Termín protopresbyterskéko kolá BS a BO v protopresbyterátoch

5 sep

06. 11. 2013 – DKÚ PA – Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Stará Ľubovňa sa uskutoční 18. 3. 2014 na ZŠ vo Veľkom Lipníku o 9,00 h.
Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Hrabské sa uskutoční 20. 3. 2014 na ZŠ v Malcove o 9,00 h.
Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Giraltovce sa uskutoční 10. 3. 2014 na ZŠ v Šarišskom Štiavniku o 9,00 h.
Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Medzilaborce sa uskutoční 12. 3. 2014 na ZŠ Duchnovičova v Medzilaborciach o 9,00 h.
Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Prešov sa uskutoční 17. 3. 2014 na Gymnáziu bl. P.P. Gojdiča v Prešove o 9,00 h.
Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Stropkov sa uskutoční 28. 3. 2014 v kláštore oo.redemptoristov v Stropkove o 9,00 h.
Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Bardejov sa uskutoční 11. 3. 2014 v CVČ v Bardejove o 9,00 h.
Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Humenné sa uskutoční 21. 3. 2014 na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom o 9,00 h.
Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Hanušovce nad Topľou sa uskutoční 19. 3. 2014 na ZŠ Rudlov o 8,30 h.
Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Orlov sa uskutoční 31. 3. 2014 na ZŠ Orlov o 9,00 h.
Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Sabinov sa uskutoční 14. 3. 2014 na ObÚ Milpoš o 9,00 h.
Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Vranov nad Topľou – Čemerné sa uskutoční 13. 3. 2014 v GMC Bárka Juskova Voľa o 9,00 h.

Please follow and like us:
Počet videní: : 36