Vitajte na stránke Diecézneho katechetického úradu!

home_1_00Vo všeobecnosti možno povedať, že katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje organicky a systematicky s cieľom uvádzať   veriacich do plnosti     kresťanského života.”                                            Ján Pavol II.                             Apoštolská Exhortácia      Catechesi tradendae, čl. 18

V súlade týchto slov a v starostlivosti o farskú a školskú katechézu v Prešovskej eparchii, Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD., prešovský eparcha, v zmysle kan. 243, § 3 CCEO menoval dňa 16. januára 2004 Katechetickú komisiu Prešovskej eparchie, ktorú tvorí za každý protopresbyterát jeden kňaz, ktorý je zároveň vedúcim Oblastného katechetického strediska svojho protopresbyterátu. Povýšením Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo sa zmenil názov Diecézneho katechetického úradu Prešovskej eparchie na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. V spolupráci s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie Diecézny katechetický úrad spolupracuje v napĺňaní týchto slov Svätého Otca v školskej a farskej katechéze.

Najnovšie aktuality

DKÚPA - Na základe osobných dotazníkov učiteľov katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy - východný obrad, prinášame štatistické údaje za školský rok 2018/2019. Štatistické údaje ...
Čítať Viac
DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom regionálne pracovisko Prešov organizuje dňa 13. 12. 2018 metodicko-odborný seminár pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy s cieľom Ciele a perspektívy náboženstva/náboženskej výchovy. Pozvánka ...
Čítať Viac
DKÚ PA - Duchovné cvičenia pre katechétov v šk. roku 2018/2019 sa uskutočnia v Kláštore Svätého Ducha, Masarykova 35 v Michalovciach od 14. – 17. februára 2019. Exercitátorom bude o. Metod Lukačik, CSsR.  Pozvánka ...
Čítať Viac
DKÚ PA - Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie /DKÚ PA/ v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom regionálne pracovisko Prešov /MPC/ pripravil dňa 16. októbra 2018 pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy odborno-metodický seminár venovaný biblickým knihám pre biblickú súťaž  a biblickú ...
Čítať Viac

Viac aktualít

Naše aktivity :


Biblický kvíz
Tento biblický kvíz je jediný svojho druhu na Slovensku. Prešovský diecézny katechetický úrad si pre Vás pripravil široku škálu otázok zo Svätého písma. Tento test trvá maximálne 600 sekúnd, čo je presne 10 minút, obsahuje 15 otázok a na konci testu Vás systém ohodnotí a taktiež ukáže, kde ste odpovedali nesprávne. Kliknutím na tento odkaz sa Vám zobrazia úvodné pokyny pre tento test. Vaše výsledky môžete umiestniť do výsledkovej tabuľky. Vďaka tejto aplikácií nášho DKÚ môže byť hodina náboženstva o čosi zaujímavejšia. Veľa šťastia pri tomto kvíze a ak sa Vám páčil, tak ho môžete kľudne zdieľať na sociálnych sieťach.


Kazateľský príbeh na zamyslenie 

  • Stojte !

    Američan O. Smith napísal dobrú poviedku, ktorú voľne reprodukujem. Vynášajú mŕtveho. Tu sa priženie akýsi muž a kričí: „Stojte! Ja toho mŕtveho zobudím! Chyba mu iba vzdelanie!“ A predčíta z klasikov a filozofických spisov. Mŕtvy však ostáva mŕtvym. „Ale čo,“ volá ktosi. Tomu mladému mužovi chýba iba lepšie prostredie. Ako môže niekto žiť v biednom prostredí?“ A dá sa do práce. Odprace z ulice smeti, žobrákovi dá dolár, aby zmizol, ale mŕtvy ostáva mŕtvym. Už pristupuje ďalší a volá na mŕtveho: „Tebe chýba len silná vôľa. Môžeš žiť, ak budeš chcieť. Chci!“ Ale dovolávanie sa vôle mŕtveho neoživí. K máram pristupuje starý rabín. „Tomu chlapcovi chýba len náboženstvo.“ A predčíta mu z náboženských kníh. Všetko bez úspechu. V tej chvíli sa zjaví Ježiš: „Hovorím ti, vstaň!“ A mŕtvy vstane. Ježiš hovorí: „Ja som prišiel, aby mali život!“

(Prevzaté z internetu, pre viac príbehov navštívte našu zbierku.
Príbeh sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Múdrosť východných otcov 

  • O treste za ohováranie

    Aký trest si zaslúži ten, čo ohovára bratov, počúva ohovárania, alebo dovoľuje ohovárať? I jeden i druhý si zasluhuje odlúčenie od spoločnosti bratov: „Kto tajnostkársky ohovára blížneho, toho umlčím“ (Ž 101, 5).

(Prevzaté z internetu, pre viac apoftegmatov navštívte našu zbierku.
Apoftegmat sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Ďakujeme Vám za návštevu našej webstránky a prosíme Vás o modlitby.
o. Peter Cap, riaditeľ  Diecézneho katechetického úradu v Prešove