01. jún – Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci. Náš prep. otec Agapét, nezištný lekár z blízkych jaskýň prep.Antona.

1 jún

Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci

Milí poslucháči. V deň, keď si Gréckokatolícka cirkev s Rímskokatolíckou pripomínajú svätého mučeníka Justína, pamätá Gréckokatolícka cirkev aj na Justínových spoločníkov Charitóna aj ostatných. Meno Charitón má grécky pôvod a znamená „štedrý“. Ako píšu grécke miney, Charitón spoločne s ďalšími piatimi spoločníkmi, vrátane jeho manželky bol za čias cisára Antonina Pia žiakom Justína Filozofa. Justína a jeho šesť žiakov predviedli pred prefekta Rustica do Ríma a nútili ich konať modloslužbu. Okrem spomínaného Charitóna a jeho manželky Charitany, s Justínom zajali Evalpista z Kapadócie, Hieraxa z Ikónia, Paeóna a Liberiána alebo Valeriána. Miney spomínajú, že aj keď boli Justínovi žiaci v kresťanskej viere vzdelaní už od svojich rodičov, veľmi radi počúvali svojho učiteľa Justína. Euzébius z Cézarey píše, že ich sťali v približne rovnakom čase ako zomrel svätý Polykarp, vraj 12. júna v roku 167. Kresťania tajne pochovali ich telá.

Náš prepodobný otec Agapét, nezištný lekár z blízkych jaskýň prepodobného Antona

Meno Agapét má grécky pôvod a znamená „milujúci“. Svätý Agapét sa narodil v 11. storočí v Kyjeve. Stal sa žiakom prepodobného Antona. Nezištne sa staral o svojich kláštorných spolubratov, keď ochoreli. Okrem vývarov z bylín sa pri chorom aj modlil. Vďaka tomuto daru uzdravovať za ním prichádzalo aj veľa laikov. Jeden v Kyjeve známy arménsky lekár sa vraj pokúsil Agapéta otráviť, keď Agapét uzdravil chorého, o ktorom lekár povedal, že už mu niet pomoci. Podaný jed neúčinkoval. Svätý Agapét vyliečil tiež černigovké knieža Vladimíra, budúce kyjevské veľkoknieža (1114-1125) tak, že mu zaslal bylinný odvar. Keď sa vďačné knieža chcelo s ním stretnúť a poďakovať, Agapét sa ukryl v kláštore, aby nemusel od neho prijať žiaden dar. Keď Agapét sám ochorel, diagnózu mu určil už spomenutý arménsky lekár, ktorý o sebe tvrdil, že vie presne určiť deň smrti. Agapétovi odhadol tri dni, no svätec žil ešte tri mesiace. Prepodobný Agapét zomrel 1. júna po roku 1095 a jeho predtým neveriaci lekársky kolega vstúpil do kláštora.

Vysielané Rádio Lumen
Podľa LThK, VHL, OCA, heiligenlexikon.de spracoval Ján Sabol.

Please follow and like us:
Počet videní: : 35