Vitajte na stránke Diecézneho katechetického úradu!

home_1_00-300x206Vo všeobecnosti možno povedať, že  katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje  organicky a systematicky s cieľom uvádzať veriacich do plnosti kresťanského života.”
  Ján Pavol II
Apoštolská Exhortácia
Catechesi tradendae, čl. 18

V súlade týchto slov a v starostlivosti o farskú a školskú katechézu v Prešovskej eparchii, Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD., prešovský eparcha, v zmysle kan. 243, § 3 CCEO menoval dňa 16. januára 2004 Katechetickú komisiu Prešovskej eparchie, ktorú tvorí za každý protopresbyterát jeden kňaz, ktorý je zároveň vedúcim Oblastného katechetického strediska svojho protopresbyterátu. Povýšením Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo sa zmenil názov Diecézneho katechetického úradu Prešovskej eparchie na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. V spolupráci s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie Diecézny katechetický úrad spolupracuje v napĺňaní týchto slov Svätého Otca v školskej a farskej katechéze.

Najnovšie aktuality

PaedDr. Ľubomíra Pružinská - Pod týmto názvom sa niesol odborný seminár, ktorý v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálne pracovisko Prešov, pripravil 21. januára 2022 Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. Do on-line priestoru sa zapojilo 16 učiteľov náboženskej výchovy/náboženstva. Lektorka seminára ...
Čítať Viac
DKÚ PA - Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálne pracovisko Prešov pozýva na odborný seminár s názvom Kurikulum katolíckeho náboženstva – východný obrad, ktorý sa uskutoční dňa 21. januára 2022. Odborným lektorom seminára je: ...
Čítať Viac
Od 1. januára 2022 bude za katechétu ustanovený laik (muž alebo žena) osobitným obradom, ktorý vykoná biskup počas liturgického slávenia. Dekrét so vzorom latinského znenia obradu (Editio typica) uverejnila v pondelok 13. decembra Kongregácia pre ...
Čítať Viac
DKU PA - Pod týmto názvom sa niesol dňa 28. októbra 2021 odborný seminár, ktorý v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálne pracovisko Prešov pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemickej situácii sa seminár konal online ...
Čítať Viac

Viac aktualít

Naše aktivity :


Biblický kvíz
Tento biblický kvíz je jediný svojho druhu na Slovensku. Prešovský diecézny katechetický úrad si pre Vás pripravil široku škálu otázok zo Svätého písma. Tento test trvá maximálne 600 sekúnd, čo je presne 10 minút, obsahuje 15 otázok a na konci testu Vás systém ohodnotí a taktiež ukáže, kde ste odpovedali nesprávne. Kliknutím na tento odkaz sa Vám zobrazia úvodné pokyny pre tento test. Vaše výsledky môžete umiestniť do výsledkovej tabuľky. Vďaka tejto aplikácií nášho DKÚ môže byť hodina náboženstva o čosi zaujímavejšia. Veľa šťastia pri tomto kvíze a ak sa Vám páčil, tak ho môžete kľudne zdieľať na sociálnych sieťach.


Kazateľský príbeh na zamyslenie 

  • Na konci vojny

    Na konci Druhej svetovej vojny spojenecké vojská bojovali proti urputne brániacemu sa nacistickému vojsku. Jedna jednotka dostala špeciálnu úlohu. Mali preniknúť do Berlína a vyhodiť do vzduchu viaceré dôležité miesta. Každý vojak dostal mapu s detailným opisom svojej úlohy. Musel si ju vryť do pamäti a zničiť, aby sa v prípade neúspechu nedostala do rúk nepriateľovi. Mal no to len máločo cez hodinu. Potom sa v noci jeden za druhým vybrali za nepriateľskú líniu splniť svoju úlohu. Misia bola úspešná. O niekoľko rokov neskôr sa uskutočnil vojenský experiment, ktorého zámerom bolo zopakovať túto misiu. Vybraná jednotka dostala na prípravu rovnaký čas. Za úspešné splnenie úlohy ich čakal týždeň mimoriadneho voľna. Napriek tomu však táto misia bola neúspešná. Mnohí vojaci zablúdili a nedostali sa k svojmu cieľu, iní zasa boli chytení. Prečo sa rekonštrukcia tejto misie skončila takým fiaskom? Nuž preto, lebo v tej skutočnej išlo o život. Prežitie v boji bolo väčšou motiváciou než týždeň voľna.

(Prevzaté z internetu, pre viac príbehov navštívte našu zbierku.
Príbeh sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Múdrosť východných otcov 

  • O tých, čo znova upadajú do tých istých hriechov

    Čo má robiť ten, čo činil pokánie za hriechy, a znova upadne do tých istých hriechov? Že sa niekto po pokání dopustil toho istého hriechu, je znakom, že na samom začiatku sa nie celkom očistil od pravej príčiny toho hriechu, z ktorej akoby z koreňa znova rastie to isté. Lebo je to podobné, ako keď niekto vyrúbe vetvy a nechá koreň, z ktorého potom vyrastajú výhonky. Tak aj niektoré hriechy nepochádzajú samy od seba, ale akoby z druhých vychádzali. Preto, kto sa chce od nich očistiť, musí najprv vytrhnúť príčinu týchto hriechov. Napríklad: snaha o prvenstvo a závisť nemajú samy v sebe príčinu, ale vyrastajú z lásky k sláve, ako z koreňa. Lebo kto veľmi dbá o oslavu medzi ľuďmi, chce predbehnúť toho, koho si ľudia veľmi ctia a závidí tomu, čo má u ľudí väčšiu slávu. Preto, kto sa raz prichytil pri závisti alebo svárlivosti je vo vnútri sa nachádzajúca náruživosť lásky k sláve. Musí túto náruživosť liečiť opačným cvičením v poníženosti. Takto nadobudne čnosť poníženia a potom sa už nevráti znova do toho spomenutého výhonku lásky k sebe. tak je to s každým podobným hriechom.

(Prevzaté z internetu, pre viac apoftegmatov navštívte našu zbierku.
Apoftegmat sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Ďakujeme Vám za návštevu našej webstránky a prosíme Vás o modlitby.
o. Peter Cap, riaditeľ  Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie