Vitajte na stránke Diecézneho katechetického úradu!

home_1_00Vo všeobecnosti možno povedať, že katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje organicky a systematicky s cieľom uvádzať   veriacich do plnosti     kresťanského života.”                                            Ján Pavol II.                             Apoštolská Exhortácia      Catechesi tradendae, čl. 18

V súlade týchto slov a v starostlivosti o farskú a školskú katechézu v Prešovskej eparchii, Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD., prešovský eparcha, v zmysle kan. 243, § 3 CCEO menoval dňa 16. januára 2004 Katechetickú komisiu Prešovskej eparchie, ktorú tvorí za každý protopresbyterát jeden kňaz, ktorý je zároveň vedúcim Oblastného katechetického strediska svojho protopresbyterátu. Povýšením Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo sa zmenil názov Diecézneho katechetického úradu Prešovskej eparchie na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. V spolupráci s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie Diecézny katechetický úrad spolupracuje v napĺňaní týchto slov Svätého Otca v školskej a farskej katechéze.

Naše aktivity :


Biblický kvíz
Tento biblický kvíz je jediný svojho druhu na Slovensku. Prešovský diecézny katechetický úrad si pre Vás pripravil široku škálu otázok zo Svätého písma. Tento test trvá maximálne 600 sekúnd, čo je presne 10 minút, obsahuje 15 otázok a na konci testu Vás systém ohodnotí a taktiež ukáže, kde ste odpovedali nesprávne. Kliknutím na tento odkaz sa Vám zobrazia úvodné pokyny pre tento test. Vaše výsledky môžete umiestniť do výsledkovej tabuľky. Vďaka tejto aplikácií nášho DKÚ môže byť hodina náboženstva o čosi zaujímavejšia. Veľa šťastia pri tomto kvíze a ak sa Vám páčil, tak ho môžete kľudne zdieľať na sociálnych sieťach.


Kazateľský príbeh na zamyslenie 

  • Kríže preč zo škôl

    Vláda poľského premiéra Jaruzelskeho nariadila odstrániť kríže zo škôl. Podobne kríže bol zakázané v továrňach, nemocniciach a v ostatných verejných inštitúciách. Biskupi okamžite napadli tento zákaz, ktorý sa v celom Poľsku stretol s vlnou nevôle a odporu. Nakoniec vláda ustúpila. Nariadenie síce ostalo v platnosti, ale nikto nevyvíjal tlak na jeho naplnenie.Ale našiel sa jeden horlivý riaditeľ v Garwoline, ktorý si povedal, že zákon je zákon. A tak v jeden večer odstránil sedem veľkých krížov, ktoré viseli v škole od jej založenia – osemdesiat rokov. O deň neskôr, skupina rodičov prišla do školy a rozvešala ešte viac krížov, než tam bolo predtým. Riaditeľ rýchlo odstránil aj tieto. Nasledujúci deň dve tretiny zo 600 študentov školy začalo protestnú akciu. Riaditeľ zavolal políciu. Ťažko ozbrojená jednota policajtov donútila protestujúcich študentov opustiť budovu školy. Študenti sa na ulici vydali na pochod k najbližšiemu chrámu. Pridali sa k ním aj študenti ostatných škôl. Chrám nakoniec naplnilo 2500 študentov. Spontánne sa začali modliť, aby ich protest priniesol vyriešenie tohto problému. Medzitým chrám obkľúčili vojaci. Ale fotografie modliacich sa študentov, ktorí držali kríže vysoko nad svojimi hlavami, obleteli celý svet spolu so slovami kňaza, ktorý modliacemu sa spoločenstvu adresoval tieto slová: „Bez kríža Poľsko nie je Poľskom!“ A kríže sa do školy vrátili…

(Prevzaté z internetu, pre viac príbehov navštívte našu zbierku.
Príbeh sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Múdrosť východných otcov 

  • O rozdiele medzi roztrpčenosťou a zúrivosťou, hnevom a prchkosťou

    Čím sa líšia medzi sebou roztrpčenosť, zúrivosť, hnev a prchkosť? Hnev a zúrivosť sa líšia rozpoložením duše a silou pohnútky. Kto sa hnevá len v duši, má to rozpoloženie, o ktorom sa hovorí: „Hnevajte sa, ale nehrešte“ Ž 4, 5). Zúrivosť ide ďalej: „Jed v nich podobá sa jedu hadiemu“ (Ž 58, 5). Aj Herodes zúril proti obyvateľom Týru a Sidonu (Sk 12, 20).

(Prevzaté z internetu, pre viac apoftegmatov navštívte našu zbierku.
Apoftegmat sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Ďakujeme Vám za návštevu našej webstránky a prosíme Vás o modlitby.
o. Peter Cap, riaditeľ  Diecézneho katechetického úradu v Prešove