Spoznávaním Biblie bližšie k životu

24 jún

11. 4. 2003 – DKÚ PE – Každý človek túži po šťastí, láske, porozumení. Neprestáva hľadať cestu, ktorá ho privádza k týmto hodnotám. Jedným zo spôsobov ako dosiahnuť tento cieľ, je stretávanie sa so Zjaveným Slovom. V tomto duchu sa … Read More »

Celoeparchiálne kolo biblickej súťaže

24 jún

11. 3. 2003 – DKÚ PE – Celoeparchiálne kolo biblickej súťaže, ktoré organizuje Katechetický úrad Prešovského biskupstva sa uskutoční v priestoroch Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty v Prešove v piatok 11. 4. 2003. Program začne prezentáciou jednotlivých súťažiacich z dekanátov Prešovského biskupstva … Read More »