Mototurista

20 júl

V športovom svete známy mototurista Borghese sa už pred prvou svetovou vojnou preslávil rekordnou jazdou autom z Paríža do Pekingu. Za dva mesiace vykonal napriek veľkým ťažkostiam cestu dlhú 16000 kilometrov. Bolo mu treba prejsť aj veľkou púšťou Gobi v Ázií. Píše o tom, že táto púšť, bola celkom holá, chmúrna a smutná. Len jeden čierny bod zazrel v diaľke, ktorý sa mu stále zväčšoval, keď sa k nemu približoval. Napokon zistil, že je to budova. V budove bola telegrafná stanica zriadená pre karavány, ktoré tade prechádzajú, pretože od tejto stanice k najbližším ľudským obydliam cesta karavány trvala osem dní. Turista vstúpil dnu. Rozhodol sa podať telegram do Londýna. Čínsky úradník napísal telegram, spočítal slová, vyhľadal v tabuľkách poplatok a napokon napísal na blanketu telegramu číslo 1. Turista sa pýta: „To je dnes prvý telegram?“ „Nie, to je prvý telegram tejto stanice.“ Turista sa pýta: „Toho roku?“ „Nie, od vzniku tejto stanice, a to je už šesť rokov.“„Za šesť rokov žiaden telegram?“ „Ani jeden. Ani jedna karavána nevyužila možnosť spojiť sa telegraficky s ďalekým svetom.“

Please follow and like us:
Počet videní: : 58