12 apr

Doney Meryl: Ako k nám prišla Biblia

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

PútaváDoney Meryl - Ako k nam prisla Biblia publikácia pre mladých čitateľov o tom, kým, ako, za akých podmienok a v akých jazykoch bola napísaná Biblia. Kniha prináša informácie o jednotlivých knihách, živote v biblických časoch, spôsoboch prepisovania, rozširovania i uchovávania biblických zvitkov. Predstavuje rôzne preklady Biblie i tých, ktorí sa o tieto preklady zaslúžili. (Nepredajné)