Vitajte na stránke Diecézneho katechetického úradu!

home_1_00-300x206Vo všeobecnosti možno povedať, že  katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje  organicky a systematicky s cieľom uvádzať veriacich do plnosti kresťanského života.”
  Ján Pavol II
Apoštolská Exhortácia
Catechesi tradendae, čl. 18

V súlade týchto slov a v starostlivosti o farskú a školskú katechézu v Prešovskej eparchii, Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD., prešovský eparcha, v zmysle kan. 243, § 3 CCEO menoval dňa 16. januára 2004 Katechetickú komisiu Prešovskej eparchie, ktorú tvorí za každý protopresbyterát jeden kňaz, ktorý je zároveň vedúcim Oblastného katechetického strediska svojho protopresbyterátu. Povýšením Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo sa zmenil názov Diecézneho katechetického úradu Prešovskej eparchie na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. V spolupráci s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie Diecézny katechetický úrad spolupracuje v napĺňaní týchto slov Svätého Otca v školskej a farskej katechéze.

Najnovšie aktuality

5
DKÚ PA - Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie /DKÚ PA/ v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou Prešovskej univerzity pripravil pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy  odborno-metodický seminár s názvom “Úvod do biblických kníh pre biblickú súťaž a biblickú olympiádu,“ ktorý sa ...
Čítať Viac
DKÚ PA - Diecézny katechetický úrad  Prešovskej archieparchie v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou /GTF PU/ v Prešove pripravuje pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy odborno-metodický seminár s názvom „Úvod do biblických kníh pre biblickú súťaž a biblickú olympiádu,“ ktorý sa uskutoční ...
Čítať Viac
DKÚ PA - Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita v súvislosti s personálnymi zmenami v Prešovskej archieparchii k 15. júlu 2019 menoval novú Katechetickú komisiu Prešovskej archieparchii ...
Čítať Viac
DKÚ PA - Aktuálny Zoznam katechétov Prešovskej archieparchie pre školský rok 2019/2020 nájdete tu ...
Čítať Viac

Viac aktualít

Naše aktivity :


Biblický kvíz
Tento biblický kvíz je jediný svojho druhu na Slovensku. Prešovský diecézny katechetický úrad si pre Vás pripravil široku škálu otázok zo Svätého písma. Tento test trvá maximálne 600 sekúnd, čo je presne 10 minút, obsahuje 15 otázok a na konci testu Vás systém ohodnotí a taktiež ukáže, kde ste odpovedali nesprávne. Kliknutím na tento odkaz sa Vám zobrazia úvodné pokyny pre tento test. Vaše výsledky môžete umiestniť do výsledkovej tabuľky. Vďaka tejto aplikácií nášho DKÚ môže byť hodina náboženstva o čosi zaujímavejšia. Veľa šťastia pri tomto kvíze a ak sa Vám páčil, tak ho môžete kľudne zdieľať na sociálnych sieťach.


Kazateľský príbeh na zamyslenie 

  • Začať znova

    V románe A. J. Cronina Kľúče od kráľovstva, je jednou z hlavných postáv otec Chrisholm. Je to misionár, ktorý pracoval takmer celý svoj život v Číne. Na jednom mieste misionár dáva kľúč od svojej výnimočnej odvahy a nádeji. Rozpráva sa so svojim zarmúteným priateľom, domorodým roľníkom, ktorý zalamuje rukami a horko sa sťažuje, pretože záhrada bola úplne vyplavená sezónnou záplavou. „Moje sadenice sú zničené!“ plače. „Budeme musieť začať všetko opäť odznova.“ Otec Chrisholm ticho odpovedá: „Priateľu, ale to je život, začať znova, keď je všetko stratené.“

(Prevzaté z internetu, pre viac príbehov navštívte našu zbierku.
Príbeh sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Múdrosť východných otcov 

  • O poníženosti

    Čo je pokora a ako ju nadobudnúť? Pokora je v tom, keď všetkých pokladáme za lepších od seba podľa príkazu Apoštola (Flp 2, 3). Nadobúda sa predovšetkým tým, že sa drží v pamäti príkaz Pána: „…učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom“ (Mt 11, 29). Pán to často a rôznymi spôsobmi ukázal a učil. Poníženosť sa nadobúda silnou nádejou v jeho prisľúbenie: „Kto sa ponižuje, bude povýšený“ (Lk 14, 11). Potom, keď sa horlivo a stále opakujú úkony pokory, rozjímaním a cvičením v každej veci. Ako to býva v každom umení, aj zvyk poníženosti nadobudneme len s námahou a stálym cvikom. Tým istým spôsobom nadobúdame aj všetky iné cnosti podľa príkazu Pána nášho Ježiša Krista.

(Prevzaté z internetu, pre viac apoftegmatov navštívte našu zbierku.
Apoftegmat sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Ďakujeme Vám za návštevu našej webstránky a prosíme Vás o modlitby.
o. Peter Cap, riaditeľ  Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie