Vitajte na stránke Diecézneho katechetického úradu!

home_1_00Vo všeobecnosti možno povedať, že katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje organicky a systematicky s cieľom uvádzať   veriacich do plnosti     kresťanského života.”                                            Ján Pavol II.                             Apoštolská Exhortácia      Catechesi tradendae, čl. 18

V súlade týchto slov a v starostlivosti o farskú a školskú katechézu v Prešovskej eparchii, Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD., prešovský eparcha, v zmysle kan. 243, § 3 CCEO menoval dňa 16. januára 2004 Katechetickú komisiu Prešovskej eparchie, ktorú tvorí za každý protopresbyterát jeden kňaz, ktorý je zároveň vedúcim Oblastného katechetického strediska svojho protopresbyterátu. Povýšením Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo sa zmenil názov Diecézneho katechetického úradu Prešovskej eparchie na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. V spolupráci s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie Diecézny katechetický úrad spolupracuje v napĺňaní týchto slov Svätého Otca v školskej a farskej katechéze.

Najnovšie aktuality

V dňoch 16. až 18. mája 2017 sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne uskutočnil 16. ročník celoslovenského kola Biblickej olympiády (BO). Hlavným organizátorom bolo Katolícko-pedagogické a katechetické centrum (KPKC) a tento ...
Čítať Viac
Nové propozície projektu Východní svätí pre súčasnosť 2017/2018 nájdete tu. - 16. 5. 2017 ...
Čítať Viac
V pondelok 15. mája 2017 sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove uskutočnilo stretnutie vladyku Milana Lacha, pomocného prešovského biskupa, s mladými výtvarníkmi. Stretnutia sa zúčastnili žiaci a študenti MŠ, ZŠ a SŠ, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže ...
Čítať Viac
Popri biblickej súťaži a biblickej olympiáde Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie a Diecézny katechetický úrad Košickej eparchie organizujú pre žiakov a študentov aj projekt Východní svätí pre súčasnosť. V tomto školskom roku bol ako predmet ...
Čítať Viac
Košice, 10. máj (TSKE) Dvanásť najlepších družstiev z Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie v Biblickej súťaži si zmeralo sily na metropolitnom kole, ktoré prebiehalo v dňoch 9. – 10. mája v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. Súťažiaci Biblickej ...
Čítať Viac

Naše aktivity :


Biblický kvíz
Tento biblický kvíz je jediný svojho druhu na Slovensku. Prešovský diecézny katechetický úrad si pre Vás pripravil široku škálu otázok zo Svätého písma. Tento test trvá maximálne 600 sekúnd, čo je presne 10 minút, obsahuje 15 otázok a na konci testu Vás systém ohodnotí a taktiež ukáže, kde ste odpovedali nesprávne. Kliknutím na tento odkaz sa Vám zobrazia úvodné pokyny pre tento test. Vaše výsledky môžete umiestniť do výsledkovej tabuľky. Vďaka tejto aplikácií nášho DKÚ môže byť hodina náboženstva o čosi zaujímavejšia. Veľa šťastia pri tomto kvíze a ak sa Vám páčil, tak ho môžete kľudne zdieľať na sociálnych sieťach.


Kazateľský príbeh na zamyslenie 

  • Tmavá kaplnka

    V katedrále španielskeho mesta Sevilla majú tmavú kaplnku, v ktorej sa nachádza veľký kríž. Ukrižovaný je na ňom znázornený tak, že na ňom vidieť nesmierne utrpenie, ktoré podstupuje. Tento kríž volajú v tomto meste: El Christo de los desamparados – Kristus nešťastníkov. Volajú ho tak preto, že kedysi pod tým krížom trávili jednu hodinu svojej poslednej noci odsúdení na smrť.Keďže všetci sme „odsúdení na smrť“ častejšie pozerajme na Ukrižovaného.

(Prevzaté z internetu, pre viac príbehov navštívte našu zbierku.
Príbeh sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Múdrosť východných otcov 

  • O neposlušných synoch a deťoch hnevu

    V akom význame Sväté písmo volá niektorých „neposlušnými synmi“ (Ef 5, 6) a „deťmi hnevu“? (Ef 2, 3) Pán volá dieťaťom alebo synom niekoho, kto vykonáva niečiu vôľu – alebo zlého alebo dobrého: „Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahámove“ (Jn 8, 39) a ďalej: „Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca“ (Jn 8, 44). Preto neposlušní synovia sú tí, čo robia skutky neposlušnosti. A ako diabol sa volá nielen hriešnym, ale samým hriechom, takisto ho možno pomenovať z toho istého dôvodu – zosobnenou neposlušnosťou. A dieťaťom hnevu je ten, čo sa stal hodným hnevu, lebo ako hodných Pána a tých, čo konajú skutky svetla a dňa, Apoštol volá synmi svetla a dňa (1 Sol 5, 5), takisto načim rozumieť aj slová: „Boli sme deťmi hnevu“ (Ef 2, 3). Preto treba vedieť, že syn neposlušnosti značí to isté, čo syn hnevu, keďže Pán povedal: „Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev“ (Jn 3, 36).

(Prevzaté z internetu, pre viac apoftegmatov navštívte našu zbierku.
Apoftegmat sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Ďakujeme Vám za návštevu našej webstránky a prosíme Vás o modlitby.
o. Peter Cap, riaditeľ  Diecézneho katechetického úradu v Prešove