Liturgia sv. Jakuba

2 okt

Do stredu chrámu sa postaví ambóna podobná tej, na ktorej na začiatku liturgie svätého Jána Zlatoústeho alebo Bazila Veľkého stojí biskup a na ňu sa postavia, smerom na západ, jeden alebo dva analoje. Ak liturgiu bude sláviť biskup, vtedy sa … Read More »

Liturgia vopred posvätených darov

2 okt

K: Požehnané Kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Ľ: Amen. Poďte, pokloňme sa Kráľovi nášmu Bohu. Poďte, pokloňme sa Kristovi Kráľovi nášmu Bohu. Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom Kristom, … Read More »

Liturgia sv. Bazila Veľkého

2 okt

Ľud na začiatku liturgie stojí. Kňaz: Požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svä­tého Ducha teraz i vždycky i na veky vekov. Ľud: Amen. Ľud si sadne. Veľká ekténia Kňaz: Modlime sa v pokoji k Pánovi. Ľud opakuje po každej prosbe: Pane, zmiluj sa. Za … Read More »

Liturgia sv. Jána Zlatoústeho

2 okt

Ľud na začiatku liturgie stojí. Kňaz: Požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svä­tého Ducha teraz i vždycky i na veky vekov. Ľud: Amen. Ľud si sadne. Veľká ekténia Kňaz: Modlime sa v pokoji k Pánovi. Ľud opakuje po každej prosbe: Pane, zmiluj sa. Za … Read More »