Vitajte na stránke Diecézneho katechetického úradu!

home_1_00Vo všeobecnosti možno povedať, že katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje organicky a systematicky s cieľom uvádzať   veriacich do plnosti     kresťanského života.”                                            Ján Pavol II.                             Apoštolská Exhortácia      Catechesi tradendae, čl. 18

V súlade týchto slov a v starostlivosti o farskú a školskú katechézu v Prešovskej eparchii, Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD., prešovský eparcha, v zmysle kan. 243, § 3 CCEO menoval dňa 16. januára 2004 Katechetickú komisiu Prešovskej eparchie, ktorú tvorí za každý protopresbyterát jeden kňaz, ktorý je zároveň vedúcim Oblastného katechetického strediska svojho protopresbyterátu. Povýšením Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo sa zmenil názov Diecézneho katechetického úradu Prešovskej eparchie na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. V spolupráci s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie Diecézny katechetický úrad spolupracuje v napĺňaní týchto slov Svätého Otca v školskej a farskej katechéze.

Najnovšie aktuality

19. 02. 2018 - DKÚ PA - Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v Roku výročí Prešovskej archieparchie v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou v Prešove pripravuje medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Katechéza - výzvy a ...
Čítať Viac
14. 02. 2018 - DKÚ PA - Po úspešnom ukončení školských kôl Biblickej olympiády sa vo všetkých 16 protopresbyterátoch Prešovskej archieparchie uskutoční dňa 22. marca 2018  o 9,00 h - protopresbyterské kolo Biblickej súťaže /BS/ ...
Čítať Viac
05. 02. 2018 - DKÚ PA - Ako ukazuje screen obrazovky, už v týchto chvíľach 14:43 h sme privítali návštevníka našej stránky s číslom 20 000. Ďakujeme ...
Čítať Viac
10. 01. 2018 - DKÚ PA - Aktuálny zoznam učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy Prešovskej archieparchie pre školský rok 2017/2018 nájdete tu ...
Čítať Viac

Viac aktualít

Naše aktivity :


Biblický kvíz
Tento biblický kvíz je jediný svojho druhu na Slovensku. Prešovský diecézny katechetický úrad si pre Vás pripravil široku škálu otázok zo Svätého písma. Tento test trvá maximálne 600 sekúnd, čo je presne 10 minút, obsahuje 15 otázok a na konci testu Vás systém ohodnotí a taktiež ukáže, kde ste odpovedali nesprávne. Kliknutím na tento odkaz sa Vám zobrazia úvodné pokyny pre tento test. Vaše výsledky môžete umiestniť do výsledkovej tabuľky. Vďaka tejto aplikácií nášho DKÚ môže byť hodina náboženstva o čosi zaujímavejšia. Veľa šťastia pri tomto kvíze a ak sa Vám páčil, tak ho môžete kľudne zdieľať na sociálnych sieťach.


Kazateľský príbeh na zamyslenie 

  • Mŕtvy alebo živý ?

    Raz v lete sa vnúčik slávneho vedca postavil pred starého otca. Vruke za chrbtom skrýval vtáčika,ktorého vybral z kliedky v záhrade.. Z očí mu sršalo zlomyselne huncútctvo. Spýtal sa deda:”Je kanárik v mojej ruke, mŕtvy alebo živý?”,,Mŕtvy,” odpovedal mudrc…Chlapec otvoril ruku, zasmial sa a vtáčik odletel. ,,Neuhádol si!” uškrnul sa na dedka. Keby bol dedo povedal ,,živý” , chlapec by bol vtáčika stlačil a zadusil. Múdrc pozrel na vnúčika a povedal: ,,Pozri sa, odpoved bola v tvojích rukách!” -smrť a večný život máme vo svojích rukách. Aj tie najmenšie a najjednoduchšie rozhodnutia, ktoré dnes urobíš, určujú tvoj večný osud.

(Prevzaté z internetu, pre viac príbehov navštívte našu zbierku.
Príbeh sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Múdrosť východných otcov 

  • O sile apoštolov

    Čo znamenajú slová: „Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení“ (2 Kor 4, 8)? Apoštol prejavuje silné presvedčenie svoje nádeje v Boha v protiklade k ľudskému rozpoloženiu, kladie každé slovo na toto miesto. Ohľadne ľudského rozpoloženia hovorí: „Zo všetkých strán nás sužujú“, ale ohľadne nádeje v Boha dodáva: „ale nie sme stiesnení“. Ďalej znova ohľadne ľudského zmýšľania: „Sme bezradní“ a čo sa týka nádeje v Boha „… ale nepoddávame sa“ a Takto hovorí ďalej. Podobné slová nájdeme na inom mieste: „…akoby zomierajúci, a hľa, žijeme, ako trestaní, ale nie usmrtení, akoby smutní, no vždy sa radujeme, ako chudobní, a mnohých obohacujeme, akoby sme nič nemali, a pritom nám všetko patrí“ (2 Kor 6, 9-10).

(Prevzaté z internetu, pre viac apoftegmatov navštívte našu zbierku.
Apoftegmat sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Ďakujeme Vám za návštevu našej webstránky a prosíme Vás o modlitby.
o. Peter Cap, riaditeľ  Diecézneho katechetického úradu v Prešove