Pamätné dni

3 okt

25. marec Deň zápasu za ľudské práva
13. apríl Deň nespravodlivo stíhaných
1. máj Deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii
4. máj Výročie úmrtia M. R. Štefánika
7. jún Výročie Memoranda národa slovenského
21. jún Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska
24. jún Deň pamiatky obetí komunistického režimu
5. júl Deň zahraničných Slovákov
17. júl Výročie deklarácie o zvrchovanosti SR
4. august Deň Matice slovenskej
10. august Deň obetí banských nešťastí
21. august Deň obetí okupácie Česko-Slovenska
9. september Deň obetí holokaustu a rasového násilia
19. september Deň vzniku Slovenskej národnej rady
6. október Deň obetí Dukly
12. október Deň samizdatu
27. október Deň černovskej tragédie
29. október Deň narodenia Ľ. Štúra
31. október Deň reformácie
30. december Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu

Please follow and like us:
Počet videní: : 44