30. november – Svätý a všechválny apoštol Andrej Prvopovolaný. Svätý Frumentius, etiópsky arcibiskup „Abba Salama”. Svätý Peter, prvý gruzínsky katolikos.

30 nov

Svätý a všechválny apoštol Andrej Prvopovolaný

Svätý Frumentius, etiópsky arcibiskup.

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „obchodník s obilím”. Dnešný svätec, nazývaný aj apoštol Etiópie, sa narodil vo štvrtom storočí v antickom meste Tyros, v súčasnosti libanonské mesto Súr. Počas cesty do Indie so svojím bratom Aidesiom ich zajali Etiópčania. Keď si neskôr získal priazeň etiópskeho kráľa, stal sa Frumentios vychovávateľom princov. Frumentiovi sa podarilo podporiť malé kresťanské spoločenstvá, ktoré v krajine existovali od čias grécko-rímskeho obsadenia. Neskôr šiel do Alexandrie, kde ho Atanáz Veľký ustanovil za biskupa. Jeho brat Aidesios odišiel do mesta Tiri. Tu sa v roku 403 stretol s historikom Rufinom, ktorý ako jediný podáva správu o spomínaných udalostiach. Frumentius, aj keď bol Sýrčan, neobrátil sa ako biskup na antiochijského, ale na alexandrijského patriarchu. Vytvoril tak zväzok medzi Etióskou cirkvou a alexandrijským patriarchátom, ktorý trvá dodnes. Vo februári 357 cisár Konštancius II. požadoval v liste pre etiópskych princov zosadenie Frumentia a podrobenie sa miestnej cirkvi pod nelegitímneho patriarchu Juraja Alexandrijského. Dôvodom bolo, že sa Frumentios angažoval proti arianizmu. Svätý Frumentios, etiópsky arcibiskup, zomrel okolo roku 360 v Etiópii. Rímske martyrológium z roku 2001 spomína dnešného svätca 20. júla.

Svätý Peter, prvý gruzínsky katolikos

Meno Peter má grécky pôvod a znamená „skala“. Peter sa stal prvým Katolikosom v Gruzínsku. Tamojšiu cirkev spravoval od roku 460 až do začiatku 6. storočia. Gruzínsky kráľ Vachtang I. Gorgasali sa s Petrom, ktorý bol žiakom Gregora Naziánskeho, stretol počas návštevy Byzancie. Tam sa spriatelili a vytvorili tak predpoklady pre priateľské politické vzťahy medzi Gruzínskom a Byzanciou. Kráľ Vachtang si v Byzancii hľadal manželku a prosil cisársky dvor, aby sa Peter stal katolikom, najvyšším predstaviteľom samostatnej cirkvi v Gruzínsku. Byzanciu tiež požiadal, aby s ním poslali do Gruzínska ďalších 12 biskupov. Medzi nimi aj ešte kňaza Samuela, Petrovho neskoršieho nástupcu. Konštantínopolský patriarcha síce žiadosť o autokefálnu nezávislú cirkev potvrdil, no Petra, a neskôr aj Samuela poslal do Antiochie, aby ich povýšil tamojší patriarcha, lebo Gruzínsko bolo pod jurisdikciou Antiochie. Gruzínsky katolikos prijímal v Antiochii vysviacku až do 8. storočia. Katolikos Peter vytvoril pre samostatnú cirkev potrebné pravidlá a s gruzínskym kráľom nažíval v pokoji. V roku 502 ho sprevádzal aj do vojny proti Peržanom. Keď kráľa v bitke ťažko zranili, Peter ho vyspovedal a po pohrebe požehnal princa Dačiho, aby sa stal budúcim kráľom. Keď katolikos Peter zomrel, stal sa jeho nástupcom Samuel.

Vysielné Rádiom Lumen
Podľa LThK, BBKL, OCA, heiligenlexikon.de spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 30