtal sa: „Čo ste to povedali?“ Kňaz znovu čosi odpovedal, ale šeptom. Muž vstal, prešiel cez izbu k písaciemu stolu a povedal: „Prepáčte, ale znovu som vás nepočul.“ Kňaz znovu niečo zašepkal. Mladý muž sa nahol takmer úplne k nemu. A vtedy, keď sa im hlavy takmer dotýkali, kňaz povedal: „Boh niekedy šepká… Ak ho chceš počuť, musíš k nemu bližšie…“ Mladý muž pochopil…

(Prevzaté z internetu, pre viac príbehov navštívte našu zbierku.
Príbeh sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Múdrosť východných otcov 

  • O tom, aká je miera lásky k Bohu

    Aká je miera lásky k Bohu? Aby sa duša vždy zo všetkých síl snažila splniť Božiu vôľu s úmyslom a túžbou osláviť ho.

     

(Prevzaté z internetu, pre viac apoftegmatov navštívte našu zbierku.
Apoftegmat sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Ďakujeme Vám za návštevu našej webstránky a prosíme Vás o modlitby.
o. Peter Cap, riaditeľ  Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie