13 aug

Na druhom svete

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

V starej židovskej povesti takto hovorí rabín Zuzija: „Na druhom svete sa ma nebudú pýtať, prečo som sa nestal Mojžišom. Budú sa ma pýtať, prečo som sa nestal Zuzijom. Nebudú sa ma pýtať, prečo som sa nedostal na stupeň, aký dosiahli najlepší vyznávači nášho náboženstva. Pravdepodobne sa ma budú pýtať, prečo som nedosiahol ten stupeň, aký mi Boh osobitne určil. Prečo som sa nestal tým, čim som skutočne mal byť.“