Vitajte na stránke Diecézneho katechetického úradu!

home_1_00-300x206Vo všeobecnosti možno povedať, že  katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje  organicky a systematicky s cieľom uvádzať veriacich do plnosti kresťanského života.”
  Ján Pavol II
Apoštolská Exhortácia
Catechesi tradendae, čl. 18

V súlade týchto slov a v starostlivosti o farskú a školskú katechézu v Prešovskej eparchii, Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD., prešovský eparcha, v zmysle kan. 243, § 3 CCEO menoval dňa 16. januára 2004 Katechetickú komisiu Prešovskej eparchie, ktorú tvorí za každý protopresbyterát jeden kňaz, ktorý je zároveň vedúcim Oblastného katechetického strediska svojho protopresbyterátu. Povýšením Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo sa zmenil názov Diecézneho katechetického úradu Prešovskej eparchie na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. V spolupráci s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie Diecézny katechetický úrad spolupracuje v napĺňaní týchto slov Svätého Otca v školskej a farskej katechéze.

Najnovšie aktuality

DKÚ PA - Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže, pracovisko Prešov pripravuje dňa 26. 10. 2022 odborný seminár s názvom Úvod do biblických kníh pre Biblickú súťaž a Biblickú olympiádu 2022/2023. Seminár začne o 8,30 ...
Čítať Viac
DKU PA  - Vatikán 12. septembra (RV) Katechéti a katechétky sú povolaní robiť  viditeľnou a hmatateľnou osobu Ježiša Krista, zdôraznil pápež František účastníkom 3. medzinárodného katechetického kongresu, ktorých prijal v sobotu 10. septembra na osobitnej audiencii ...
Čítať Viac
DKU PA - Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. zverejnilo výsledky Celoslovenského kola výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže. Do tejto súťaže boli zapojené aj víťazné práce z archieparchiálneho kola v Prešovskej archieparchii ...
Čítať Viac
DKÚ PA – Dnes, 18. mája 2022 sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom a metropolitnom úrade v Prešove uskutočnilo stretnutie vladyku Petra Rusnáka, s mladými výtvarníkmi. Stretnutia sa zúčastnili žiaci a študenti materských, základných, stredných a špeciálnych škôl, ktorí sa zapojili ...
Čítať Viac

Viac aktualít

Naše aktivity :


Biblický kvíz
Tento biblický kvíz je jediný svojho druhu na Slovensku. Prešovský diecézny katechetický úrad si pre Vás pripravil široku škálu otázok zo Svätého písma. Tento test trvá maximálne 600 sekúnd, čo je presne 10 minút, obsahuje 15 otázok a na konci testu Vás systém ohodnotí a taktiež ukáže, kde ste odpovedali nesprávne. Kliknutím na tento odkaz sa Vám zobrazia úvodné pokyny pre tento test. Vaše výsledky môžete umiestniť do výsledkovej tabuľky. Vďaka tejto aplikácií nášho DKÚ môže byť hodina náboženstva o čosi zaujímavejšia. Veľa šťastia pri tomto kvíze a ak sa Vám páčil, tak ho môžete kľudne zdieľať na sociálnych sieťach.


Kazateľský príbeh na zamyslenie 

  • Novely Maua Bytha

    Wilhelm Busch rozpráva Keď som bol mladý, s nadšením sme čítavali novely spisovateľa Maua Bytha, ktorý je dnes už zabudnutý. Bol inžinierom, preto najčastejšie spracovával témy zo začiatkov technického obdobia. Jednej zo svojich noviel dal názov Tragédia povolania. Hlavným hrdinom novely je mladý inžinier, ktorému jedného dňa za zvláštnych okolností zverili veľmi významnú úlohu: mal vybrať most nad riekou, ktorá už ústi do mora. Je to veľmi zložitá úloha, lebo na most pôsobia už aj príliv a odliv. A na začiatku technického veku ešte neboli k dispozícii dnešné presné meracie prístroje. Náš mladík sa odhodlá postaviť ten most. Odovzdanie mostu do prevádzky prebieha počas veľkej slávnosti – zástavy, hudba, fotoreportéri. Vysokí štátni hodnostári a elita mesta sa vo vlaku vezú cez most. Mladý inžinier je stredobodom pozornosti. Všetky noviny prinášajú jeho meno. Zlepšia sa jeho majetkové pomery a v Londýne založí veľký projekčný ústav. Čoskoro sa ožení s bohatou ženou. Má všetko, čo si srdce žiada. A predsa je v jeho živote boľavé tajomstvo, o ktorom vie len jeho žena. Stále na jeseň sa stratí. Odcestuje k svojmu mostu a keď v noci zúri búrka a bičuje dážď, on stojí, schúlený v pršiplášti, vonku pri moste a bojí sa. Doslova cíti, ako búrka tlačí na piliere jeho mosta. Stále znovu prepočítava, či piliere urobil dosť pevné, či správne prepočítal tlak vetra na piliere. Po utíšení vetrom a búrok vráti sa zase do Londýna, kde žije ďalej ako spoločnosťou vážený a uznávaný človek. Snaží sa správať tak, aby nikto nezbadal, že v duchu prežíva úžasný strach: „Je ten most správne postavený? Je dosť pevný?“ Tieto mučivé otázky sú temným tajomstvom jeho života.

(Prevzaté z internetu, pre viac príbehov navštívte našu zbierku.
Príbeh sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Múdrosť východných otcov 

  • O nadávaní blížnym

    Čo je to nadávanie? Každé slovo povedané s úmyslom ponížiť (brata) je nadávkou, hoci sa ani nezdalo, že uráža. Jasne to vyplýva z Evanjelia, v ktorom je o Židoch napísané: „Vynadali mu a povedali: Ty si jeho učeník, my sme Mojžišovi učeníci“ (Jn 9, 28).

     

(Prevzaté z internetu, pre viac apoftegmatov navštívte našu zbierku.
Apoftegmat sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Ďakujeme Vám za návštevu našej webstránky a prosíme Vás o modlitby.
o. Peter Cap, riaditeľ  Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie