Vitajte na stránke Diecézneho katechetického úradu!

home_1_00Vo všeobecnosti možno povedať, že katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje organicky a systematicky s cieľom uvádzať   veriacich do plnosti     kresťanského života.”                                            Ján Pavol II.                             Apoštolská Exhortácia      Catechesi tradendae, čl. 18

V súlade týchto slov a v starostlivosti o farskú a školskú katechézu v Prešovskej eparchii, Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD., prešovský eparcha, v zmysle kan. 243, § 3 CCEO menoval dňa 16. januára 2004 Katechetickú komisiu Prešovskej eparchie, ktorú tvorí za každý protopresbyterát jeden kňaz, ktorý je zároveň vedúcim Oblastného katechetického strediska svojho protopresbyterátu. Povýšením Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo sa zmenil názov Diecézneho katechetického úradu Prešovskej eparchie na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. V spolupráci s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie Diecézny katechetický úrad spolupracuje v napĺňaní týchto slov Svätého Otca v školskej a farskej katechéze.

Najnovšie aktuality

PaedDr. Anna Fedorová - Podstatným cieľom katechetickej formácie je uschopniť katechétov na komunikovanie kresťanského posolstva. (VDPK čl. 235) Takúto úlohu môžu zvládnuť iba katechéti s hlbokou vierou, jasnou kresťanskou a cirkevnou totožnosťou. Starať sa teda ...
Čítať Viac
DKÚ PA - Popri biblickej súťaži a biblickej olympiáde Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie a Diecézny katechetický úrad Košickej eparchie organizujú pre žiakov a študentov aj projekt Východní svätí pre súčasnosť. Projekt je zameraný na spoznávanie života východných ...
Čítať Viac
Košice, 11. máj (TS KE) Mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli privítalo v dňoch 9. - 10. mája účastníkov metropolitného kola Biblickej súťaže. Zúčastnili sa ho družstvá, ktoré sa na eparchiálnych kolách umiestnili na prvých ...
Čítať Viac
DKÚ PA - V dňoch 25. a 26. apríla 2018 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove uskutočnilo archieparchiálne kolo Biblickej súťaže (BS) a Biblickej olympiády (BO) Prešovskej archieparchie. V tomto školskom roku to už ...
Čítať Viac

Viac aktualít

Naše aktivity :


Biblický kvíz
Tento biblický kvíz je jediný svojho druhu na Slovensku. Prešovský diecézny katechetický úrad si pre Vás pripravil široku škálu otázok zo Svätého písma. Tento test trvá maximálne 600 sekúnd, čo je presne 10 minút, obsahuje 15 otázok a na konci testu Vás systém ohodnotí a taktiež ukáže, kde ste odpovedali nesprávne. Kliknutím na tento odkaz sa Vám zobrazia úvodné pokyny pre tento test. Vaše výsledky môžete umiestniť do výsledkovej tabuľky. Vďaka tejto aplikácií nášho DKÚ môže byť hodina náboženstva o čosi zaujímavejšia. Veľa šťastia pri tomto kvíze a ak sa Vám páčil, tak ho môžete kľudne zdieľať na sociálnych sieťach.


Kazateľský príbeh na zamyslenie 

  • Vaša nevera

    Černošský kazateľ raz takto karhal svoje ovečky: „Vaša nevera, bratia a sestry, je už naozaj škandalózna. Prišli ste sem, aby ste prosili Boha o dážď po takom dlhom období sucha. A čo vidím? Ani jeden z vás sa neodvážil priniesť si so sebou dáždnik!“

(Prevzaté z internetu, pre viac príbehov navštívte našu zbierku.
Príbeh sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Múdrosť východných otcov 

  • O tom, ako nás Pán učí príkladmi

    Čomu nás chce naučiť Pán príkladmi, do ktorých dodáva slová: „… ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom“ (porov. Lk 14, 33), lebo keď voľakto chce vystaviť vežu, alebo sa pustiť do boja s iným kráľom, musí sa pripraviť alebo na stavbu veže alebo do boja, a keď nie je pripravený, potom musí hneď na začiatku alebo neklásť základy, alebo prosiť o mier. Či ten, čo sa chce stať učeníkom Pána, musí sa zriecť všetkého, a keď pozná, že je to pre neho ťažké, či môže od začiatku nebyť učeníkom Pána? Úmyslom Pána je takýmito príkladmi nie dovoľovať byť alebo nebyť učeníkom, ale ukázať nemožnosť ľúbiť sa Bohu uprostred záležitostí, ktoré rozptyľujú, v ktorých sa ľahko môžeme vystaviť nebezpečenstvu padnúť do diablových sietí a vystaviť sa na posmech a opovrhnutie z toho dôvodu, že zanechal neukončenú vec, za ktorú, ako sa zdalo, horlil. Nech pred tým prosil prorok: „Lebo ja hovorím: Nech sa netešia zo mňa, nech nenadúvajú sa proti mne, keď sa noha moja potkýna“ (Ž 37, 17).

(Prevzaté z internetu, pre viac apoftegmatov navštívte našu zbierku.
Apoftegmat sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Ďakujeme Vám za návštevu našej webstránky a prosíme Vás o modlitby.
o. Peter Cap, riaditeľ  Diecézneho katechetického úradu v Prešove