Vitajte na stránke Diecézneho katechetického úradu!

home_1_00Vo všeobecnosti možno povedať, že katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje organicky a systematicky s cieľom uvádzať   veriacich do plnosti     kresťanského života.”                                            Ján Pavol II.                             Apoštolská Exhortácia      Catechesi tradendae, čl. 18

V súlade týchto slov a v starostlivosti o farskú a školskú katechézu v Prešovskej eparchii, Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD., prešovský eparcha, v zmysle kan. 243, § 3 CCEO menoval dňa 16. januára 2004 Katechetickú komisiu Prešovskej eparchie, ktorú tvorí za každý protopresbyterát jeden kňaz, ktorý je zároveň vedúcim Oblastného katechetického strediska svojho protopresbyterátu. Povýšením Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo sa zmenil názov Diecézneho katechetického úradu Prešovskej eparchie na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. V spolupráci s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie Diecézny katechetický úrad spolupracuje v napĺňaní týchto slov Svätého Otca v školskej a farskej katechéze.

Najnovšie aktuality

Mgr. Martina Mosorjaková - V dňoch 14.-17. februára 2019 sme našli miesto na stíšenie a načúvanie Božiemu hlasu počas duchovných cvičení pre katechétov v kláštore otcov redemptoristov v Michalovciach. Boli to krásne dni naplnené prednáškami, modlitbami, rozjímaním a eucharistickou ...
Čítať Viac
DKÚ PA - Do knižnice Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie boli pridané CD: Saraka Damián - EVANJELIUM a postmoderná doba , Saraka Damián - Nová evanjelizácia - NÁDEJ PRE DNEŠNÚ EURÓPU ...
Čítať Viac
27. 1. 2018 - KPKC - V dňoch 16. a 17. januára 2019 zasadala na Spišskej Kapitule Odborná komisia pre Biblickú olympiádu. Jej členovia sa zaoberali prípravou otázok pre tento školský rok, ako aj výberom ...
Čítať Viac
07. 01. 2019 - DKÚ PA - Dňa 13. 3. 2018 sa na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom Katechéza - výzvy a impulzy. Zborník z tejto konferencie nájdete v katechetickej ...
Čítať Viac

Viac aktualít

Naše aktivity :


Biblický kvíz
Tento biblický kvíz je jediný svojho druhu na Slovensku. Prešovský diecézny katechetický úrad si pre Vás pripravil široku škálu otázok zo Svätého písma. Tento test trvá maximálne 600 sekúnd, čo je presne 10 minút, obsahuje 15 otázok a na konci testu Vás systém ohodnotí a taktiež ukáže, kde ste odpovedali nesprávne. Kliknutím na tento odkaz sa Vám zobrazia úvodné pokyny pre tento test. Vaše výsledky môžete umiestniť do výsledkovej tabuľky. Vďaka tejto aplikácií nášho DKÚ môže byť hodina náboženstva o čosi zaujímavejšia. Veľa šťastia pri tomto kvíze a ak sa Vám páčil, tak ho môžete kľudne zdieľať na sociálnych sieťach.


Kazateľský príbeh na zamyslenie 

  • Námornícka povesť

    Medzi námorníkmi koluje povesť, že nad siedmimi oceánmi straší jedna loď, ktorá je celkom opustená, a predsa sa nepotopí. A potom by sa mohlo stať, že voľajaký parník sa plaví po mori a zrazu zbadá túto loď. Nadviaže s ňou spojenie, – ale loď sa neozýva! My sme tiež ako takéto strašidelné lode. Boh nám vysiela signály na spojenie. Boh nadväzuje s nami spojenie prostredníctvom udalostí a zážitkov – a predovšetkým prostredníctvom Božieho slova. Ale my nevieme odpovedať! sme strašidelné lode!

(Prevzaté z internetu, pre viac príbehov navštívte našu zbierku.
Príbeh sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Múdrosť východných otcov 

  • O tom, aké vlastnosti má hnev, aké spravodlivé rozhorčenie a o tom, z rozhorčenia ľahko padneme hnevu

    Aké vlastnosti má hnev, aké spravodlivé rozhorčenie a ako často začíname rozhorčením a dostávame sa do náruživosti hnevu? Rozhnevaná duša sa snaží zapríčiniť zlo tomu, kto ju rozhneval a rozumné rozhorčenie má cieľ polepšiť hriešnika. Pochádza z nespokojnosti so zlým skutkom. Ale nie to divné, že duša začína dobrými pocitmi a dostáva sa do zlého. Máme veľa takých príkladov. Preto treba pamätať na slová Svätého písma: „…kladú mi pasce na cestu“ (Ž 140, 6) a na inom mieste: „A kto závodí, nedostane veniec, ak nezávodí podľa pravidiel“ (2 Tim 2, 5). Všade sa treba chrániť všetkého, čo je premrštené, nie v svojom čase a nie podľa poriadku. Jedno z tých troch vždy je príčinou, že na zlé sa mení to, čo sa zdá byť dobré.

(Prevzaté z internetu, pre viac apoftegmatov navštívte našu zbierku.
Apoftegmat sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Ďakujeme Vám za návštevu našej webstránky a prosíme Vás o modlitby.
o. Peter Cap, riaditeľ  Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie