17. apríl – Naši prepodobní otcovia Simeon z Perzie a Akakios, meliténsky biskup.

17 apr

Naši prepodobní otcovia Simeon z Perzie a Akakios, meliténsky biskup.

Meliténsky biskup Akakios je svätcom, ktorého si dnes pripomína Gréckokatolícka cirkev. Jeho meno má grécky pôvod a znamená „nevinný, nie zlý“. Protivník nestorianizmu v Efeze bol biskupom v Meliténach, v súčasnosti mesto Malatia v juhovýchodnom Turecku. Akakios vyučoval Cyrilovu, aj keď nevyjasnenú, Kristológiu. Vymieňal si korešpondenciu s Cyrilom Alexandrijským. Známym sa stal tým, že vystúpil na koncile v Efeze proti Nestorovi. Poslal listy aj do Arménska. K jeho literárnym dielam patrí Homília, ktorú predniesol v Efeze, a dva listy Cyrilovi. Prepodobný otec Akakios, meliténsky biskup, zomrel po roku 438.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, BBKL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 27