Presun kompetencií

4 sep

31. 01. 2013 – DKÚ PA – Svätá stolica zverejnila 25. januára dva apoštolské listy motu proprio Benedikta XVI., ktorými sa prenáša kompetencia nad seminármi z Kongregácie pre katolícku výchovu na Kongregáciu pre klerikov a oblasť katechézy z Kongregácie pre … Read More »

10 000 návštev na stránke

4 sep

14. 01. 2013 – DKÚ PA – V piatok 11. 1. 2012 o 15,58 h sme prekonali hranicu 10 000 prihlásení na stránke. Nestihli sme to do konca roka 2012, ale 11 dní po začatí nového kalendárneho roka. Ďakujeme.