Vitajte na stránke Diecézneho katechetického úradu!

home_1_00Vo všeobecnosti možno povedať, že katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje organicky a systematicky s cieľom uvádzať   veriacich do plnosti     kresťanského života.”                                            Ján Pavol II.                             Apoštolská Exhortácia      Catechesi tradendae, čl. 18

V súlade týchto slov a v starostlivosti o farskú a školskú katechézu v Prešovskej eparchii, Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD., prešovský eparcha, v zmysle kan. 243, § 3 CCEO menoval dňa 16. januára 2004 Katechetickú komisiu Prešovskej eparchie, ktorú tvorí za každý protopresbyterát jeden kňaz, ktorý je zároveň vedúcim Oblastného katechetického strediska svojho protopresbyterátu. Povýšením Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo sa zmenil názov Diecézneho katechetického úradu Prešovskej eparchie na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. V spolupráci s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie Diecézny katechetický úrad spolupracuje v napĺňaní týchto slov Svätého Otca v školskej a farskej katechéze.

Najnovšie aktuality

20171003_093701
03. 10. 2017 – DKÚ PA - Pod touto spoločnou témou biblických kníh pre biblickú olympiádu v tomto školskom roku sa niesol aj odborno-metodický seminár, ktorý sa konal dňa 03. októbra 2017 v Prešove. Diecézny katechetický úrad ...
Čítať Viac
26. 09. 2017 - DKÚ PA - Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom regionálne pracovisko Prešov pozýva kňazov a katechétov na odborno-metodický seminár, ktorý je venovaný knihám pre biblickú súťaž a ...
Čítať Viac
13. 09. 2017 - DKÚ PA - Propozície projektu „Východní svätí pre súčasnosť“ školský rok 2017/2018  nájdete tu ...
Čítať Viac
12. 09. 2017 - DKÚ PA - Propozície Biblickej súťaže na školský rok 2017/2018 nájdete tu ...
Čítať Viac

Viac aktualít

Naše aktivity :


Biblický kvíz
Tento biblický kvíz je jediný svojho druhu na Slovensku. Prešovský diecézny katechetický úrad si pre Vás pripravil široku škálu otázok zo Svätého písma. Tento test trvá maximálne 600 sekúnd, čo je presne 10 minút, obsahuje 15 otázok a na konci testu Vás systém ohodnotí a taktiež ukáže, kde ste odpovedali nesprávne. Kliknutím na tento odkaz sa Vám zobrazia úvodné pokyny pre tento test. Vaše výsledky môžete umiestniť do výsledkovej tabuľky. Vďaka tejto aplikácií nášho DKÚ môže byť hodina náboženstva o čosi zaujímavejšia. Veľa šťastia pri tomto kvíze a ak sa Vám páčil, tak ho môžete kľudne zdieľať na sociálnych sieťach.


Kazateľský príbeh na zamyslenie 

  • Tu leží sloboda

    Alexander Solženicyn rozpráva, že raz počas svojho dlhého väzenia v koncentračnom tábore v Sovietskom zväze zažil taký okamih beznádeje, že začal uvažovať o samovražde. Oddal sa týmto myšlienkam a odrazu mu bolo jedno, či žije alebo nie. V takomto rozpoložení sedel počas prestávky v práci na zemi, keď k nemu prisadol iný väzeň, ktorého nikdy predtým ešte nevidel. Bez slova a bez akéhokoľvek zjavného dôvodu trieskou vyryl do zeme kríž. Solženicyn dlho sedel a pozeral sa na tento kríž. Neskôr napísal: „Pozerajúc na kríž som si náhle uvedomil: tu leží sloboda.“ A jeho beznádej i samovražedné myšlienky sa ihneď vytratili. V azda najväčšej búrke svojho života dostal novú odvahu i chuť žiť. Táto búrka neznamenala koniec jehoživota, ale skrze pohľad na kríž sa pre Solženicyna stala dôležitou posilou.

(Prevzaté z internetu, pre viac príbehov navštívte našu zbierku.
Príbeh sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Múdrosť východných otcov 

  • O sústredenosti

    Je možné vždy a všade byť sústredený? Ako je to možné dosiahnuť? Že je to možné, ukázal Dávid slovami: „Moje oči sa neprestajne upierajú na Pána“ (Ž 24, 15). Ďalej: „Pána mám vždy pred očami, a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa“ (Ž 15, 8). A ako je to možné, to už sme povedali – keď nenecháme dušu ani na chvíľu bez myšlienky o Bohu, Božích dielach, o Božích dobrodeniach a keď neprestaneme stále vyznávať vieru a ďakovať za všetko.

(Prevzaté z internetu, pre viac apoftegmatov navštívte našu zbierku.
Apoftegmat sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Ďakujeme Vám za návštevu našej webstránky a prosíme Vás o modlitby.
o. Peter Cap, riaditeľ  Diecézneho katechetického úradu v Prešove