Vitajte na stránke Diecézneho katechetického úradu!

home_1_00Vo všeobecnosti možno povedať, že katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje organicky a systematicky s cieľom uvádzať   veriacich do plnosti     kresťanského života.”                                            Ján Pavol II.                             Apoštolská Exhortácia      Catechesi tradendae, čl. 18

V súlade týchto slov a v starostlivosti o farskú a školskú katechézu v Prešovskej eparchii, Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD., prešovský eparcha, v zmysle kan. 243, § 3 CCEO menoval dňa 16. januára 2004 Katechetickú komisiu Prešovskej eparchie, ktorú tvorí za každý protopresbyterát jeden kňaz, ktorý je zároveň vedúcim Oblastného katechetického strediska svojho protopresbyterátu. Povýšením Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo sa zmenil názov Diecézneho katechetického úradu Prešovskej eparchie na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. V spolupráci s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie Diecézny katechetický úrad spolupracuje v napĺňaní týchto slov Svätého Otca v školskej a farskej katechéze.

Najnovšie aktuality

DKÚ PA - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo nové Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 ...
Čítať Viac
DKÚ PA - V stredu  30. mája 2018 sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove uskutočnilo stretnutie vladyku Jána Babjaka SJ, s mladými výtvarníkmi. Stretnutia sa zúčastnili žiaci a študenti MŠ, ZŠ a SŠ, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže ...
Čítať Viac
PaedDr. Anna Fedorová - Podstatným cieľom katechetickej formácie je uschopniť katechétov na komunikovanie kresťanského posolstva. (VDPK čl. 235) Takúto úlohu môžu zvládnuť iba katechéti s hlbokou vierou, jasnou kresťanskou a cirkevnou totožnosťou. Starať sa teda ...
Čítať Viac
DKÚ PA - Popri biblickej súťaži a biblickej olympiáde Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie a Diecézny katechetický úrad Košickej eparchie organizujú pre žiakov a študentov aj projekt Východní svätí pre súčasnosť. Projekt je zameraný na spoznávanie života východných ...
Čítať Viac

Viac aktualít

Naše aktivity :


Biblický kvíz
Tento biblický kvíz je jediný svojho druhu na Slovensku. Prešovský diecézny katechetický úrad si pre Vás pripravil široku škálu otázok zo Svätého písma. Tento test trvá maximálne 600 sekúnd, čo je presne 10 minút, obsahuje 15 otázok a na konci testu Vás systém ohodnotí a taktiež ukáže, kde ste odpovedali nesprávne. Kliknutím na tento odkaz sa Vám zobrazia úvodné pokyny pre tento test. Vaše výsledky môžete umiestniť do výsledkovej tabuľky. Vďaka tejto aplikácií nášho DKÚ môže byť hodina náboženstva o čosi zaujímavejšia. Veľa šťastia pri tomto kvíze a ak sa Vám páčil, tak ho môžete kľudne zdieľať na sociálnych sieťach.


Kazateľský príbeh na zamyslenie 

  • O jednom mladíkovi

    Mladý muž sa chcel oženiť s nádhernou farmárovou dcérou. Išiel teda k farmárovi, aby požiadal o jej ruku. Farmár sa na neho pozrel a povedal: Syn môj! Práve sa chystám vypustiť troch býkov. Keď sa ti podarí chytiť za chvost aspoň jedného, môžeš si vziať za ženu moju dcéru.“ Mladík sa postavil na určené miesto. Z maštale vybehol prvý býk. Bol to ten najväčší býk akého kedy videl. Bežal na pastvisko a zem sa priam otriasala od jeho kopýt. Mladík sa rozhodol, že ho nechá tak. Nechal ho prebehnúť okolo seba. Z maštale vybehol druhý býk. Neuveriteľné! Bol ešte mohutnejší ako ten prvý. Veľkou rýchlosťou sa rútil priamo na mladíka. Ten nevidel inú šancu, ako sa čo najrýchlejšie dostať do bezpečia za ohradu. Nakoniec vyšiel tretí býk. Mladík sa usmial. Tento býk bol ten najmenší, akého kedy videl. Vyzeral slabý a chorý. Ani nebežal, skôr len rýchlo kráčal. „Toto je môj býk,“ povedal si mladík. Nadbehol mu a v správnom momente k nemu priskočil, aby ho chytil za chvost. No na svoje prekvapenie zistil, že tento býk žiaden chvost nemá! Život je plný príležitostí. Niektoré sa zdajú príliš ťažké a necháme ísť prejsť okolo seba dúfajúc, že nasledujúcej sa určite chopíme. Pravdou je, že ďalšia príležitosť už vôbec nemusí prísť.

(Prevzaté z internetu, pre viac príbehov navštívte našu zbierku.
Príbeh sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Múdrosť východných otcov 

  • O neposlušných synoch a deťoch hnevu

    V akom význame Sväté písmo volá niektorých „neposlušnými synmi“ (Ef 5, 6) a „deťmi hnevu“? (Ef 2, 3) Pán volá dieťaťom alebo synom niekoho, kto vykonáva niečiu vôľu – alebo zlého alebo dobrého: „Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahámove“ (Jn 8, 39) a ďalej: „Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca“ (Jn 8, 44). Preto neposlušní synovia sú tí, čo robia skutky neposlušnosti. A ako diabol sa volá nielen hriešnym, ale samým hriechom, takisto ho možno pomenovať z toho istého dôvodu – zosobnenou neposlušnosťou. A dieťaťom hnevu je ten, čo sa stal hodným hnevu, lebo ako hodných Pána a tých, čo konajú skutky svetla a dňa, Apoštol volá synmi svetla a dňa (1 Sol 5, 5), takisto načim rozumieť aj slová: „Boli sme deťmi hnevu“ (Ef 2, 3). Preto treba vedieť, že syn neposlušnosti značí to isté, čo syn hnevu, keďže Pán povedal: „Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev“ (Jn 3, 36).

(Prevzaté z internetu, pre viac apoftegmatov navštívte našu zbierku.
Apoftegmat sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Ďakujeme Vám za návštevu našej webstránky a prosíme Vás o modlitby.
o. Peter Cap, riaditeľ  Diecézneho katechetického úradu v Prešove