Vitajte na stránke Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie!

home_1_00-300x206Vo všeobecnosti možno povedať, že  katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje  organicky a systematicky s cieľom uvádzať veriacich do plnosti kresťanského života.”
  Ján Pavol II
Apoštolská Exhortácia
Catechesi tradendae, čl. 18

V súlade týchto slov a v starostlivosti o farskú a školskú katechézu v Prešovskom biskupstve Mons. Ján Hirka., Dr. h. c.., prešovský sídelný biskup v zmysle dekrétu pápeža Pia XI. Provido sane concilio zriadil 1. októbra 1993 Diecézny katecheticky úrad (vtedy stredisko) v Prešove. Povýšením Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo sa zmenil názov Diecézneho katechetického úradu Prešovskej eparchie na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. V spolupráci s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie Diecézny katechetický úrad spolupracuje v napĺňaní týchto slov Svätého Otca v školskej a farskej katechéze.

Najnovšie aktuality

o. Michal Kočiš .- Dňa 29.3.2023 sa stretli súťažiaci BO a BS protopresbyterátu Vranov – Čemerné  na spoločnej modlitbe 3.času, ktorú viedol otec protopresbyter Mgr.Peter Gavaľa. Súťaž sa konala v CVČ Barka v Juskovej Voli. Po skončení spoločnej ...
Čítať Viac
o. Miloš Baran - Dňa 28. marca 2023 sa v priestoroch ZŠ Sídlisko II vo Vranove nad Topľou uskutočnilo protopresbyterské (okresné) kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády za protopresbyterát Vranov nad Topľou – mesto.  Do súťaže sa zapojilo ...
Čítať Viac
p. Pavol Feník - Dňa 29.3.2023 sa na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo Svidníku konala Biblická olympiáda a Biblická súťaž. Biblickej olympiády sa zúčastnilo jedno družstvo 5.-9. Ročníka CZŠ Svätého Juraja vo Svidníku, ktoré získalo úctyhodných ...
Čítať Viac
o. Peter Olšavský - V utorok 28. marca 2023 sa deti a mládež z nášho Stropkovského protopresbyteriátu spolu so svojimi kňazmi a katechétmi stretli v Kláštore otcov redemptoristov v Stropkove na Biblickej olympiáde a Biblickej súťaži.  21 súťažiacich biblistov sa po ...
Čítať Viac

Viac aktualít

Naše aktivity :


Biblický kvíz
Tento biblický kvíz je jediný svojho druhu na Slovensku. Prešovský diecézny katechetický úrad si pre Vás pripravil široku škálu otázok zo Svätého písma. Tento test trvá maximálne 600 sekúnd, čo je presne 10 minút, obsahuje 15 otázok a na konci testu Vás systém ohodnotí a taktiež ukáže, kde ste odpovedali nesprávne. Kliknutím na tento odkaz sa Vám zobrazia úvodné pokyny pre tento test. Vaše výsledky môžete umiestniť do výsledkovej tabuľky. Vďaka tejto aplikácií nášho DKÚ môže byť hodina náboženstva o čosi zaujímavejšia. Veľa šťastia pri tomto kvíze a ak sa Vám páčil, tak ho môžete kľudne zdieľať na sociálnych sieťach.


Kazateľský príbeh na zamyslenie 

  • O rozdielnych rodinách

    Profesor Klemens Tilmann rozpráva, že v indickej alebo japonskej mnohočlennej rodine je celkom samozrejmé, že domáca pani uprostred veľkej roboty poprosí ostatných členov rodiny, aby jej dovolili na chvíľu vzdialiť sa do osobitnej izby, aby mohla asi desať minút meditovať. Zatiaľ ju v práci zastúpia ostatní, lebo vedia, že ona má praľudské právo na chvíľu ticha, na chvíľu samoty, na chvíľu meditácie. Potom oživená a posilnená vráti sa do svojej práce a koná ju s väčšou oddanosťou a láskou a nie je vôbec nervózna pri práci, lebo sa stretla sama so sebou a so svojím Pánom Bohom. Alebo keď ide japonská rodina na výlet, na chvíľu otec prevezme starosť o deti a dá matke znamenie, že sa môže vzdialiť. Deťom povie: „Matka sa ide trochu pomodliť. A keď sa vráti, potom zasa otec odíde asi na desať minút do samoty meditovať.

(Prevzaté z internetu, pre viac príbehov navštívte našu zbierku.
Príbeh sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Múdrosť východných otcov 

  • O tom, ako sa zdržať hnevu

    Ako sa možno zdržať hnevu? Keď budeme vždy pamätať na to, že na nás pozerá všemohúci Boh a všadeprítomný Pán. Ktorý podriadený by sa opovážil v prítomnosti kráľa robiť niečo také, čo je nemilé? Keď niekto pre vlastný osoh chce, aby ho iní poslúchali, ten nech si uvedomí, že slovo Božie učí každého slúžiť iným (Mk 10, 45, Ef 5, 21). A kto trestá za priestupky proti Božím príkazom, ten sa nemá hnevať, ale má byť milosrdný a súcitný podľa slov apoštola: „Veď kto je slabý, aby som nebol slabý aj ja?“ (2 Kor 11, 29).

(Prevzaté z internetu, pre viac apoftegmatov navštívte našu zbierku.
Apoftegmat sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Ďakujeme Vám za návštevu našej webstránky a prosíme Vás o modlitby.
o. Peter Cap, riaditeľ  Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie