29. november – Svätý mučeník Paramon. Prepodobný Akakios, o ktorom vydáva svedectvo spis Rebrík.

29 nov

Svätý mučeník Paramon

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „vytrvalosť, stálosť“. Paramon je svätcom z tretieho storočia. O jeho živote chýbajú isté biografické údaje. V oblasti Bitýnie, východne od Konštantínopolu, zomrel ako mučeník s ďalšími spoločníkmi vo viere v roku 250 za vlády cisára Décia.

Prepodobný Akakios, o ktorom vydáva svedectvo spis Rebrík

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh drží“. Pustovník z 5. storočia žil na vrchu Latrum v Kárii. Zvykne nosiť prívlastok Klimak – Rebrík, pretože ho v závere svojho vrcholného diela, v nadväznosti na biblický príbeh o Jakubovom sne, spomína Ján Klimak.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa www.heiligenlexikon.de spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 38