Termín protopresbyterskéko kolá BS a BO v protopresbyteráte Snina

5 sep

16. 10. 2013 – DKÚ PA – Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Snina sa uskutoční 24. 3. 2014 v CCVČ Opus Dei v Snine o 9,00 h.

Please follow and like us:
Počet videní: : 38